2012

Svensk biblioteksförening på turné!

Föreningens styrelse och kansli åker på turné i höst för att träffa medlemmar och diskutera aktuella frågor. Turnén arrangeras i samarbete med regionföreningarna.

  • Svensk biblioteksförening arbetar med att försvara allas tillgång till information och upplevelser. Hur ser t ex situationen ut för e-boksfrågan? Vad gör Svensk Biblioteksförening? Vilka lösningar finns?
  • Hur är läget för de svenska biblioteken? Flera positiva trendbrott har skett det senaste året men det finns samtidigt många utmaningar.
  • Hur ser föreningens ordförande på medlemmarnas engagemang och bibliotekens framtid?
  • Vad ska Svensk biblioteksförening arbeta med, vilka förväntningar finns det på föreningen och vad tycker medlemmarna?

Platser och datum:

Helsingborg 30 oktober      Program

Sundsvall 7 november         Program

Göteborg 28 november      Program

 

12 september
Svensk biblioteksförenings forskardag 2012
Bibliotekens betydelse för lärande

Skol- och högskolebiblioteken integreras mer och mer i utbildningarna och nya pedagogiska arbetsmetoder förändrar undervisningen. Det livslånga lärandet gör att fler grupper deltar i utbildning och allt fler elever och studerande vänder sig till folkbiblioteken. Dessa och andra förhållanden som påverkar bibliotekens arbete med att stödja lärande kommer att belysas under forskardagen. Det kommer också att finnas möjligheter att tillsammans diskutera vilken roll biblioteken spelar – och skulle kunna spela – för lärandet.

Professor Louise Limberg kommer att ge en översikt över forskningsläget. Hur har forskningsområdet växt fram och vilka frågor är aktuella? Vad vet vi idag om bibliotekens betydelse för lärande?
Fil dr Anna Lundh ska prata om skolbiblioteket och projektbaserat lärande under de tidiga skolåren. Anna Lundh disputerade 2011 på avhandlingen Doing research in primary school: Information activities in project-based learning.
Fil dr Cecilia Gärdén kommer att rikta fokus mot folkbiblioteket och vuxnas lärande. Cecilia disputerade 2010 på avhandlingen Verktyg för lärande – informationssökning och informationsanvänding i kommunal vuxenutbildning.
Doktorand Jenny Lindberg skriver en avhandling om högskolebibliotekarier. Hon kommer att prata om den ökande pedagogiska orienteringen av högskolebibliotekarieyrket och i vilken riktning man kan tänka sig att den pedagogiska verksamheten kan utvecklas vidare.

Tid: den 12 september 2012, 9.30-16.00. Kaffe och registrering från 9.00.
Plats:
World Trade Center, Stockholm. Lokal: Manhattan.
Pris:
1.000 kronor för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Övriga 1.400 kronor. 500 kr för student- och pensionärsmedlemmar. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe med kakbuffé ingår i priset.
Program
Deltagare (120910)
Louise Limbergs presentation
Anna Lundhs presentation
Cecilia Gärdéns presentation

Jenny Lindbergs presentation

 

22-23 mars, 2012
Shift happens! – konferens kring teknikförändringar i biblioteken och bibliotekens nya roller
 


Shift happens! Välkommen till två intressanta dagar i Umeå med kunskapsinhämtning och informationsutbyte under denna vinjett. I fokus står de stora teknikförändringar som biblioteken genomgått och de stora förändringar som väntar runt hörnet, En utmaning är att knyta ihop det digitala biblioteket med det analoga. Är digitalisering svaret på allt? Eller appar? Eller QR-koder? Och hur ser det uppväxande släktet på det här med bibliotek? . Konferensen riktar sig till verksamma inom hela bibliotekssektorn – folkbibliotek, universitetsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, nationalbibliotek samt studenter inom Biblioteks- och informationsvetenskap.


Arr:
 Umeå universitetsbibliotek, Svensk Biblioteksförening, Svensk biblioteksförening – Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Informations- och lånecentralen Umeå och Umeå stadsbibliotek.

Program
Anmälan

Deltagarlista
Inbjudan i PDF-format

Kerstin Brunnbergs presentation
Kerstin Brunnbergs text
Cecilia Peterssons presentation

 

24-25 maj 2012
Innovation och tradition. Framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln

Alla som är intresserade av frågor som rör sjukhusbiblioteksverksamhet är välkomna till en konferens som blickar både framåt och bakåt – från patientbibliotek till medicinska kunskapsförmedlare. Programmet innehåller trendspaning, gruppdiskussioner, en pinfärsk utredning om sjukhusbibliotekens roll i den offentliga bibliotekssektorn och mycket mer. Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, Falu lasaretts bibliotek och informationscentral samt Svensk biblioteksförening står som arrangörer.

Arr: Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, Falu lasaretts bibliotek och informationscentral och Svensk biblioteksförening.

Plats: Föreläsningssalen, Falu lasarett, Falun.

Program
Anmälan

Deltagarlista