Internationellt

EBLIDA:

EBLIDA – the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – är en oberoende paraplyorganisation för organisationer som arbetar för bibliotek, arkiv och andra informations- och dokumentationsinstitutioner. EBLIDA har 125 institutioner som medlemmar och arbetar för obegränsad tillgång till information och erkänner bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta mål.

Svensk biblioteksförenings engagemang i EBLIDA

 

IFLA:

The International Federation of Library Associations and Institutions, bibliotekens världsorganisation.

IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)

 

ALA, American Library Association:

Den amerikanska biblioteksföreningen, ALA, samlar kunskap och fakta på en särskild sida, Transforming Libraries.

 

Andra internationella initiativ:

Ebooks for Libraries