SUB återinvigs i direktsändning

BiblioteksfšreningenEfter ombyggnaden av Stockholms universitets bibliotek återinvigs lokalerna idag i direktsändning. Imorgon arrangeras visningar för allmänheten och biblioteket utlovar feststämning. Grattis till nya lokaler säger vi på Svensk biblioteksförening!
Läs vidare

Biblioteken en aktör för respekt, tillit och förståelse

IFLAS-MANIFEST-OMSLAG-2Idag den 17 februari hölls 1939 ”Bollhusmötet” – en aktion för att staten skulle hindra judiska akademiker på flykt från att få komma till Sverige. På årsdagen av mötet – och mot bakgrund av den senaste tidens terrorattacker i Paris, Köpenhamn och på platser världen över – väljer Svensk biblioteksförening att lyfta fram IFLA:s och Unescos manifest för mångkulturella bibliotek.

– Ömsesidig tillit, förståelse, kunskap och respekt är viktiga förutsättningar för fred och säkerhet, säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.
Läs vidare

Projektrapport klar: Pappa & jag – ett berättarprojekt för pojkar

GaragetGaraget i Malmö fick 2013 utvecklingsstöd från föreningen för ett berättarprojekt med pappor och pojkar.

Syftet var att lyfta berättande/högläsning som en metod för läsutveckling genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn
Läs vidare

Öppet hus i riksdagen

biblioteketRiksdagen har öppet hus 14 mars 2015 klockan 12.00 -16.00. Passa på att:

Träffa talmannen, ledamöter, partier och utskott
Besök kammaren och följ med på guidad visning
Läs vidare

Expertnätverksträff: Använd Äppelhyllan!

Expertnätverket för bibliotek med Äppelhylla träffas för att arbeta vidare med frågor kring barn med funktionsnedsättningar och deras läsning. Hur når biblioteken ut med tillgängliga medier för barn och hur får man Äppelhyllan att användas mer?

Program och anmälan

Skollagen måste skärpas och mer resurser måste satsas på skolbibliotek

NiclasSvensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg kräver i en intervju i P4 Stockholmsnytt att skollagen ska skärpas och att mer resurser ska satsas så att elever får tillgång till bemannade skolbibliotek.

– Bemannade skolbibliotek ger bättre skolresultat menar Niclas Lindberg.
Unesco har i sitt skolbiblioteksmanifest slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och kultur och för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Detta bekräftas i både internationell och svensk forskning som visar att bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och
Läs vidare

Medlemmar får stipendium till IFLA

highlights-banner-2015Medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka bidrag för att delta i IFLA:s arbete. Dessa stipendier delas ut enligt följande kriterier:
Den sökande deltar aktivt i Svensk biblioteksförenings arbete och i IFLA:s arbete och kan inte få kostnadstäckning
Läs vidare