Collijn-priset

Collijn-priset instiftas för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

2015 års pristagare
Författare: Martin Persson
Uppsatstitel:  Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet: En arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska data på den semantiska webben

2014 års pristagare
Författare: Henrik Wallheim
Uppsatstitel: Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem

2013 års pristagare
Författare: Malene Jensen
Uppsatstitel: Mer än bara fjärrlån? – en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitet ser på sitt arbete med forskarstöd

2012 års pristagare (utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg)
Författare: Ulrika Karlsson och Hanna Söderblom
Uppsatstitel: The Internet Giant – En diskusteoretisk analys av mediedebatten i USA kring Google Search

2011 års pristagare (utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg)
Författare: Peter Andersson och Josephine Edh
Uppsatstitel: Konsten att klicka rätt – en undersökning av sjukgymnaststudenters användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats. 

2010 års pristagare (utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg)
Författare: Johanna Dalmalm
Uppsatstitel: Det finns något slags Open Access där ute: En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut.

2009 års pristagare (utdelas vid årsmötet 13 maj i Stockholm)
Författare: Maria Bergström
Uppsatstitel: Att katalogisera en specialsamling med hjälp av TEI. En metodprövande studie utförd på Swedenborgsarkivet i Kungl. Vetenskapsakademien. 

2008 års pristagare (utdelas vid årsmötet 14 maj i Luleå)
Författare: Björn Hellqvist
Uppsatstitel: Bibliometri och humaniora – en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen.

2007 års pristagare (utdelas vid årsmöte 24 maj i Stockholm)
Författare: Ebba Ruhe och Anneli Åström 
Uppsatstitel: Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter.

2006 års pristagare (utdelas vid årsmöte 11 maj i Malmö)
Författare: Jenny Kihlén och Anna Strid
Uppsatstitel: Lika barn leka bäst?Om kvinnliga doktoranders vägar till information

2005 års pristagare (utdelas vid årsmöte 19 maj i Stockholm)
Författare: Marcus Westlind
Uppsatstitel: Den senaste utvecklingen inom katalogisering och dess påverkan av ny teknologi

2004 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Karlstad)
Författare: Erika Savoca
Uppsatstitel: Indexering av skönlitteratur på forskningsbibliotek– skönlitteraturen i svenska doktorsavhandlingar.

2003 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Stockholm)
Författare: Lars Jonsson
Uppsatstitel: Söktjänster för akademiskt bruk – en utvärdering av Google och Argos med frågor från en akademisk ämnesdisciplin.

2002 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Härnösand)
Författare: Linda Karlsson
Uppsatstitel: Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen.

2001 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Stockholm)
Författare: Henrik Schmidt och Anna Åkerberg
Uppsatstitel: Ny form för framtiden? Uppfattningar om identiteten hos de nya högskolebiblioteken i Malmö och på Södertörn

2000 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Stockholm)
Författare: Marita Fagerlind och Gunilla Gisselqvist
Uppsatstitel: Metadata enligt Dublin Core : tillämpningar och konsekvenser i de svenska kvalitetssöktjänsterna SAFARI, Svenska miljönätet och Svesök

1999 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Lund)
Författare: Johanna Nilsson 
Uppsatstitel: Informationssökning på Internet : att välja verktyg.

1998 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Stockholm)
Författare: Jesper Ducander 
Uppsatstitel: Quo vadis bibliotekarie? – bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige

1997 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Umeå)
Författare: Lotta Åstrand och Anna Brümmer
Uppsatstitel: Biblioteken på Internet

1996 års pristagare (utdelat vid årsmötet i Uppsala)
Författare: Magdalena Svanberg
Uppsatstitel: Att organisera kunskap: en fallstudie i strukturering och klassificering av språkvetenskap