Svensk biblioteksförening > Vår verksamhet > Stöd och stipendier > Konferensstipendier för studerandeSkriv ut

Konferensstipendier för studerande

På alla konferenser som Svensk biblioteksförening arrangerar finns det möjlighet för studerande att få stipendium för att delta. Det gäller för studerande på någon av biblioteksutbildningarna och den studerande ska vara medlem i Svensk Biblioteksförening. Stipendiet ger gratis deltagande i konferensen och bidrag upp till 1.000 kronor för resa och boende. Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton. Högst fem studerande per konferens kan få stipendium.

Ansökan skickas till Svensk biblioteksförenings kansli, Box 70380, 107 24 Stockholm, e-post: info@biblioteksforeningen.org Ansökningarna behandlas fortlöpande efter det att konferensprogrammet publicerats på vår hemsida.