I vår monter – Dilsa Demirbag-Sten om barns yttrandefrihet

Dilsa-Demirbag_StenBerättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten pratar tillsammans med Jenny Poncin från Svensk biblioteksförening om barnens yttrandefrihet.

Datum och tid: Fredag 23 september kl. 12.00-12.30.
Monter C02:32

Hela monterprogrammet finns på vår webbplats.


Läs vidare

I vår monter – Riksrapport 2016

Riksrapport.skarmbildSvensk biblioteksförening presenterar en lägesrapport för biblioteken i Sverige med fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Journalisten Gabriella Ahlström samtalar om rapporten med Calle Nathanson och Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndals kommun. Rapporten finns tillgänglig på Svensk biblioteksförenings webb i samband med evenemanget.

Datum och tid: 22 september kl. 10.15-10.45
Monter: C02:32

Välkommen!

Hela monterprogrammet finns på vår webbplats.

I vår monter – expertnätverket för bibliotekens lärandemiljöer

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaNätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande. Nätverket ska utbyta erfarenheter om utveckling av det pedagogiska mötet med användaren i såväl det fysiska som det virtuella rummet. Nätverkets kontaktperson Ann Dyrman, Karlstads universitetsbibliotek, och representanter från styrgruppen berättar om det nystartade nätverkets inriktning och framtida arbete. Presentationen äger rum på fredag den 23 september kl. 15 i vår monter, C02:32. Välkommen!

Hela Svensk biblioteksförenings monterprogram finns på vår webbplats.

I vår monter – biblioteken och nyanlända

nyanlandaUnder Bok- och biblioteksmässan anordnar vi ett samtal om bibliotekens arbete med nyanlända. Vilka insatser har gjorts, hur har erfarenheter spridits och vilka behov finns för att förstärka bibliotekens arbete med nyanlända? Det diskuterar Susanna Ohlström, bibliotekschef Sollentuna kommun och Cecilia Herdenstam, regionbiblioteket Gotland. Medverkar gör också besökare från Göteborgs stadsbiblioteks verksamhet. Torsdag 22 september kl. 12.00-12.30. Monter C02:32. Välkommen!

Hela Svensk biblioteksförenings monterprogram finns på vår webbplats.

Regeringens höstbudget

RegeringskanslietIdag presenterar regeringen sitt budgetförslag. Utöver de förstärkningar som presenterades under våren innehåller budgeten även andra satsningar och förändringar som berör bibliotekssektorn.


Läs vidare

Charlotte Högberg tilldelas Collijnpriset 2016

Foto_Charlotte HogbergCollijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2016 går till Charlotte Högberg för uppsatsen The Power Over Private Information in Big Data-Society : ”Power Structures of User-generated Data Manifested by Privacy and Data Policies”. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Sara Kjellberg som handledare.
Läs vidare

Träff med HBTQ-nätverket i oktober

Välkommen till ett tvådagarsmöte med Svensk biblioteksförenings expertnätverk för HBTQ-frågor på bibliotek. Kom och lyssna på Rita Paqvalen från Kultur för alla i Helsingfors som berättar om hur de arbetar med HBTQ-frågor i Finland. Rita är även aktiv i Regnbågsankan. Christer Edeholt kommer att rapportera från sommarens konferenser. Det blir också tillfälle till lägesrapporter från medlemmarna i nätverket arbete med en taxonomi och en framtida broschyr.
Läs vidare