Är e-böcker lika tillgängliga som pappersböcker?

mini-bibliothequeEU-domstolen har inlett en konsultationsprocess med medlemsstaternas regeringar om utlåning av e-böcker.

Svensk biblioteksförening har därför skrivit till
Läs vidare

Regeringen stöder biblioteken via FN

NiclasRegeringen ser ökad tillgång till information och kunskap som en förutsättning för utveckling och som ett verktyg att motverka och minska fattigdomen i världen. Regeringen vill dessutom att denna insikt kommer till uttryck i FN:s indikatorsramverk för att följa upp den nya utvecklingsdagordningen post 2015. Det framkom vid en uppvaktning av Kajsa B Olofsgård, Sveriges sändebud och chefsförhandlare för post 2015, som Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg genomförde i dag.

Vid uppvaktningen lämnade Olofsgård också över svaret på det brev som
Läs vidare

Vi sätter skolbibliotek i fokus i Almedalen

SKOLBIBLIOTEKSvensk biblioteksförening gör skolbibliotek till huvudtema för sina aktiviteter under Almedalsveckan. Tillsammans med Utbildningsradion (UR) och fackförbundet DIK arrangeras två seminarier. Vi har bjudit in politiker, företrädare från myndigheter och organisationer.

I det första seminariet medverkar experter som beskriver hur det ligger till med skolbibliotek och medie- och informationskunnighet i dag och det andra seminariet har strålkastarljuset riktat på framtiden och ansvar.
Läs vidare

Nya ansikten i IFLA:s ledning

perez-salmerxnDen internationella biblioteksorganisationen IFLA har idag publicerat resultatet av omröstningen för ny styrelse och ny president-elect för perioden 2015-2017. Till president-elect valdes Glòria Pérez-Salmerón, som var nominerad av bland andra Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Viktiga skolbibliotek saknas

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaI dag offentliggjorde Kungl. biblioteket (KB) den officiella statistiken för Sveriges bibliotek 2014. Det är tre år sedan uppgifter om landets skolbibliotek publicerades.

KB definierar för första gången skolbibliotek som en organisation med minst 20 timmars bemanning per vecka.
Läs vidare

Ny folkbiblioteksstatistik i dag

Unknown-7
I dag offentliggjorde Kungl. biblioteket (KB) den officiella statistiken för Sveriges bibliotek 2014.

– Vi uppmanar lokala beslutsfattare att noga studera årets folkbiblioteksstatistik. Läs med den nya bibliotekslagen framför ögonen och
Läs vidare

Svensk biblioteksförening deltar på regeringens hearing om digitala servicecenter

karin boye025Näringsdepartementet har bjudit in Svensk biblioteksförening till en hearing avseende Digitaliseringskommissionens förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. Från föreningen deltar generalsekreterare Niclas Lindberg.
Läs vidare