Vår verksamhet

_T1A4367Svensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Föreningens verksamhet utgår från den verksamhetsinriktning som årligen fastställs av årsmötet.

Genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte kan vi stödja våra medlemmars professionella utveckling. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. 

Vi har framgångsrikt opinionsbildat för en starkare bibliotekslag och en nationell biblioteksstrategi och svarar ofta på regeringens remisser. Föreningens internationella engagemang är starkt, vi verkar och syns på mässor som Bok & Bibliotek, i Almedalen och vi delar varje år ut åtta priser under namnet Sveriges biblioteks utmärkelser.