Telefonväxeln ur funktion

Kansliets växel är för närvarande ur funktion . Mobilnummer till kansliets personal hittar du här.

Grattis alla pristagare!

_T1A0211Rotundan på Stockholm stadsbibliotek var fullsatt när Svensk biblioteksförening delade ut 2014:års utmärkelser. Ordförande Calle Nathanson hälsade välkommen:

– Alla de åtta prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete och de är helt unika då pristagarna utses av
Läs vidare

Budgetsatsning på nationell strategi

alice210 miljoner kronor kommer årligen att satsas på en nationell biblioteksstrategi. Det säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en intervju med Svenska dagbladet (SvD). Förslaget har överenskommits med Vänsterpartiet och återfinns i regeringens budgetproposition som överlämnas till riksdagen på torsdag. Till SvD säger Bah Kuhnke:

– Bibliotekslagen i sig är bra, men den har saknat kraft. Därför lägger vi 10 miljoner per år på detta.

SvD anger att syftet med biblioteksstrategin bland annat är att folkbiblioteken ska kunna erbjuda låntagare fler e-böcker. Dessutom ska
Läs vidare

Prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser

Kjell WestöVälkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2014!

Måndag 20 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Nobelmuseets bibliotekskör inleder, Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist, Aniarapristagaren Kjell Westö talar och föreningens ordförande Calle Nathanson är konferencier.

Bibliotek är öppet för alla!

Tid: 17.00-18.00
Plats: Stockholms stadsbiblioteks Rotundan, Sveavägen 73


Läs vidare

Ledamöter utsedda till nytt utvecklingsråd

UVI-209x229-1Intresset har varit stort för att delta i arbetet inom Svensk biblioteksförenings nya Utvecklingsråd för vetenskaplig informationsförmedling. Efter att ha tagit del av de intresseanmälningar som kommit in har föreningens styrelse utsett följande personer att vara ledamöter i rådet:

– Jenny Samuelsson, Luleå universitetsbibliotek (ordförande)

– Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek
Läs vidare

Nyskapande projekt får stöd av föreningen

Unknown-6Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2014 års utvecklingsstöd till två projekt, ”Ett klick bort” i Västerbotten och den mobila ”Skaparbibblan” i Vaggeryd.

Enligt stadgarna ska Svensk biblioteksförening främja och lämna
Läs vidare

Föreningen ger stöd till biblioteksforskning

BiblioteksfšreningenSvensk biblioteksförening har beslutat att fördela 2014 års forskningsinitierande stöd till två forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet. Syftet med det forskningsinitierande stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt
Läs vidare