Internationellt

Svensk biblioteksförening verkar i flera internationella organ och samarbeten, IFLA, EBLIDA, Liber, KLA, Norden mfl.