SKL och Natur & Kultur stärker bibliotekens fria urval

nacka forum0091Idag berättar flera medier om de nya principerna som SKL och Natur & Kultur har kommit överens om för utlåning av e-böcker. Förlaget har utvärderat slopade karenser och förlagschefen Richard Herold kommenterar till SR Kulturnytt:

– Som man kunde misstänka så ökade ju antalet lån förstås, men det intressanta var att försäljningen ökade också i ungefär samma takt. Så att det verkade inte finnas något samband, och fanns det ett samband förefaller det vara snarare positivt än negativt, säger Herold.
Läs vidare

Diskussion pågår om nationella riktlinjer för OA

307px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgDiskussionen pågår för fullt på Vetenskapsrådets hemsida om förslaget till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga resultat och forskningsdata (Open Access). Även Kungliga biblioteket har nu svarat på konsultationen men i form av en egen skrivelse (som återfinns här).

Av de svar som inkommit såhär långt framgår att det finns mycket kritik mot förslaget. Bland annat framför flera att de högt ställda målen föreslås börja gälla i en tämligen avlägsen framtid (2025) men att det saknas en egentlig färdplan för de närmaste åren och konsekvensanalyser för
Läs vidare

Grattis Årets skolbibliotek 2014!

asb14Nationella Skolbiblioteksgruppen har utsett Centrumskolan i Växjö till Årets skolbibiliotek 2014. Stort grattis från Svensk biblioteksförening!

Juryns motivering:

Årets skolbibliotek 2014 utmärks av:
Läs vidare

Säkra medelhavsinstitutens bibliotek

 

Helene Hellmark KnutssonRegeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) aviserat att stödet till de svenska medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul successivt ska dras in för att helt upphöra under 2017. Ansvarig för frågan är statsrådet Helene Hellmark Knutsson (bilden).

 

Institutens bibliotek spelar en viktig roll för att främja svensk forskning och högre utbildning om antikens kultur och samhällsliv, men även för en rad andra ämnesområden. Instituten underlättar internationellt och tvärvetenskapligt samarbete och fungerar som viktiga mötesplatser för interkulturellt utbyte. Institutens bibliotek är en integrerad och väsentlig del av verksamheten.
Läs vidare

Ris och ros över budgetpropositionen

BP2015Den nya regeringen lämnade i dag sin första budgetproposition med förslag till statsbudget för 2015. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Under mandatperioden vill de tre rödgröna partierna avsätta 6 miljoner
Läs vidare

”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”

VI-ARBETAR-I-MEDBORGARNAS-TJANSTMediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek. De senaste åren har bibliotekens urval av medier varit satt under debatt. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner? Vilken roll spelar biblioteksanvändarna i urvalsarbetet?
Svensk biblioteksförenings Utvecklingsråd för verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut. Det
Läs vidare

Ny ordförande för Bengt Hjelmqvists pris

MariaJacobssonSvensk biblioteksförenings styrelse har utsett Maria Jacobsson till ny ordförande för Bengt Hjelmqvists pris. Maria tar över efter Torbjörn Nilsson som varit ordförande för de senaste årens juryarbete.

Priset instiftades 1964 och delas årligen ut för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Prissumman är 25 000:- kronor.

Övriga juryledamöter:
Nina Dawod, Uppsala stadsbibliotek
Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek

Läs mer: Sveriges biblioteks utmärkelser 2014