Beviljade resestipender

Beviljade resestipendier 2014

I oktober 2014 beviljades resestipendier för sammanlagt 132.000 kr. Bland 24 ansökningar beviljades följande:

Eva Thorell och Sofia Sternberg, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitet för studieresa till Heidelberg, Strasbourg, Luxembourg och Amsterdam.

Madelene Hartwig, Högskolebiblioteket, Jönköping för studieresa till James B. Hunt Jr. Libarary, Raleigh, USA.
Reserapport

Emelie Ljungberg,Sofielundsskolans bibliotek, Malmö för studieresa till Chattanooga Public Library.

Josefin Skoglund, Mölndals stadsbibliotek för studieresa till Queens Library, New York.

Jenny Aspling Rydgren,Fackbiblioteket, Vrinnevisjukhuset, Norrköping för EAHILs konferens i Edingburgh, Skottland.

Magdalena Öström, Linköpings universitetsbibliotek för Georgia Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, Gerogia. Reserapport

Sami El Habti, Marta Marchado, Sara Volmefalk och Linda Johansson, Malmö stadsbibliotek för studieresa till London. Reserapport

Karin Carlssonoch Craig McDonald, biblioteket i Holmsund/Umeå för studieresa till Kenya och Kenya Library Associations annual meeting.

I april 2014 beviljades resestipendier för sammanlagt 118.000 kr. 32 ansökningar hade kommit in. Följande beviljades:

Ann Östman, Birgitta Hellman Magnusson, Camilla Källgren och Åke Nygren för studieresa till Biblio Tech, San Antonio, Texas, USA. Läs bloggen!

Eva Olson, Malmö stadsbibliotek för studieresa till Australien. Reserapport

Karin Hahne, Falu stadsbibliotek och Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna för studieresa till Toronto, Kanada.

Soledad Cartagena Romero, Lidingö stadsbibliotek för studieresa i samband med uppsatsskrivande till Berlin. Reserapport

Lena Moritz, kultur och fritid, Falköping för studieresa till Pasadena, Kalifornien, USA. Reserapport

Elinor Bergström-Falk, Hudiksvalls sjukhus för studieresa till sjukhusbibliotek i Leicester, England. Reserapport

Anna Larsson och Mia Nilsson, Asienbiblioteket, Lunds universitet för studieresa till Institute of Southeast Asian Studies bibliotek i Singapore.

Maja Edberg, Karolinska skolan, Örebro och Nanna Petersson, Örebro stadsbibliotek för studieresa till Seoul, Sydkorea.

Beviljade resestipendier 2013

I oktober 2013 beviljades resestipendier för sammanlagt 125.000 kr. 17 ansökningar hade kommit in. Följande resestipendier beviljades:

Katarina Möller och Hasan Kocic, Örebro bibliotek, 52:an, Örebro för studieresa till Kenya och deltagande i samarbetet mellan Kenya Library Association och Svensk Biblioteksförening. Reserapport

Ulricehamns bibliotek för studieresa till Danmark. Reserapport

Stina Johansson, Chalmers bibliotek för studieresa till Washington DC och Indiana, USA Reserapport

Småbarnsbiblioteket, Malmö stadsbibliotek för studieresa till Holland. Reserapport

13 personer på 10 folkbibliotek (via Länsbibliotek Uppsala) för att studera Makerspaces i Danmark
Reserapport:
http://skaparbibblan.tumblr.com/studieresa

Vid ansökningstillfället i mars 2013 beviljades resestipendier för sammanlagt 125.000 kr. 23 ansökningar hade kommit in. Följande resestipendier beviljades:

Leif Mårtensson, Umeå Kultur för studieresa till USA och Canada för att studera arbete med minoritetsspråk och- grupper. Reserapport

Lena Fogelberg Carlsson, Katedralskolan, Linköping för deltagande i CiSSL 3rd International Research Symposium, USA
Reserapport

Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm för att titta på folkbibliotekariers arbete med läs- och skrivkunnighet hos vuxna kvinnor i Soweto, Sydafrika.

Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek för att besöka Columbia University Library, The Copyright Advisory Office i New York. Reserapport

Klara Svae, Lena Thunberg och Gonzalo Vargas, Bibliotek TioTretton, Kulturhuset, Stockholm för att besöka aktörer som arbetar med barn, litteratur och berättande i olika former i Berlin. Reserapport

Sofia Malmberg, Adolf Fredriks musikklasser, Biblioteket, Stockholm för att genomföra en kombinerad konferens- och studieresa till London.

Beviljade resestipendier 2012

Vid ansökningstillfället i september 2012, beviljades resestipendier för totalt 124.000 kronor. Sammanlagt hade 17 ansökningar om resestipendium inkommit. Följande resestipendier beviljades:

Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek för resa till Kenya för att starta upp ett skolbibliotek.
Reserapport

Mats Johansson och Jessica Sigurdsson, Malmö stadsbibliotek för studieresa till Livingstone, Zambia för volontärarbete på The Book Bus.

Åsa Andersson, Jämtlands läns bibliotek för resa till Barnboksmässan i Bologna.
Reserapport

Anna Hällgren, Lövångers bibliotek, Skellefteå för resa till Bologna, Casalecchio och Imola, Italien för att studera barnbiblioteks- och barnkulturarbete, berättande och mångkultur.
Reserapport

Marco Lagunas León, Kungliga biblioteket för resa till Bok- och biblioteksmässan i Guadalajara, Mexico.
Reserapport

Bibliotekshögskolans kårsektion och Bibliotekshögskolan för fem studenters deltagande i den internationella studentkonferensen BOBCATSSS i Ankara.

Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek för studieresa till San Francisco, USA. Reserapport

 

Beviljade resestipendier 2011

Första ansökningstillfället
Vid första ansökningstillfället i mars 2011 beviljades resestipendier för totalt 125.000 kronor. Sammanlagt hade 38 ansökningar om resestipendium inkommit. Följande resestipendier beviljades:

Roland Persson, Region Skåne, Linda Johansson, Malmö stadsbibliotek och Anna Åkerberg, Informations- och lånecentralen, Malmö för studieresa till Jacksonville, Florida, USA
Reserapport

Biblioteken i Region Värmland för studieresa till Ohio, USA.
Reserapport

Marita Mattsson Barsk för studieresa till USA för att studera biblioteksverksamhet till ursprungsbefolkningen.
Reserapport

Joakim Westerlund och Marie-Louise Axelsson, Linköpings universitetsbibliotek för att delta i konferensen QQML2011, 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, i Aten, Grekland.
Reserapport

Andra ansökningstillfället
Vid andra ansökningstillfället i september 2011 beviljades resestipendier för totalt 159.000 kronor. Sammanlagt hade 26 ansökningar om resestipendium inkommit. Följande resestipendier beviljades:

Jenny Funestad och Kristina Wihlney, Malmö stadsbibliotek för studieresa till Storbritannien.
Reserapport

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, PUNKTmedis, Medborgarplatsens bibliotek, Stockholm, för deltagande i den internationella seriefestivalen i Angoulême, Frankrike.
Reserapport

Jenny Öström, studerande, Biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet, för praktik på biblioteket i Flushing, Queens, New York.
Reserapport

Anne Jönsson och Malin Svensson, Malmö stadsbibliotek, för studieresa till USA.
Reserapport

Kristina Andersson och Carina Sandgren, Umeå stadsbibliotek och Bertine Pol Sundström, ILS, Umeå, för studieresa till Nederländerna. Reserapport

Lena Olsson, biblioteket, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, Lund, för resa till och arbete vid biblioteket på University of Jordan, Amman, Jordanien.