Stadgar

Greta Renborgs-pris

§ 1
Priset instiftades 1986 och delas ut årligen vid den tidpunkt som Svensk biblioteksförening bestämmer. Priset ska belöna god marknadsföring av bibliotek.

§ 2
Priset består av diplom och ett stipendium, vars storlek fastställts av Svensk biblioteksförenings styrelse.

§3
Priser ges till ett bibliotek som lyckats med god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området.

§ 4
Priset beslutas av en jury. Juryn består av fem ledamöter. Ordförande är Svensk biblioteksförenings ordförande eller den som ordförande utser i sitt ställe. Vidare ingår tre bibliotekarier yrkesverksamma inom området samt Biblioteksbladets redaktör. Juryn utses av Svensk Biblioteksförenings styrelse.

§ 5
Förslag till kandidat för priset inlämnas till Svensk biblioteksförenings kansli före det datum som juryns ordförande bestämmer. Förslagen vidarebefordras till juryn. Juryn har rätt att nominera till priset. Juryns beslut kan inte överklagas.

§6
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen för Svensk biblioteksförening.

 

Stadgar reviderade och antagna av Svensk biblioteksförenings styrelse 2011-12-09