Stöd och stipendier

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.

Klicka på respektive område i menyn till vänster för att läsa mer.

Svensk Biblioteksförenings resestipendier
Bidrag för IFLA-deltagande
Konferensstipendier för studerande
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsstöd
Svensk Biblioteksförenings forskningsinitierande stöd