Nomineringarna till Årets skolbibliotek klara

aretsnom2015På ett seminarium på Bok & Bibliotek avslöjades de nominerade till priset Årets skolbibliotek 2015. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG. De nominerade presenterades av gruppens ordförande Jenny Nilsson. Nytt för i år är att skolbiblioteken har presenterat sin verksamhet genom en film, som en del i ansökan.
Läs vidare

Upp till bevis om nya utvecklingsmål

image18_3451I helgen beslutade FN:s alla medlemsländer enhälligt nya hållbarhets- och utvecklingsmål som ska ersätta de nuvarande millenniemålen. Världssamfundet har nu
Läs vidare

Sök forskningsinitierande stöd senast den 30 september

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skrivakonkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. Med detta stöd har Svensk biblioteksförening

Läs vidare

Oro och oordning på biblioteken

IMG_2461I dag publicerade fackförbundet DIK en rapport om oro och oordning på bibliotek.

Mer än tre fjärdedelar av bibliotekarierna som svarat på DIK:s enkät uppger att de har upplevt oro och oordning. Vanligast är det för svarande på folkbibliotek och skolbibliotek, men
Läs vidare

Satsning på bibliotek i statens budget

 

luntaI dag lämnade regeringen över sin budgetproposition för 2016 till riksdagen. Stora delar av innehållet har regering redan presenterat i massmedia.

Regeringen vill genomföra insatser för att stärka skolbibliotekens roll för elevernas läslust och läsförmåga.
Läs vidare

Bibliotekens uppdrag med i nya utvecklingsmål

image13_1064.jpgVärldssamfundets arbete med att ställa upp nya utvecklingsmål går in i sitt slutskede. Regeringarnas tjänstemän har förhandlat en dagordning för hållbar utveckling som formellt ska antas den 27 september: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Läs vidare

Martin Persson tilldelas Collijnpriset 2015

martin-sep_2015-cropCollijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap går till Martin Persson för uppsatsen Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet: En arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska data på den semantiska webbenUppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Olof Sundin som handledare.

Juryns motivering:

Uppsatsförfattaren har valt att undersöka hur villkoren för utbyte av bibliografiska data synliggörs i policydokument ifrån ett antal bibliotek i ett brett internationellt perspektiv. De policydokument som analyseras i uppsatsen visar på enskilda bibliotekssystem som levererar öppen data till en global biblioteksgemenskap samt för ett användande utanför bibliotekssektorn, vilket ger samhällsekonomisk nytta.
Läs vidare