Nyskapande projekt får stöd av föreningen

Unknown-6Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2014 års utvecklingsstöd till två projekt, ”Ett klick bort” i Västerbotten och den mobila ”Skaparbibblan” i Vaggeryd.

Enligt stadgarna ska Svensk biblioteksförening främja och lämna
Läs vidare

Föreningen ger stöd till biblioteksforskning

BiblioteksfšreningenSvensk biblioteksförening har beslutat att fördela 2014 års forskningsinitierande stöd till två forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet. Syftet med det forskningsinitierande stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt
Läs vidare

Svensk biblioteksförening går med i Daisykonsortiet

nacka forum0074På mötet med Svensk biblioteksförenings styrelse idag beslutades att föreningen ska ansöka om medlemskap i Svenska Daisykonsortiet. Svensk biblioteksförening ser det som ett sätt att arbeta för fri tillgång till litteratur för personer med läsnedsättningar, både nationellt och internationellt.


Läs vidare

Prisceremoni för Sveriges biblioteks utmärkelser

SBF-UTMARKELSER-4Välkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2014! Måndag 20 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Nobelmuseets bibliotekskör inleder, Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist, Aniarapristagaren Kjell Westö talar och föreningens ordförande Calle Nathanson är konferencier.

Bibliotek är öppet för alla!

Tid: 17.00-18.00
Plats: Stockholms stadsbiblioteks Rotundan, Sveavägen 73
Inbjudan


Läs vidare

Calle Nathanson i panel om de digitala klyftorna

På Bok&Bibliotek deltog Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson i en paneldiskussion i Kungliga bibliotekets monter om ”De digitala klyftornas hot mot demokrati och samhälle”. I panelen, som leddes av Elisabet Ahlqvist, KB, medverkade också Ann-Sofie Axelsson, Högskolan i Borås, och Isobel Hadley-Kamptz, Digitaliseringskommissionen.

YouTube Preview Image

URV ger nytt frågesvar

SBF_URVKan ett högskolebibliotek spara uppgifter om en låntagares lån? Den frågan har föreningens utvecklingsråd för verksamhetsfrågor (URV) besvarat i ett nytt avgörande.

URV hänvisar i sitt svar till beslut av Justitiekanslern och Datainspektionen, IFLA:s Glasgowförklaring samt till flera lagar: tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen, arkivlagen och arkivförordningen.

Uppgifter i låntagarregister är
Läs vidare

Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för open access

open-access-may-college_0Under året har Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). Arbetet har skett i samråd med Kungliga biblioteket. På Vetenskapsrådets hemsida finns till och med den 22 oktober möjlighet att läsa och kommentera förslaget.
Läs vidare