2011

Svensk biblioteksförenings forskardag 2011, Att använda forskning i biblioteksarbetet
Stockholm 15 september 2011

Klicka här för programmet, med tillhörande presentationer.

Svensk biblioteksförenings höstturné 2011
Vision och vilja – en halvdag om bibliotekens framtid
, 12 oktober 2011, Lund

Klicka här för att komma till programmet och resultaten av workshopen.

Svensk biblioteksförenings höstturné 2011
Vision och vilja – en halvdag om bibliotekens framtid, 9 november 2011, Linköping

Klicka här för att komma till programmet och resultaten av workshopen.

Svensk biblioteksförenings höstturné 2011
Vision och vilja – en halvdag om bibliotekens framtid, 17 november
2011, Umeå

Klicka hör för att komma till resultaten av workshopen.

Svensk biblioteksförenings höstturné 2011
Vision och vilja – en halvdag om bibliotekens framtid, 8 december 2011, Stockholm

Klicka här för att komma till resultaten av workshopen.

Svensk biblioteksförenings höstturné 2011.
Sammanställning av workshopar om Svensk biblioteksförening – styrkor, svagheter och förväntningar.