Dags att söka forskningsinitierande stöd

haninge042Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd är den 30 september 2014.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som
Läs vidare

Statens medieråd och Svensk biblioteksförening fortsätter satsa på MIK

NiclasF_storBehovet av medie- och informationskunnighet (MIK) blir allt större i dagens samhälle. Kraven ökar på att vi kan analysera och kritiskt granska medieinnehåll, och på att vi kan interagera och hantera det vi möter på nätet. Biblioteken spelar en viktig roll i arbetet med att stärka barn, unga och vuxna som medvetna medieanvändare. Statens medieråd och Svensk biblioteksförening satsar därför – via fortbildning och kunskapsspridning – på att stärka biblioteken i arbetet kring medie- och informationskunnighet.

Det förändrade medielandskapet ger nya förutsättningar för att vi ska kunna fatta medvetna beslut i vardagen. Vad
Läs vidare

Riksdagskunskap för bibliotekarier

riksdagenDet finns fortfarande möjlighet att söka till Riksdagsbibliotekets kurs!

Välkommen med ansökan till höstens kurs som anordnas den 12-14 november på Riksdagsbiblioteket i Stockholm. Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill lära sig mer om riksdagens arbetsformer samt om dokumenten i lagstiftningsprocessen. Övningar i riksdagstrycket ingår – såväl det
Läs vidare

Lyon: Upphovsrätt krockar med andra rättigheter

bild[11]Upphovsrättens konflikt med andra rättigheter, som konkurrensrätt och personlig integritet, diskuterades vid ett seminarium under IFLA WLIC. Harald Müller från Max Planck-Institut for Comparative Public Law and International Law ifrågasatte förlag som hindrar bibliotek att få tillgång till e-böcker och de länder som
Läs vidare

Lyon: Unescos och IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek

bild[4]IFLA:s skolbibliotekssektion samlade 165 deltagare på en workshop i Lyon om de kommande nya riktlinjerna för skolbibliotek. Från Sverige deltar Lisa Åström, Rosendalsgymnasiet och Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek. Hon kommer att berätta om arbetet och de nya riktlinjerna på expertnätverkets nästa möte 17
Läs vidare

Lyon: Massövervakning hot mot integriteten

IMG_1017Vid en paneldiskussion på den pågående IFLA WLIC i Lyon diskuterade experter massövervakningen av internet och dess påverkan på integriteten och dess betydelse för biblioteken. Seminariet arrangerades av IFLA FAIFE. David
Läs vidare

Lyon: Många frivilliga får WLIC att rulla

Image-1[1]Temperaturen är hög på årets IFLA WLIC i Lyon. Politiker på hög nivå deltar, två franska ministrar, parlamentariker från flera länder och lokalpolitiker. Den svenska delegationen består av drygt 60 personer från alla bibliotekstyper. Sverige är väl representerat bland föreläsarna för att bidra med både kunskap och erfarenheter. Som vanligt är IFLA WLIC helt beroende av de frivilliga krafter som guidar,
Läs vidare