Ledamöter

Ordförande: Harriet Aagaard,
 
Kungliga biblioteket
Anna Dunér, Gribbylunds bibliotek
Anne-Marie Karlsson, 
Svenska barnboksinstitutet
Karin Kristoffersson , Jönköpings stadsbibliotek
Susanne Persson , Lunds stadsbibliotek
Emma Rolander, Medioteket, Stockholms utbildningsförvaltning
Cecilia Östlund , Svenska barnboksinstitutet
Maria Jörgensen, 
BTJ

Kontakt: harriet.aagaard@kb.se