Regeringen måste säkra sina myndigheters vetenskapliga informationsförsörjning

BiblioteksföreningenDe senaste dagarna har det rapporterats i media om den förestående nedläggningen av biblioteket vid SGU, Sveriges geologiska undersökningar. Biblioteksverksamheten ska överföras till Geobiblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek.
Läs vidare

Expertnätverk: Cryptoparty med pepparkakor och Snowdens lista

cryptoparty_flyer_final214 december 2015 är det dags igen för träff med expertnätverket för digitala bibliotekstjänster, Digibib. Träffen hålls tillsammans med expertnätverket för e-böcker. Välkomna! 
Läs vidare

Niclas Lindberg deltar på IFLA-seminarium om FN:s utvecklingsmål

DSC_6804IFLA arrangerar ett seminarium på nätet 15 december 2015 om hur FN:s nya utvecklingsmål ska kunna omsättas i nationella handlingsplaner. 

Flera sektioner inom IFLA och ALA, American Library Association, samarbetar i genomförandet
Läs vidare

Bakom uppropet för människor på flykt

I Venedig pa filmfestivalBoris Zetterlund, du var en av initiativtagarna till uppropet. Hur kom du på idén?

Jag är själv flyktingbarn, tillsammans med min mor bodde vi i över två år i södra Italien i skiftet 50- och 60-talet. På grund av en hjärtundersökning som gav usla överlevnadsutsikter för min mor förvägrades vi tillstånd att emigrera till Australien. Sverige tog emot oss. Min fru arbetar på IM och jag och andra på Axiell har frivilligarbetat i några omgångar på Refugees Welcome i Malmö. I Axiells styrelse togs frågan upp om medvetenheten om vad bibliotek kan göra är tillräcklig hos beslutsfattare runt om i Sverige. Jag föreslog att vi skulle utarbeta något, en artikel eller något liknande, gärna tillsammans med Svensk biblioteksförening. Vid den kontakten var det öppna dörrar, kändes som om man, Svensk biblioteksförening, redan var på väg i samma riktning och allt gick mycket fort.
Läs vidare

Upprop för biblioteken och människor på flykt

Dalatidningen 18 augusti 1945.

Dalatidningen 18 augusti 1945.

Det svenska samhället är starkt. Med en imponerande kraftsamling tar Sverige emot människor som flyr undan krig och förföljelse. Även Sveriges biblioteksverksamma mobiliserar, stärkta av det uppdrag bibliotekslagen ger: att verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Biblioteken arbetar med att ge asylboenden tillgång till datorer och språkdatabaser. De justerar öppettider så att filialer nära boendena kan ge nyanlända en chans att använda bibliotekets resurser. Lägger om rutten så att bokbussarna kan vara till stöd för flyktingboenden. Samarbetar med studieförbunden för att skapa aktiviteter och utbildningstillfällen som språkcaféer, bokcirklar med SFI,
Läs vidare

Tack Annikki!

Annikki A

Svensk biblioteksförenings ekonom Annikki Alanne har efter 14 år på föreningens kansli nu gått i pension. Vi tackar Annikki för hennes fina insatser, inte minst alla medlemskontakter och det arbete Annikki lagt ner på att säkra förvaltningen av föreningens tillgångar.


Läs vidare

Välkommen till kansliet, Maria Nyman!

Maria Nyman har anställts som
chefsassistent Maria Nymanoch kontorsansvarig hos Svensk biblioteksförening. Maria började sin anställning 23 november.

Maria kommer bland annat att ansvara för årsmötes- och styrelse- administration, förberedelser inför arbetsutskott-/styrelsemöten och att föra styrelsens protokoll. Hon kommer också att stötta generalsekreterare Niclas Lindberg i arbetet med verksamhetsplanering/ uppföljning samt administration och planering rörande kansliets arbete och personal. Maria ska även ansvara för kontakt med externa leverantörer, exempelvis ekonomibyrå, hyresvärd, bank, försäkring företagshälsovård.
Läs vidare