Poesi & Politik

BarakatBarakat Ghebrehawariat är en social entreprenör med demokrati som drivkraft. Han är mer känd som Demokratiagenten och en röst i det offentliga samtalet om mångfald, demokrati och representation. Förutom att jobba med inkludering och föreläsa om demokratifrågor arbetar han med poesinätverket Revolution Poetry och sitter i styrelsen på Rättviseförmedlingen.
Läs vidare

Välkommen Peter som ny medlem i juryn till Bengt Hjelmqvists pris

Peter ASvensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Sammanlagt delar förening ut åtta priser.
Peter Alsbjer är regionbibliotekarie vid Regionbiblioteket i Örebro län och är en välkänd biblioteksprofil vars blogg om biblioteksvärlden är en av de mest läsvärda. Peter blev nyligen invald som medlem i jury för Bengt Hjelmqvists pris, som han själv vann 2015.
Läs vidare

Open access och bibliotekens roll som kunskapsförmedlare i samhället

576px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgBiblioteken har stor betydelse som arenor för demokratiska möten och öppen kommunikation mellan vetenskap och medborgare. Open access möjliggör tillgång till och användning av kunskap och information för samhällets alla brukargrupper och skapar nya förutsättningar för biblioteken att utveckla och stärka sin funktion i samhället.
Läs vidare

Nytt expertnätverk

Biblioteksföreningen Södertälje StadsbibliotekDe svenska biblioteken är engagerade i att på olika sätt skapa ett bra bemötande när det gäller de asylsökande. Det sker både genom egna verksamheter samt i olika slag av samverkan med andra. Vi ser att det finns ett behov av att utbyta erfarenheter och få mer kunskap.
Läs vidare

EPALE på Biblioteksdagarna

EPALEEPALE, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, är en digital mötesplats för vuxenutbildare i hela Europa. Vuxenutbildare är man om man har en pedagogisk funktion i sin yrkesroll på ett bibliotek. Den kan till exempel handla om att arrangera aktiviteter såsom språkkafeer, föreläsningar eller utbildning för vuxna inom exempelvis Digidel-området.
Läs vidare

Libris och folkbiblioteken

De senaste åren har allt fler folkbibliotek blivit Librisregistrerande och idag är folkbiblioteken en naturlig del av Libris katalog. Men vad innebär det rent praktiskt att vara ett Librisbibliotek?
Läs vidare

Svensk biblioteksförening välkomnar satsning på folkbiblioteken

Hallunda bibliotek, Botkykra

Regeringen kommer att anslå 10,5 miljoner kronor i en extra satsning till landets folkbibliotek i den kommande vårbudgeten. Syftet är att stödja bibliotekens arbete med nyanlända och ska till exempel kunna användas till inköp av litteratur på andra språk än svenska.
Läs vidare