Remissvar

Här hittar du Svensk biblioteksförenings remissvar från och med september 2011 och framåt:

2015

Förstärkt skydd av kulturegendom (Ds 2014:36), 2014-02-06

2014

Följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36), 2014-11-14

PSI – Ett steg vidare (SOU 2014:10), 2014-08-15

Lättläst (SOU 2013:58), 2014-01-08

2013

Herrelösa verk (Ds 2013:63), 2013-11-29

Tillstånd och medling (SOU 2013:4), 2013-06-24

EU-dir. tillgänglighet till myndigheters webb (KOM2012:721), 2013-05-31

WIPO-avtal till förmån för personer med syn-/läsnedsättning, 2013-04-08

Litteraturutredningen (SOU 2012:65), 2013-03-01

Folkbildningens samhällsvärden (SOU 2012:72), 2013-02-20

Nya villkor för public service (SOU 2012:59), 2013-01-21

2012

Skyddstid musik (Ds 2012:44), 2012-12-12

Biblioteksstrategi Region Värmland, 2012-09-18

Ny bibliotekslag (Ds 2012:13), 2012-09-14

2011

Kungliga bibliotekets förslag till ny inflytandestruktur, 2011-09-02

EU-dir. orphan works (KOM2011:289), 2011-08-10