Svensk biblioteksförening > Vår verksamhet > Stöd och stipendier > Svensk biblioteksförenings resestipendierSkriv ut

Svensk biblioteksförenings resestipendier

Medlemmar i Svensk biblioteksförening har möjlighet att söka resestipendier. Avsikten med resestipendierna är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper. Vilka ansökningar som beviljas avgörs från fall till fall av generalsekreteraren och konsulenten. Besluten motiveras inte och kan inte överklagas. För resestipendierna gäller två ansökningstillfällen per år, 31 mars och 30 sept.

Ansökan:
– Sökande ska vara enskild eller institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.
– Bidrag kan sökas två gånger per år. Ansökningarna ska vara inne senast 31 mars och 30 september. Beslut fattas under april respektive oktober.
– Ansökan ska innehålla motivering samt budget.
– Rapport ska lämnas senast en månad efter hemkomst.
– Bidragsmottagare ska vara beredd att berätta om resan i vidare sammanhang muntligt och skriftligt. Bidragsmottagare ska framhålla att Svensk biblioteksförening finansierat resan när den i olika sammanhang presenteras
– Svensk biblioteksförening kan ge bidrag till 100% av kostnaderna.

Studieresor:
– Svensk biblioteksförening kan erbjuda studieresor i egen regi eller bekosta institutionella eller enskilda medlemmars deltagande i studieresor som anordnas av annan arranngör.
– Svensk biblioteksförening bör särskilt tänka på att erbjuda möjlighet för medlemmarna att delta i resor utomlands.
– Vad gäller ansökningsregler se i tillämpliga delar under Resestipendier

Kontaktuppgifter
Ansökan skickas till Svensk biblioteksförening, Box 70380, 107 24 STOCKHOLM. E-post: info@biblioteksforeningen.org

Beviljade ansökningar
Klicka här för att komma till sidan med alla beviljade ansökningar