Konferenser

§2 Biblioteken och demokratin
Marskonferensen i Umeå

Mars kommer tidigt i år, vik  datumen 29 februari – 1 mars 2016 för den årliga Marskonferensen i Umeå.

All offentligt finansierad biblioteksverksamhet har enligt Bibliotekslagen ett gemensamt ändamål som beskrivs så här:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

I denna paragraf vilar ett storartat, viktigt uppdrag och ansvar som förenar olika biblioteksverksamheter. Här vilar också utmaningar och paradoxer. Under 2016 års bibliotekskonferens i Umeå sätter vi fokus på just dessa. Med utgångspunkt i vår omvärld bryts lagens formuleringar och stora ord ner till verksamhetsnära motsättningar och möjligheter.

För dokumentation av konferensen: se www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se

Program
Anmälan

Deltagarlista

facebook

Välkommen till Umeå 29 februari – 1 mars 2016!

Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för människor med engagemang i och intresse för att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De främsta experterna på biblioteksverksamhet är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och genom vår tidskrift Biblioteksbladet. Föreningen arrangerar också en mängd konferenser.

Som enskild medlem får du bl a reducerat pris på konferenser, eget exemplar av Biblioteksbladet och möjlighet att delta i föreningens expertnätverk. För att erhålla medlemspris ska du vara enskild medlem vid anmälningstillfället.

När du anmäler dig till våra konferenser godkänner du samtidigt att ditt namn läggs ut på deltagarlistan på hemsidan.