Bengt Hjelmqvists pris

Bengt Hjelmqvists pris utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.