Bengt Hjelmqvists pris

Bengt Hjelmqvists pris utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. Han var född i Lund där fadern var professor och modern barnboksförfattare.
”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”.

Här kan du läsa mer om Bengt Hjelmqvist

2015 Peter Alsbjer
2014 Lo Claesson och Ann Östman
2013 Lo Ek och Anna-Stina Takala
2012 Anne Hederén
2011 Karin Johansson

2010 Anna Christina Rutquist
2009 Åke Nygren
2008 Anna-Karin Albertsson
2007 Malin Ögland
2006 Katarina Kristoffersson

2005 Lars Ryquist
2004 Margareta Norberg
2003 Alireza Afshari

2002 Ann-Catrine Westerberg & Katarina Dorbell
2001 Kerstin Ericsson
2000 Christina Persson

1999 Anna-Lena Höglund
1998 Margaretha Ullström
1997 Lena Lundgren
1996 Roland Eliasson
1995 Peter Curman

1994 Ann Wiklund
1993 Lisa Martling-Palmgren
1992 Ulla Forsén
1991 Margareta Törngren
1990 Pirkko Wergenius

1989 Ingemar Ehlin
1988 Eva Viirrman
1987 Greta Mundt-Almquist
1986 Kerstin Linderberg
1985 Heli Vasara & Miklos Gulyas

1984 Elsa Olenius
1983 Acke Ericsson & Arne Ribnell
1982 Malin Koldenius & Birgitta Kindenberg
1981 Benkt-Erik Hedin
1980 Inger Eide-Jensen

1979 Lillemor Widgren
1978 Elsa Nilsson
1977 Lena Sewall
1976 Adolf Henriksson
1975 Ture Edbom

1974 Anna-Maria Kylberg
1973 Martha Batie
1972 Britta Carlsson
1971 Personalen Kirsebergsfilialen i Malmö
1970 Bengt Hallvik

1969 Greta Renborg
1968 Tore Nordström
1967 Sigurd Möhlenbrock
1966 Greta Bolin
1965 Hanna Björnemo

1964 Sven-Ola Hellmér