Möte med utvecklingsråd

JennySamuelssonFSvensk biblioteksförenings utvecklingsråd för vetenskaplig informationsförmedling genomförde den 5 december sitt första möte. Rådet har i uppdrag att ta fram ett positionspapper som slår fast inriktningen för föreningens påverkansarbete vad gäller frågor om en effektiv vetenskaplig kommunikation.

Vid mötet behandlades hur det kommande arbetet ska läggas upp och vilka målsättningarna bör vara. Rådet diskuterade bland annat vilka frågeställningar som bör tas upp  i ett positionspapper samt vilka trender inom forskning och utbildning som är viktiga att förhålla sig till i arbetet. Ett konkret
Läs vidare

Biblioteksanvändning ger bättre studieresultat

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaEn utgångspunkt för planering och styrning av biblioteksverksamhet är förstås hur biblioteken används. Uppgifter om hur användandet bidrar till olika prioriterade mål är också viktiga för att demonstrera bibliotekens nytta för uppdragsgivare och finansiärer. Samtidigt är det ofta svårt att hitta tillförlitlig och detaljerad information om
Läs vidare

Bibliotek förändrar människors liv

Public Libraries 2020 fortsätter opinionsbilda för att stärka Europas folkbibliotek. Arbetet är en fortsättning på den stora studie som gjordes av TNS på uppdrag av Global Libraries, Bill & Melinda Gates Foundation, om bibliotekens påverkan på människors liv i EU (läs mer i artikeln Biblioteken bidrar till EU:s utveckling! BBL 05:2013). Idag släpps en ny film som berättar om de 65 000 folkbibliotek i EU som har 100 miljoner besök varje år.

YouTube Preview Image

Diskussion finns på twitter under #pl2020.

Dags att nominera till IFLA:s sektioner

bild[6]2015 är det åter dags att nominera till IFLA:s sektioner.

Svensk biblioteksförening är medlem i alla sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Mer information och nomineringsblanketter hittar du här.

Information om de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida.

 

Årsmöte i spänt säkerhetsläge

FullSizeRenderSäkerhetsläget i Kenya är en nedåtgående spiral. Trots presidentens tidigare försök att kontrollera media rapporteras kritik mot regeringens passivitet att stoppa terrordåd, etniska och politiska konflikter. Ett nytt lagförslag är på väg till parlamentet med syfte att begränsa civilsamhällets organisationer att verka för demokrati
Läs vidare

E-böcker på beställning

nacka forum0091Kungliga biblioteket genomför just nu en drive som myndigheten kallar ”e-böcker till kampanjpris”. Syftet är att marknadsföra att böcker som inte längre är skyddade av upphovsrätt kan digitaliseras av Kungliga biblioteket på beställning från användaren. Arbetet sker mot betalning
Läs vidare

Lyonförklaringen på svenska

banner_lyon-declarationFöreningen har översatt Lyon Declaration on Access to Information and Development till svenska. Lyonförklaringen om tillgång till information och utveckling lanserades vid IFLA:s världskongress i Lyon i augusti 2014.
Läs vidare