Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2013

1. Hålla fyra möten 2013.
2. Rekrytera till de vakanta platserna i kommittén, samt adjungera expertis vid behov.
3. Utveckla och underhålla Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) samt rapportera förändringar i systemet till den styrande, nätburna versionen.
4. Bevaka omvärlden (bibliotek, samhälle, utgivning) för förändringar som kan påverka klassifikationssystemet.
5. Bevaka utvecklingen inom betydande klassifikationssystem, t ex DDK.
6. Svara på frågor och förslag angående klassifikation (på en i första hand principiell nivå).
7. Utgöra kontrollerande instans för SAB-klassifikation i förhållande till andra system och samverka kring tolkning och utveckling.
8. Informera omvärlden om förändringar i klassifikationssystemet och om kommitténs verksamhet. Häri ingår både information på föreningens hemsida, e-postlistor och föreläsningar och seminarier.
Kommittén ska under 2013 arrangera åtminstone ett tillfälle för föreläsning eller liknande, då man informerar om klassifikation.
9. Bibehålla och utveckla samarbete med externa experter, grupper och kommittéer.