Indexering

Indexering av skönlitteratur – gör det enklare att hitta skönlitteratur inom ett specifikt område

Med hjälp av en ämnesordslista indexeras skönlitteraturen och på så vis kan alla via bibliotekskatalogen direkt hitta skönlitterära böcker som handlar om allt ifrån skilsmässor och främlingskap till sjömansliv och filminspelningar. Syftet med ämnesorden är att göra skönlitteraturen mer tillgänglig för användarna.

Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté kommer regelbundet att uppdatera och aktualisera ämnesordslistorna. Du kan även lämna förslag på nya ämnesord. Har du idéer på nya ämnesord anmäler du det via länken förslag under Indexeringsknappen. Bifoga gärna konkreta exempel på böcker där ordet ingår.

Det finns olika sätt att ta del av ämnesordslistorna:

1) Har du den blå vuxen- eller barnlistan? Då bör du komplettera med uppdaterat material. Ändringar och tillägg har gjorts både till strukturen och till ämnesorden. Här finns handledning, listor och kompletteringar i Nya ämnesord:

Att indexera skönlitteratur: Handledning Ny version april 2007

Att indexera skönlitteratur: Barn och ungdomslitteratur

Nya ord barn 20131018

Att indexera skönlitteratur: Ämnesord vuxenlitteratur

Nya ord vuxen 20131017

2) Det går även att få fullständiga listor, men med en enklare layout. Gå till BTJ och ladda hem.

3) Barnlistan ingår som en särskild lista i Svenska ämnesord, och barnämnesorden går att söka i Libris. För vuxenämnesorden finns ännu inte denna möjlighet. Mer information om Svenska ämnesord samt databasen

Svenska ämnesord finns på Kungl. biblioteket.

Protokoll:

protokoll från möte 17/10 2013

protokoll från möte 21/5 2013

protokoll från möte 18/10 2012

protokoll från möte 19/4 2012

protokoll från möte 28/2 2012

protokoll från möte 15/2 2012

protokoll från möte 19/10 2011


Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering

Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur konstituerades i maj 2005. Redaktionskommittén ska förvalta de ämnesordslistor som den tidigare Specialgruppen för indexering av skönlitteratur tagit fram med titeln Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista vuxenlitteratur, Barn- och ungdomslitteratur samt Handledning.

Listorna, som finns i tryck från 2004, kommer att uppdateras kontinuerligt och presenteras i digital form på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Den uppdaterade listan för barn- och ungdomslitteratur finns dessutom tillgänglig som en del av databasen Svenska ämnesord.

Alla bibliotek är välkomna att använda ämnesordslistorna samt att ge förslag på nya ämnesord. Ämnesordsförslag gås igenom av redaktionskommittén som sedan uppdaterar de digitala listorna med nya ord.

Förslag på nya ämnesord?
Skicka förslag på nya ämnesord via denna länk amnesord@biblioteksforeningen.org. Ange exempel på ett verk som ämnesordet passar för. Kontrollera gärna ämnesordet i Nationalencyklopedin och Svenska ämnesord.

OBS!
Äldre protokoll och material från respektive kommitté finns på föreningens tidigare webbplats. Klicka här.