Lyon: Unescos och IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek

bild[4]IFLA:s skolbibliotekssektion samlade 165 deltagare på en workshop i Lyon om de kommande nya riktlinjerna för skolbibliotek. Från Sverige deltar Lisa Åström, Rosendalsgymnasiet och Svensk biblioteksförenings nätverk för skolbibliotek. Hon kommer att berätta om arbetet och de nya riktlinjerna på expertnätverkets nästa möte 17
Läs vidare

Lyon: Massövervakning hot mot integriteten

IMG_1017Vid en paneldiskussion på den pågående IFLA WLIC i Lyon diskuterade experter massövervakningen av internet och dess påverkan på integriteten och dess betydelse för biblioteken. Seminariet arrangerades av IFLA FAIFE. David
Läs vidare

Lyon: Många frivilliga får WLIC att rulla

Image-1[1]Temperaturen är hög på årets IFLA WLIC i Lyon. Politiker på hög nivå deltar, två franska ministrar, parlamentariker från flera länder och lokalpolitiker. Den svenska delegationen består av drygt 60 personer från alla bibliotekstyper. Sverige är väl representerat bland föreläsarna för att bidra med både kunskap och erfarenheter. Som vanligt är IFLA WLIC helt beroende av de frivilliga krafter som guidar,
Läs vidare

Lyon: Kunglig uppmaning till världens politiker

bild[8]Prinsessan Laurentien av Nederländerna, med egen stiftelse för att öka läs och skrivkunnighet bland barn och uppdrag för Unesco, höll ett brandtal under IFLA WLIC i Lyon till de ca 4000 deltagarna som hon vill ska höja rösten så politikerna ska öka resurserna för att biblioteken ska kunna spela den demokratiska roll de har potential för.
Läs vidare

Lyon: HBTQ-bibliotek tar plats i IFLA

bild[5]För första gången har en SIG (Special interest grupp) bildats i IFLA för att arbeta med frågor som rör HBTQ på bibliotek. Syftet är att uppmärksamma de ofta osynliggjorda användarna som efterfrågar kunskap och information om eller med perspektiv på HBTQ-frågor. Det första seminariet hålls på IFLA WLIC i Lyon och heter ”Adressing the Silence: How Libraries serve their LGBTQ users”. En av föreläsarna är
Läs vidare

Lyon: Världens bibliotek uppmanar FN

bild[6]IFLA:s ordförande Sinikka Sipilä har idag presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av milleniemålen när de ska omförhandlas.

– Tillgång till kunskap och information handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Bibliotek i hela världen
Läs vidare

Ja till att utnyttja information från bibliotek

I dag inlämnade Svensk biblioteksförening sitt yttrande över PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar” (SOU 2014:10).


Läs vidare