Årets bokbuss

I Arvika finns Årets bokbuss 2013 och priset överlämnades vid en ceremoni utanför biblioteket. Anders Gistorp, ordförande i juryn och Liz Ten Hoeve, representant för förra årets pristagare, Luleå lämnade över vandringspriset som är en modell av den första bokbussen i Sverige. 

Juryns motivering: ”För att man så väl visar vad som kan åstadkommas närBokbussen är en väsentlig och angelägen del i det lokala biblioteksarbetet har juryn beslutat att utmärkelsen Årets Bokbuss 2013 skall tilldelas Bokbussen i Arvika. Genom att utveckla och förbättra verksamheten med ny teknik och nya lösningar samt genom att förändra och förankra Bokbussens kontaktytor och utbud har man skapat en verksamhet som är en omistlig del i lokalsamhället. Genom att man aktivt arbetar med utvecklingen av sin verksamhet visar man också på bibliotekens möjligheter och ansvar att vara en viktig del i utvecklingen av samhället.
 Även om man har ett gammalt fordon visar man genom sitt arbete på det väsentliga i en mobil verksamhet: att den aldrig står stilla!”