Elsa Beskow-plaketten

Elsa Beskow-plaketten utdelas till den konstnär, som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.