IFLA:s strategiska plan översatt

ifla_logo_cmyk_with-textSvensk biblioteksförening har översatt IFLA:s strategiska plan för 2016-21. Med planen pekar IFLA ut en strategisk riktning och målsättningar för perioden 2016-21. Planen ska genomsyra IFLA:s hela verksamhet och omfattar fyra områden:

-Biblioteken i samhället
-Information och kunskap
-Kulturarv
-Kapacitetsuppbyggnad

Hela planen kan läsas här.

Nytt expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer

På initiativ från föreningens medlemmar har ett expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer har bildats.

Nätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande.
Läs vidare

Sundsvalls stadsbibliotek vet hur man jobbar digitalt

Snart är det dags för årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. I år hålls den 3-9 oktober 2016, samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med kampanjveckan bland annat öka den digitala delaktigheten, öka användningen av och kunskapen om e-tjänster samt skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänstutvecklare och användarna.
Läs vidare

Sök forskningsinitierande stöd

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Med detta stöd har Svensk biblioteksförening
Läs vidare

Sök utvecklingsstöd senast 30 september

 

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaSvensk biblioteksförening delar ut utvecklingsstöd för att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella medlemmar i föreningen är berättigade att söka medlen.
Läs vidare

Årsmöte och inspirationsföreläsning för ny regionförening

Berör medlemmar som bor i Södra Svealand!

Ta chansen att vara med och påverka, nätverka och knyta kontakter med kollegor inom biblioteksbranschen i Västmanland, Örebro och Sörmlands län.
Var med från början och sätt din prägel på de nätverk, erfarenhetsutbyten och den kompetensutveckling som en regionförening inom Svensk biblioteksförening kan bygga och driva.
Välkommen till årsmöte och inspirationsföreläsning för Svensk biblioteksförenings nya Regionförening Södra Svealand!
Läs vidare

Snart dags för eMedborgarveckan

BiblioteksföreningenSnart är det dags för årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. I år hålls den 3-9 oktober 2016, samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med att de arrangeras parallellt är att poängtera att digitala tjänster och information ska kunna användas av alla och måste  utformas utifrån det perspektivet.
Läs vidare