Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Svensk biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur 2011

1. Redaktionskommittén planerar att hålla två möten under år 2010. Barngruppen avhandlar nya ämnesord med tätare intervall, c:a sex gånger per år. Vid två av dessa träffas hela barngruppen (sker i anslutning till redaktionskommitténs möten). Vuxengruppen planerar tätare möten per telefon eller konferenssystem mellan Redaktionskommitténs möte.

2. Vuxengruppen bör utökas med en ledamot från ett Librisregistrerande bibliotek och Redaktionskommittén arbetar vidare med rekrytering.

3. Delta i Svensk Biblioteksförening diskussioner om byte av huvudman till Kungl. biblioteket.

4. Kommittén marknadsför kontinuerligt ämnesordens betydelse för att hitta skönlitteratur till olika målgrupper. Förslag har sänts till Biblioteksföreningen om program på Biblioteksdagarna och anmälan om deltagande på Bok & Biblioteksmässan med miniseminarium – alternativt framträdande på Biblioteksföreningens scen – skickas i början av 2011. Kommittén planerar granskning och översättning till svenska av den broschyr på engelska som togs fram till IFLA 2010.

5. Fortlöpande arbete med att införa nya ord och ändringar i barn- och vuxenlistan.