Medlemsengagemang

Som medlem kan du stödja och engagera dig i vårt arbete på flera olika sätt.

Till lediga uppdrag går vi regelbundet ut med efterlysningar på hemsidan och i medlemsbrev för att hitta intresserade medlemmar. Om du vill veta mer kontakta Jenny Poncin på kansliet.

Valberedning arbetar under året för att hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Valberedningens sammankallande Anette Eliasson har e-postadress anette.eliasson@gmail.com 

Våra regionföreningar har många olika arrangemang.

I Svensk biblioteksförenings nätverk kan enskilda medlemmar arbeta med erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.

Grunden för allt engagemang är naturligtvis medlemskapet. Tack vare att du och över 3 500 andra är medlemmar i Svensk biblioteksförening har vi med kraft kunnat arbeta för bättre förutsättningar för biblioteken. Är du ännu inte medlem är du varmt välkommen.