Arbetet med ny forskningsproposition inleds

sodertorn005Regeringen har i dag beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag inför den forskningspolitiska proposition som ska presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen i slutet av oktober 2015.
Läs vidare

Bibliotekets uppdrag behöver politisk uppbackning

Stadsbiblioteket i Mariestad har fått hatbrev. P4 Skaraborg berättar om hur sagostunder på arabiska lett till att biblioteket fått motta hatbrev.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, säger idag:

– Biblioteken har ett lagstiftat uppdrag att främja den demokratiska utvecklingen i samhället. Sveriges riksdag har också beslutat att folkbiblioteken ska nå alla, och barn som har annat modersmål än svenska är särskilt prioriterade. Så främjar biblioteken inkludering och är ett fantastiskt redskap för att bygga gemenskaper. Svensk biblioteksförening och våra medlemmar försvarar allas rätt till läsande och lärande. För att det ska vara möjligt är det av avgörande betydelse att ansvariga politiker på alla nivåer också tar ställning för bibliotekens demokratiska uppdrag. Hot och hat är oacceptabelt!

Kulturministern gästar Biblioteksdagarna

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemKultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är gäst på Biblioteksdagarna i Lund onsdag den 6 maj. Statsrådet kommer att hålla ett anförande till de närvarande om svensk bibliotekspolitik. Årets biblioteksdagar är en del av Svensk biblioteksförenings 100 årsjubileum.
Läs vidare

Expertnätverket för barnbibliotek – nu kör vi!

Välkomna till den första träffen med Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för barnbibliotek. Träffen är i anslutning till Biblioteksdagarna, torsdag 15.00-17.30. På agendan finns samtal och diskussion om barns läsning med forskaren Linnéa Lindsköld, information om översättning av IFLA:s riktlinjer på barnområdet och förstås att samtala om hur expertnätverket bör gå vidare.

Mer om program och anmälan.

Gör KB till nav för Sveriges e-bokslån!

KB-rapport_feb- Nu bör regeringen säkerställa att KB får uppdrag och resurser att göra e-böcker tillgängliga i landets bibliotek, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Kungl. biblioteket (KB) presenterade i dag sin slutrapport från försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker. Försöksverksamheten tillkom på uppdrag av regeringen och slutrapporten har redovisats för den. Enligt KB visar försöket att:
Läs vidare

Nytt expertnätverk för upphovsrätt

Inga-Lill_NilssonMedlemmar i Svensk biblioteksförening har bildat ett expertnätverk för upphovsrätt.

Syftet med expertnätverket är att öka intresset för upphovsrätt samt sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill expertnätverket öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur en hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Genom workshops och
Läs vidare

Nominera Sveriges bästa barnböcker

DSC_5607Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet. Barnboksplaketterna delas varje år ut till Sveriges bästa barnböcker. Nu behöver
Läs vidare