Svensk biblioteksförening välkomnar satsning på folkbiblioteken

Hallunda bibliotek, Botkykra

Regeringen kommer att anslå 10,5 miljoner kronor i en extra satsning till landets folkbibliotek i den kommande vårbudgeten. Syftet är att stödja bibliotekens arbete med nyanlända och ska till exempel kunna användas till inköp av litteratur på andra språk än svenska.
Läs vidare

Nu är filmen från årets Get Online Week här!

Digidelnätverket hade glädjen att för sjätte året i rad arrangera Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan Get Online Week. Eventen ägde rum den 14-20 mars.
Läs vidare

Vinna eller försvinna? Regionbiblioteken och kultursamverkan

BarbroFör regionbibliotekens del har kultursamverkansmodellen inte varit övervägande gynnsam. Samarbetet över konstområdena har underlättats, men biblioteksperspektivet tenderar att försvagas. Sedan modellen infördes tenderar också skillnaderna att öka. Vad gäller uppföljning har regionbiblioteken hamnat under radarn.
Läs vidare

Yttrande om EU-direktiv om tillgänglighet

kindle-381242_1920

Svensk biblioteksförening har lämnat synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till harmonisering av tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster, däribland e-böcker.


Läs vidare

Välkommen Johanna som ny jurymedlem för plakettjuryn!

Johanna AnderssonSvensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Sammanlagt delar förening ut åtta priser.

Johanna Andersson är skolbibliotekarie på Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun och blev nyligen invald som jurymedlem i plakettjuryn, där Nils Holgersson-plaketten, Carl von Linné-plaketten och Elsa Beskow-plaketten ingår.
Svensk biblioteksförening pratade närmare med nya jurymedlemmen Johanna Andersson och fick lära känna henne bättre.
Läs vidare

Columbus, nästa!

IFLA-2016-LogoVälkomna på träff med Expertnätverket för IFLA. Vi träffas fredag 27 maj och förbereder oss för WLIC 2016 i Columbus.
Läs vidare

EU:s upphovsrättsreform – en mer europeisk och mer digital upphovsrätt för biblioteken?

EU-kommissionen har sedan 2014 prioriterat en gemensam digital marknad, Digital Single Market, där information och digitala produkter ska kunna röra sig över medlemsstaternas gränser. För ett sådant flöde behövs en uppdaterad och harmoniserad upphovsrättslagstiftning. 
Läs vidare