Utbildningsministern svarar på kritik

Utbildningsminister Jan Björklund svarar på Kerstin Engles (S) interpellation måndag 16 juni i riksdagens kammare. Interpellationen lämnades in 5 maj och handlar om KB:s roll för en samlad nationell biblioteksstrategi. Svaret har fördröjts. Kerstin Engle skriver:

”Med vetskap om behovet av samordning och utveckling av alla de fantastiska insatser som görs varje dag på landets bibliotek är det oroande om regeringen väljer en annan väg. Statssekreterare Peter Honeth uttryckte
Läs vidare

Kultur och yttrandefrihet i Almedalen

ALMEDALEN-FL-A5Svensk biblioteksförening bjuder in till ett mingel och samtal mellan fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och föreningens ordförande Calle Nathanson. Samtalet handlar om kultur och yttrandefrihet och Elisabeth Ohlson Wallins nya bok Ack Sverige, du sköna. Biblioteket är öppet för alla. Välkommen!
Läs vidare

Nominera till Årets skolbibliotek 2014

Nu är det dags att föreslå kandidater till priset Årets skolbibliotek 2014. Nationella skolbiblioteksgruppen, där Svensk biblioteksförening är representerat, delar varje år ut priset. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut tre skolors bibliotek som blir officiellt nominerade. 

Biblioteken har blivit kallade! – konferensen om den nya lagen

bild[7]Konferensen Läsa för Livet, samarbetet mellan Svensk biblioteksförening och Kulturdepartementet finns att se och lyssna på regeringens webbplats. De olika föreläsningarna hittar du genom att peka på pilen i nedre högre hörnet av videorutan. Förutom kulturministerns inledning finns föreläsningar av Niclas Lindberg, Jecssica Gedin, Lars
Läs vidare

Kulturutskottets ordförande träffar föreningens styrelse

bild[3]Torsdag 12 juni träffar ordförande för riksdagens kulturutskott Gunilla Carlsson (S) styrelsen för Svensk biblioteksförening, regionföreningarna och andra företrädare från olika biblioteksaktörer. Gunilla Carlsson vill bland annat samtala om nationell biblioteksstrategi, skolbibliotek och den nya bibliotekslagen. Välkommen till Svensk biblioteksförening!

Att dela eller inte dela forskningsresultat

Stockholms universitetsbibliotek hamnade i hetluften när media rapporterade hösten 2013 att de digitaliserat och publicerat äldre doktorsavhandlingar. Anders Söderbäcks föreläsning vid konferensen Digikult 2014 finns nu att se på webben. Universitetet anmäldes till JK och debatten handlade om huruvida forskning finansierad med offentliga medel bör vara digitalt tillgänglig för allmänheten utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Anders är chef för avdelningen för publicering vid Stockholms universitetsbibliotek och berättar om bakgrunden samt om möjligheterna att göra materialet tillgängligt igen.

YouTube Preview Image 
Läs vidare

Starta om biblioteket!

Badge25Åke Nygren är kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för digitala tjänster, Digibib. Åke har inspirerats av www.ResetTheNet.org som vill värna internetanvändares integritet och skydda användare mot massövervakning. Åke har byggt en lärresurs riktad till bibliotekarier, www.resetthelibrary.org, som han hoppas kan komma till användning för
Läs vidare