Kommittéer

Välj i menyn till vänster för grundläggande information om Svensk Biblioteksförenings tre kommittéer.

OBS!
För all information och material från respektive kommitté finns på föreningens tidigare webbplats. Klicka här.