Mötesplats Profession-Forskning 27-28 oktober

puff_motesplatsNu är det dags att anmäla sig till årets Mötesplats Profession – Forskning!  Konferensen har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet och ger utrymme för reflektioner kring evidensbaserat arbete och andra forskningsmetoder.
Läs vidare

Dags att söka resestipendier!

MG_692330 september är sista ansökningsdatum för Svensk biblioteksförenings resestipendier.
Ansökan kan göras av såväl enskilda som institutionella medlemmar. Avsikten med resestipendierna är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper, läs mer här.
Du kan också kontakta Anna Lindahl.

Greta Renborgs pris tilldelas Sätra bibliotek

personal satra helbildGrattis till personalen vid Sätra bibliotek i Gävle som tilldelas Greta Renborgs pris 2016, för ”deras aktiva och utåtriktade arbete med att marknadsföra biblioteket i lokalsamhället. De arbetar med många aktiviteter: Svenska med baby, Fika på svenska och Löp- och läsecirkel är några vardagliga exempel. Dessutom arrangerar de, 2016 för andra gången, Sätra litteraturfestival i sin stadsdel. En hel vecka med spännande program och gäster.”  
Läs vidare

Norbergs bibliotek fokuserar på e-tjänster och digital delaktighet

20160905_142151I början av oktober hålls årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. Den hålls samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med kampanjveckan är bland annat att öka den digitala delaktigheten, öka användningen av och kunskapen om e-tjänster samt skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänstutvecklare och användarna. 
Läs vidare

Ny statistik över folkbiblioteken

_T1A6508Svensk biblioteksförening publicerar för elfte året i rad 311 rapporter, en för varje kommun, län och region, med statistik över situationen på landets folkbibliotek. I årets rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Förhoppningen är att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter, att goda exempel lyfts fram och förstärks, att förbättringsområden identifieras och åtgärder vidtas så att fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

Läs vidare

Hultsfreds bibliotek jobbar för att fler ska bli digitalt delaktiga

I början av oktober hålls årets nationella eMedborgarvecka som arrangeras av Digidelnätverket. Den hålls samtidigt med Dyslexiveckan. Syftet med kampanjveckan är bland annat att öka den digitala delaktigheten, öka användningen av och kunskapen om e-tjänster samt skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänstutvecklare och användarna.
Läs vidare

IFLA:s strategiska plan översatt

ifla_logo_cmyk_with-textSvensk biblioteksförening har översatt IFLA:s strategiska plan för 2016-21. Med planen pekar IFLA ut en strategisk riktning och målsättningar för perioden 2016-21. Planen ska genomsyra IFLA:s hela verksamhet och omfattar fyra områden:

-Biblioteken i samhället
-Information och kunskap
-Kulturarv
-Kapacitetsuppbyggnad

Hela planen kan läsas här.