Välkomnande #marsdagar med hög kvalitet

Image-1Rekordmånga deltog på den årliga Marskonferensen i Umeå för att inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. I år samlades man under rubriken Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Särskilt välkomna var 16 deltagare från Finlands svenska biblioteksförening i Österbotten. Under dagarna diskuterades makt, rasism, urval, hbt-certifiering, kvalitetsmodeller, normkritisk metodutveckling,
Läs vidare

Kultur- och demokratiministern på Digikult

Kultur- och demokratiministern talade på Digikult 2015. Självklart är föreläsningen tillgänglig i efterhand. Ta del av regeringens politiska prioriteringar för kulturarv och digitalisering.
YouTube Preview Image

Biblioteken är självklara centrum för digital delaktighet

nacka forum0078Digitaliseringskommissionen överlämnar idag sitt näst sista betänkande till it-minister Mehmet Kaplan. Där föreslår kommissionen bland annat att kommunerna inrättar digitala servicecenter för att ge alla möjlighet att ta del av samhällstjänster på internet (SvD Opinion). Men på
Läs vidare

Nya ledare för SKL valda

M-L_Ronnmark_UmeaI dag beslutade den nya styrelsen i Sveriges kommuner och Landsting (SKL) om förbundets politiska organisation för mandatperioden 2015-2019.

SKL:s beredning för kultur och fritidsfrågor hanterar bland annat frågor om bibliotek, till exempel e-böcker vid folk- och skolbibliotek.

Till ordförande i beredningen utsågs Marie-Louise Rönnmark (S) från Umeå kommun. Till vice ordförande valdes Catrin Hulmarker (M) från Hjo kommun.

Till ledamöter i beredningen utsågs Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen,
Läs vidare

Informationsfriheten viktig i post-2015 agendan

Biståndsminister Isabella Lövin UtrikesdepartementetSvensk biblioteksförening har skrivit till biståndsminister Isabella Lövin och bett om stöd för sina ståndpunkter om FN:s nya utvecklingsmål.

Föreningen vill att regeringen arbetar för att tillgång till information inkluderas som en förutsättning för utveckling och att formuleringar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) förs in i dagordningen. I brevet, som också sänts till Sveriges ambassadör Kajsa B Olofsgård, argumenterar föreningen för att allas tillgång till information och kunskap, genom tillgänglig IKT, bidrar till hållbar utveckling och förbättrar människors liv.

Parallellt med Svensk biblioteksförenings
Läs vidare

Rekordmånga till Umeå för #marsdagar

Kulturväven Umeå, White / SnøhettaRekordmånga är på väg till den årliga marskonferensen för att inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar.  
Läs vidare

Samtal med kultur- och demokratiministern

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemTre fokusfrågor togs upp vid föreningens uppvaktning av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: nationell biblioteksstrategi, bemanning av folk- och skolbibliotek och digitalisering. Det blev ett givande samtal med ett intresserat statsråd. Från föreningen deltog ordförande Calle Nathanson, generalsekreterare Niclas
Läs vidare