Expertnätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Expertnätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. De kan även ge förslag på konferenser som föreningen bör arrangera.

Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom en e-postlista samt stöd till nätverksmöten. Listorna uppdateras vid varje månadsskifte.

OBS! Du måste vara enskild medlem för att vara medlem i nätverken.

För mer information om respektive nätverk Klicka här

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Svensk biblioteksförenings nätverk Barn Bibliotek Webb BBW
Kontaktperson Katarina Dorbell
Adress till E-postlistan nv_bbw@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för barnbibliotek
Kontaktperson Eva Fred
Adress till E-postlistan nv_barnbibliotek@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek som arbetar med lärarutbildningar
Kontaktperson
Adress till E-postlistan: nv_lararutbildningar@bibliotekforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotek som har äppelhyllor
Kontaktperson Anna Fahlbeck
Adress till E-postlistan: nv_appelhyllor@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden
Kontaktperson Alireza Afshari
Adress till E-postlistan: nv_mangsprak@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för Dewey
Kontaktperson Ann Tobin
Adress till E-postlistan: nv_dewey@biblioteksforeningen.se

Svensk biblioteksförenings nätverk för digitala bibliotekstjänster
Kontaktpersoner:  Åke Nygren  Ann Östman
Adress till E-postlistan: nv_digitala@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för e-böcker
Kontaktperson David Jonsson
Adress till E-postlistan: nv_e-bok@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för fängelsebibliotek
Kontaktpersoner Lotta Perkiö Lo Ek  Thomas Öhnell

Adress till E-postlistan: nv_fangelse@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för företagsservice på bibliotek
Kontaktperson Sofia Murray
Adress till E-postlistan: nv_foretag@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för IFLA
Kontaktperson Anette Mjöberg
Adress till E-postlistan: nv_ifla@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek
Kontaktperson Christer Edeholt
Adress till E-postlistan: nv_hbtq@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek
Kontaktperson Eleonor Pavlov
Adress till E-postlistan: nv_jamstalldhet@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för konst, arkitektur, design och mode
Kontaktperson Maud Roberts
Adress till E-postlistan: nv_konst@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för kulturarvet – äldre tryck och handskrifter
Kontaktperson Wolfgang Undorf
Adress till E-postlistan: nv_kulturarv@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för låna en levande bok
Kontaktperson Linda Willander
Adress till E-postlistan:nv_levandebok@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek
Kontaktpersoner: Annelie Krell och Kristina Elding
Adress till E-postlistan: nv_meroppna@biblioteksforeningen.org

Svensk Biblioteksförenings nätverk för omvärldsbibliotek
Kontaktperson Katarina Kristoffersson
Adress till E-postlistan: nv_omvarld@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för referensarbete och fjärrlån
Kontaktpersoner Gunilla Fors, ILS Malmö, Gun-Mari Isaksson Legrell, ILS Umeå, Britt Löfdahl ILS/Regionbibliotek Stockholm och Junko Söderman, IB lånecentral
Adress till E-postlistan: nv_referens@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för samarbete bibliotek och familjecentral/öppen förskola
Kontaktperson Anna-Karin Albertsson
Adress till E-postlistan: nv_familjecentral@biblioteksforeningen.org

Svensk Biblioteksförenings nätverk för sjukhusbibliotek
Kontaktperson Helena Kettner Rudberg
nv_sjukhusbibliotek@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek
Kontaktperson Lisa Åström
Adress till e-postlistan: nv_skolbibliotek@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek
Kontaktperson Pia Bagge
Adress till E-postlistan: nv_statliga@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för sverigefinsk biblioteksverksamhet
Kontaktperson Anna-Leena Forsberg
Adress till E-postlistan: nv_sverigefinsk@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för tidningar och tidskrifter på folk-och skolbibliotek
Kontaktperson Liss Carlsson
Adress till E-postlistan:nv_tidskrifter@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförenings nätverk för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG
Kontaktperson: Veronica Sarge Cech
Adress till E-postlistan: nv_sociologi@biblioteksforeningen.org