Konferenser

Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande
Marskonferensen
Väven, Umeå 23-24 mars 2015
Ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men bra kunskap kan aldrig rädda ett dåligt bemötande. Biblioteken ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet, vilket ökar förväntningarna på personalens kompetens och bemötande. Hur skapar vi en miljö och ett utbud som alla kan känna sig inkluderade i? Hur får vi varje besökare att känna sig välkommen åter? Kom och inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. Konferensen riktar sig till alla som arbetar inom bibliotekssektorn i Norden.
Pris: Enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening 1 100 kr, övriga 1 500 kr, student- och pensionärsmedlemmar 600 kr.

Stipendier för studentmedlemmar
PROGRAM-2015
Deltagarlista

OBS! Studiebesök: I Sara Lidmans fotspår är fullbokat.

OBS! Tänk på de som är allergiska, undvik starka dofter.

Formulär för anmälan finns i spalten till vänster.

Bli medlem. Som enskild medlem får du bl a reducerat pris på konferenser, eget exemplar av Biblioteksbladet och möjlighet att delta i föreningens expertnätverk.

 

Allmän information:
För att erhålla medlemspris ska du vara enskild medlem vid anmälningstillfället.
När du anmäler dig till våra konferenser godkänner du samtidigt att ditt namn läggs ut på deltagarlistan på hemsidan.