Regeringens höstbudget

RegeringskanslietIdag presenterar regeringen sitt budgetförslag. Utöver de förstärkningar som presenterades under våren innehåller budgeten även andra satsningar och förändringar som berör bibliotekssektorn.


Läs vidare

Charlotte Högberg tilldelas Collijnpriset 2016

Foto_Charlotte HogbergCollijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2016 går till Charlotte Högberg för uppsatsen The Power Over Private Information in Big Data-Society : ”Power Structures of User-generated Data Manifested by Privacy and Data Policies”. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Sara Kjellberg som handledare.
Läs vidare

Träff med HBTQ-nätverket i oktober

Välkommen till ett tvådagarsmöte med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för HBTQ-frågor på bibliotek. Kom och lyssna på Rita Paqvalen från Kultur för alla i Helsingfors som berättar om hur de arbetar med HBTQ-frågor i Finland. Rita är även aktiv i Regnbågsankan. Christer Edeholt kommer att rapportera från sommarens konferenser. Det blir också tillfälle till lägesrapporter från medlemmarna i nätverket arbete med en taxonomi och en framtida broschyr.
Läs vidare

Upphovsrättsdirektiv – förslag från EU-kommissionen

160316_SU_Biblioteket_Biblioteket - Medarbetare_0678_WebbDen 14 september presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. Svensk biblioteksförening har bett Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, att berätta om vad förslaget innehåller och vad det kan få för betydelse för bibliotekssektorn.
Läs vidare

Läsmagi in action!

Välkommen till en dag om forskning och praktik kring läsning och lässtimulans. Om djupläsning och förståelse genom skönlitteratur, förskolebibliotek, läsfrämjande i och utanför skolan och om aktionsforskande bibliotekarier som jobbar med läsfrämjande.

Dagen är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförenings Regionförening Skåne och föreningens Expertnätverk för skolbibliotek.
Läs vidare

Förslag för ökad digital delaktighet

Erik FichteliusUtredningen för en nationell biblioteksstrategi har släppt sitt första konkreta förslag, en satsning på ökad digital delaktighet. Digitalt först med användaren i fokus föreslås omfatta 25 miljoner kronor per år under tre år, pengar som ska gå till digital kompetenshöjning i hela Sverige. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.


Läs vidare

Snart utses Sveriges bästa barnböcker

​Juryn för Svensk biblioteksförenings barnbokspriser har utsett årets finalister till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-plaketterna. De nio böckerna presenteras av juryn i Svensk biblioteksförenings monter på Bok & Biblioteksmässan fredag 23 september klockan 10.00. Prisutdelningen sker i Stockholms stadsbibliotek måndag 24 oktober, 2016.

Jurymedlemmarna är verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och ungdom och består av:

Ordförande Dag Hedberg, Västerås stadsbibliotek,
Karin Blomquist, Roma bibliotek,
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek,
Anna Hällgren, frilansande bibliotekarier Lövånger
Mary Ingemansson, Högskolan Kristianstad, universitetslektor i svenska inriktning litteraturvetenskap
Johanna Andersson skolbibliotekarie på Bäckadalsgymnasiet, Jönköpings kommun
Läs vidare