Expertnätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. Listorna uppdateras vid varje månadsskifte.

OBS! Du måste vara enskild medlem för att vara medlem i nätverken.

För mer information om respektive nätverk Klicka här

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Svensk biblioteksförenings nätverk Barn Bibliotek Webb BBW
Kontaktperson Katarina Dorbell
Adress till E-postlistan nv_bbw@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Kontaktperson Eva Fred
Adress till E-postlistan nv_barnbibliotek@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek och upphovsrätt
Kontaktperson Inga-Lill Nilsson
Adress till E-postlistan nv_upphovsratt@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
Adress till E-postlistan: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden
Kontaktperson Alireza Afshari
Adress till E-postlistan: nv_mangsprak@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för digitala bibliotekstjänster
Kontaktpersoner:  Åke Nygren och Ann Östman
Adress till E-postlistan: nv_digitala@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för e-böcker
Kontaktperson David Jonsson
Adress till E-postlistan: nv_e-bok@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek
Kontaktpersoner Lotta Perkiö Lo Ek  Thomas Öhnell

Adress till E-postlistan: nv_fangelse@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för företagsservice på bibliotek
Kontaktperson Gitt Ossler
Adress till E-postlistan: nv_foretag@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA
Kontaktperson Anette Mjöberg
Adress till E-postlistan: nv_ifla@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek
Kontaktperson Christer Edeholt
Adress till E-postlistan: nv_hbtq@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek
Kontaktperson Eleonor Pavlov
Adress till E-postlistan: nv_jamstalldhet@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för konst, arkitektur, design och konsthantverk
Kontaktperson: Liselotte Winka
Adress till E-postlistan: nv_konst@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek
Kontaktpersoner: Annelie Krell och Kristina Elding
Adress till E-postlistan: nv_meroppna@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek
Kontaktperson Lisa Åström
Adress till e-postlistan: nv_skolbibliotek@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek
Kontaktperson Pia Bagge
Adress till E-postlistan: nv_statliga@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för tidningar och tidskrifter på folk-och skolbibliotek
Kontaktperson Liss Carlsson
Adress till E-postlistan:nv_tidskrifter@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Kontaktperson: Veronica Sarge Cech
Adress till E-postlistan: nv_sociologi@biblioteksforeningen.org