Remissvar

Här hittar du Svensk biblioteksförenings remissvar från och med september 2011 och framåt:

2014

Ett steg vidare, 2014-08-15

Lättläst, 2014-01-08

2013

Herrelösa verk, 2013-11-29

Tillstånd och medling, 2013-06-24

Förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, 2013-05-31

Utkast till WIPO-fördrag till förmån för personer med synnedsättning, 2013-04-08

Litteraturutredningen, 2013-03-01

Folkbildningens samhällsvärden, 2013-02-20

Public service, 2013-01-21

2012

Skyddstid musik, 2012-12-12

Biblioteksstrategi Region Värmland, 2012-09-18

Ny bibliotekslag, 2012-09-14

2011

Kungliga bibliotekets förslag till ny inflytandestruktur, 2011-09-02

Orphan works, 2011-08-10