Remissvar & yttranden

Här hittar du Svensk biblioteksförenings remissvar och andra yttranden från och med augusti 2011 och framåt:

2016
Förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, (SOU 2013:4), 2016-11-18

EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, (KOM 2016 593, 596, 2016-10-21

EU på hemmaplan (SOU 201:10), 2016-06-13

Låt fler forma framtiden – Demokratiutredningen (SOU 2016:5), 2016-06-13

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91), 2016-05-20

Förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet (6.1.1-2015:1608), 2016-05-16

EU-direktiv tillgänglighet (KOM 2015 615 final), 2016-04-04

Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2), 2016-03-22

Museiutredningen (SOU 2015:89), 2016-02-26

2015

Kulturutskottets uppföljning av kultursamverkansmodellen (dnr RDF 2413-2014/15), 2015-08-26

Inspel till forskningspropositionen 2016

Datalagring och integritet (SOU 2015:31), 2015-08-28

Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28), 2015-06-25

Förstärkt skydd av kulturegendom (Ds 2014:36), 2015-02-06

2014

Följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36), 2014-11-14

PSI – Ett steg vidare (SOU 2014:10), 2014-08-15

Lättläst (SOU 2013:58), 2014-01-08

2013

Herrelösa verk (Ds 2013:63), 2013-11-29

Tillstånd och medling (SOU 2013:4), 2013-06-24

EU-dir. tillgänglighet till myndigheters webb (KOM2012:721), 2013-05-31

WIPO-avtal till förmån för personer med syn-/läsnedsättning, 2013-04-08

Litteraturutredningen (SOU 2012:65), 2013-03-01

Folkbildningens samhällsvärden (SOU 2012:72), 2013-02-20

Nya villkor för public service (SOU 2012:59), 2013-01-21

2012

Skyddstid musik (Ds 2012:44), 2012-12-12

Biblioteksstrategi Region Värmland, 2012-09-18

Ny bibliotekslag (Ds 2012:13), 2012-09-14

2011

Kungliga bibliotekets förslag till ny inflytandestruktur, 2011-09-02

EU-dir. orphan works (KOM2011:289), 2011-08-10