Dags att nominera till Årets bokbuss

Vinnare i arets Bokbuss narbildSvensk biblioteksförening delar varje år ut priset Årets bokbuss. Priset instiftades 1998 i samband att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år och delas ut i vinnande bokbuss hemkommun.
Läs vidare

Almedalen – yttrandefrihet i praktiken

YTTRANDEFRIHETUnder Almedalsveckan uppmärksammar Svensk biblioteksförening  #frittord250 genom att samtala om hur yttrandefriheten präglar dagens kultur- och samhällsliv. Vad betyder yttrandefrihet i praktiken och hur påverkas våra öppna rum, fria scener, medier och litteratur av dagens samhällsklimat?
Läs vidare

Internationellt och nationellt på nätverksträff om upphovsrätt

IMG_0533Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt hade möte i Stockholm den 19 maj 2016.

Under mötet höll Victoria Owen, University of Toronto, och Jonas Holm, jurist på Stockholms universitetsbibliotek, ett inspirerande samtal om den internationella utvecklingen av upphovsrättsfrågor.
Läs vidare

Vårt internationella arbete

Internationellt arbeteSvensk biblioteksförening är en del av en internationell rörelse för att stärka biblioteken och allas rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer. Det internationella arbetet är viktigt för oss och möjliggör bland annat deltagande för föreningens medlemmar i internationellt erfarenhetsutbyte genom resestipendier.

I en ny skrift beskriver Svensk biblioteksförening vårt internationella engagemang och de överväganden som ligger till grund för varför vi valt att kanalisera vårt arbete i långsiktiga och hållbara strukturer. Du kan läsa skriften här!

Nytt expertnätverk bildat

Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända och med verksamheter riktade till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet.
Läs vidare

Årets program för Bok & Biblioteksmässan här

B&BNu är årets program för den stora Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22 – 25 september 2016 här!
Självklart finns Svensk biblioteksförening med!
Läs vidare

Mörkt i ny statistik

KBFör andra året i rad kommer Kungliga biblioteket, KB, med en rapport som samlar statistiken för de offentligt finansierade biblioteken. KB konstaterar att det är 25 färre bibliotek i årets statistik och att det följaktligen också skett en något minskad utlåning av fysiska medier. E-bokslånen ligger oförändrat.
Läs vidare