Klassifikation

OBS!
För all information och material från respektive kommitté finns på föreningens tidigare webbplats. Klicka här.


Ladda ner mötesprotokoll från 5 december 2013
Ladda ner mötesprotokoll från 10 oktober 2013
Ladda ner mötesprotokoll från 23 maj 2013
Ladda ned mötesprotokoll från 7 mars 2013
Ladda ned mötesprotokoll från 14 september 2011
Ladda ned mötesprotokoll från 16 november 2011
Ladda ned mötesprotokoll från 23 februari 2012
Ladda ned mötesprotokoll från 29 maj 2012
Ladda ned mötesprotokoll från 14 sep 2012
Ladda ned mötesprotokoll från 6 december 2012


Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet)

 

Följande uppdragsbeskrivning beslutades av Svensk Biblioteksförenings styrelse 2001-12-07.

Ansvar
Kommitténs ansvarsområde är Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).

Uppdrag
Att vara Svensk Biblioteksförenings expertorgan i klassifikationsfrågor och kontakt för biblioteksföreningar i andra länder i dessa frågor.

Att utarbeta förslag till Svensk Biblioteksförenings policy och ställningstagande i principiella frågor.

Att utveckla och förbättra SAB-systemet så att det kan användas av samtliga bibliotekstyper.

Att följa utvecklingen av samtliga bibliotekstyper i Sverige så att SAB-systemet löpande kan anpassas efter ändrade behov så att dess användbarhet garanteras.

Att tillse att internationell harmonisering av SAB-systemet sker i tillämpliga delar och att därför också i tillräcklig omfattning bevaka andra klassifikationssystem som kan ha betydelse för SAB-systemets anpassning och utveckling.

Att tillse att de förändringar i SAB-systemet som kommittén arbetar fram rapporteras direkt till den styrande versionen av SAB-systemet som skall vara elektronisk och nätburen.

Att samverka med Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering i de fall så är lämpligt.

Att samverka med Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för katalogisering (som kan komma att ändra namn) för att föra ut klassificeringsfrågor till en bredare diskussion och belysning.

Att adjungera ämnesexpertis och biblioteks- och informationsvetenskaplig expertis från specialbibliotek vid utvecklandet av specifika delar av SAB-systemet

Kommittén skall bestå av högst sju medlemmar, men skall i enlighet med punkten ovan adjungera expertis i tillämpliga fall. Kungliga Biblioteket och Bibliotekstjänst AB förfogar över varsin plats. I övrigt skall kommittén sträva efter att sammansättningen möjliggör en bred förankring i det svenska biblioteksväsendet. Styrelsen för Svensk Biblioteksförening beslutar om kommitténs sammansättning.

Kommittén föreslår inom sig ordförande. Styrelsen för Svensk Biblioteksförening beslutar om ordförande.