Hur arbetar svenska universitet med MOOCs?

bildDagen innan årets Bok & Bibliotek öppnade genomfördes Chalmers biblioteks årliga konferens (ChALS) i Göteborg. Årets tema var de svenska universiteten och MOOCs (Massive Open Online Courses).

Intressanta presentationer har gett både internationell utblick och en uppdatering kring situationen i Sverige. Karolinska Institutet, Chalmers och Lunds
Läs vidare

Välkommen till oss på Bok & Bibliotek!

MONTERPROGRAM-OMSLAG-WEBVälkommen till vår monter (C02:32) på årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg! Ladda ner din programbok.
Här är alla våra aktiviteter:

MONTERPROGRAM TORSDAG 25 SEP

10.00 Rätten till kultur och information
Roland Esaiasson, generaldirektör,
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), och Ann Katrin Agebäck, direktör Centrum för lättläst, samtalar om rätten för var och en att läsa VAD man vill NÄR man vill och HUR man vill.

11.00 Pris vare barnboken!
Svensk biblioteksförenings jury
Läs vidare

Dags att söka utvecklingsstöd

haninge047OBS! Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd är 30 september.

Svensk biblioteksförening delar ut ett utvecklingsstöd för att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella
Läs vidare

Konferens om infrastruktur för forskningsinformation

BiblioteksfšreningenKungliga biblioteket och Vetenskapsrådet bjuder den 21 oktober in till en konferens i Stockholm för att fördjupa dialogen och kunskapsutvecklingen kring infrastruktur för forskningsinformation.

Det svenska forskningslandskapet och med det ekosystemet för forskningsinformation förändras ständigt. Utvecklingen påverkar kommunikationen kring forskningen och spridningen av forskningsbaserad kunskap för forskare, finansiärer, bibliotek och forskningsinstitutioner. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att ge stöd åt någon del av forskningsprocessen – från finansiering, administration och spridning till uppföljning av forskningsresultat.

Läs mer om programmet för konferensen här.

Vi söker ledamöter till nytt utvecklingsråd

ons_arbgrupp_20W kopiaSvensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att ett särskilt utvecklingsråd ska inrättas för att utveckla föreningens arbete vad gäller vetenskaplig informationsförmedling. Nu söker vi medlemmar som är intresserade av att ingå i rådet.

Är du intresserad är du välkommen att skicka dina kontaktuppgifter
Läs vidare

Bibliotek kan ges rätt att digitalisera och sprida verk utan tillstånd

cour_dsc_0005Gällande bestämmelser, EU:s s.k. Infosoc-direktiv, hindrar inte EU:s medlemsstater från att ge bibliotek rätt att tillgängliggöra verk i sina samlingar på terminaler i sina lokaler, utan att be rättighetshavare om lov. Det framgår av en dom som EU-domstolen meddelade i går.

Domen är svaret på en begäran om
Läs vidare

Greta Renborgs pris tilldelas Christer Edeholt

EdeholtGrattis Christer Edeholt som tilldelas Greta Renborgs pris 2014!

Juryns motivering:

Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2014 för att ha skapat Regnbågsbiblioteket samt aktivt medverkat till att marknadsföra HBTQ-frågor inom biblioteksvärlden både nationellt och internationellt. I Greta Renborgs anda har han sänkt trösklar, satt ljuset på de ofta osynliggjorda HBTQ-biblioteksanvändarna och möjliggjort för fler bibliotek att praktiskt genomföra sitt demokratiska uppdrag. I Umeå har Christer Edeholt inte bara breddat bibliotekets utbud i Regnbågsbiblioteket, han har också visat att ett bestånd och dess urval rymmer både normer och makt. 

Läs vidare