Ny broschyr: IFLA – bibliotekens globala röst

Snart är det augusti och dags för IFLA WLIC 2014, World Library and Information Congress, i Lyon. Svensk biblioteksförening presenterar nu en ny broschyr IFLA- bibliotekens globala röst som beskriver hur IFLA är uppbyggt och hur man kan engagera sig i denna världsomspännande organisation. Genom medlemskapet i Svensk biblioteksförening finns förmånen att engagera sig i någon av IFLA:s sektioner och även möjligheten att ansöka om resestipendier.

– Att vara engagerad i IFLA:s arbete innebär att du knyter professionella kontakter och tar del av nya idéer inom flera olika strategiska områden. Ett bra
Läs vidare

Vänd negativ trend med bibliotekssatsning

Den nedåtgående trenden för Folkbiblioteken fortsätter. Det visar den preliminära statistiken om folkbibliotek för 2013 som Kungliga biblioteket presenterade i dag. Minskningen gäller antalet folkbibliotek, biblioteksfilialer, integrerade folk- och skolbibliotek, samt fysiska besök. Även utbudet och utlånen av pappers- och ljudböcker fortsätter att minska.

Kungliga biblioteket är officiell statistikmyndighet på området och publicerar fullständig statistik den 27 maj.
Läs vidare

Ny rapport från Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. Rapporten presenteras på konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest, som hålls 19 mars i Stockholm.

– Biblioteksföreningar från hela världen har tillsammans med IFLA alltsedan andra världskrigets slut utarbetat manifest och riktlinjer för att belysa bibliotekens bredd, betydelse och uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Vår nya rapport
Läs vidare

Dyster folkbiblioteksstatistik

Antalet folkbibliotek, filialer, utlån och biblioteksbesökare minskar. Det visar KB:s preliminära folkbiblioteksstatistik 2013. Siffrorna visar att 17 biblioteksfilialer har stängts sedan 2012, till dagens totalt 1169. Antalet bemannade folkbibliotek har minskat med 91 bibliotek under en femårsperiod. Antalet filialer och integrerade skolbibliotek har blivit färre. Även registrerade utlån har minskat med närmare fyra miljoner på fem år. Däremot har e-boksutlåningen ökat med 42 procent under 2012.

Lättare att läsa!

Se till varje individs behov! Det var andemeningen i det remissvar som Svensk biblioteksförening avgav den 9 januari 2014 på Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58).  Nu har regeringen överlämnat propositionen Lättare att läsa (2013/14:134) till riksdagen.

Regeringen föreslår att staten fortsatt bör stödja tillgången till lättläst litteratur och nyhetsförmedling där behoven inte kan tillgodoses av marknaden. Statens insatser för lättläst bör flyttas till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vilket Svensk biblioteksförening också ansåg i sitt remissvar.
Många remissinstanser inklusive Svensk biblioteksförening avstyrkte
Läs vidare

Littfest med barn, protester, bibliotek och författare

Årets internationella litteraturfestival i Umeå drar fulla hus. Svensk biblioteksförenings regionförening finns på plats med monter och är medarrangör till bland annat författarsamtalet med Sofi Oksanen. Under fredagen har samiska protester tagit plats, biblioteken satts i fokus, författargiganter samtalat och hundratals femåringar deltagit i projektet High five med bland annat bibliotekarien Anna Hällgren från Lövångers bibliotek. Anna sitter också i
Läs vidare

Niclas Lindberg tar plats i Svenska Unescorådets styrelse

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg har utsetts till ledamot i Svenska Unescorådets styrelse och utskott för kommunikationsfrågor. Utskottet deltar i Unescorådets arbete och ska bidra till att förstärka Sveriges internationella insatser i Unesco samt till att öka genomslaget för Unescos frågor i Sverige.

Stärkandet av det fria ordet, tillgång till information och kunskap för alla, användning av kommunikationsteknik som en drivkraft för utveckling och främjande av pressfriheten är övergripande mål för Unescos arbete på kommunikations- och informationsområdet. Sverige delar Unescos vision om byggandet av kunskapssamhällen vilande på yttrandefrihet och tillgång till kunskap och information för alla.

– De mål Unesco satt upp berör i hög grad biblioteken, som ska vara en resurs som just ger fri tillgång till information, kunskap och kultur och inspirera till att ta del av det. Jag är glad över att få möjlighet att aktivt delta i Unescos arbete för yttrande- och informationsfrihet. De frågorna och bibliotekens betydelse för dem är något jag verkligen brinner för, säger Niclas Lindberg.

 Läs mer om Unesco här.