Bibliotek tillhör välfärdens kärna

nacka forum0093Skattebetalarnas förening har släppt en rapport med beräkningar på hur landets kommuner kan sänka sina kostnader om de skär ner på vissa verksamheter. Besparingar på bland annat kultur och bibliotek skulle frigöra medel till andra verksamheter, argumenterar Skattebetalarna. Rapportens beräkningar visar att förslagen skulle medföra en besparing på landets folkbibliotek på 337 miljoner kronor, eller knappt 8 procent av verksamheten.
Läs vidare

Om kommande Biblioteksdagar

webb-6168Biblioteksdagarna är de ledande branschdagarna i Sverige, det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning.
Biblioteksdagarna samlar flera hundra medarbetare från hela sektorn och hela Sverige. Enligt den senaste medlemsundersökningen uppskattar medlemmarna att branschdagarna anordnas runt om i Sverige.
 
Läs vidare

Framgång för e-böcker i EU-domstolen

books-1176150_1920

Den internationella biblioteksvärlden välkomnar beskedet från generaladvokaten vid EU-domstolen inför avgörandet av ett fall där den holländska biblioteksföreningen är i strid med holländska upphovsrättshavare. Frågan handlar om e-böcker ska jämställas med traditionella böcker vid utlåning eller inte. Fallet har viktig principiell betydelse för bibliotekssektorn inom hela EU.
Läs vidare

Remissvar EU på hemmaplan

globe-1013554_1920Svensk biblioteksförening har lämnat in remissvar på utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att främja insyn, delaktighet och inflytande för enskilda och organisationer i frågor som beslutas av EU. 
Läs vidare

Remissvar demokratiutredningen

the-riksdag-346747_1920Svensk biblioteksförening har lämnat ett remissvar på ”Låt fler forma framtiden”, 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5). Utredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas.
Läs vidare

Träff med föreningens expertnätverk och regionföreningar

IMG_0397Den 13-14/6 träffades representanter från Svensk biblioteksförenings regionföreningar, expertnätverk, styrelsen och kansliet för att bland annat diskutera arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Vi träffade även chefredaktören för Biblioteksbladet och representanter från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi och gick igenom viktiga aktiviteter och händelser under hösten.
Läs vidare

Snart utses Sveriges bästa barnböcker

SBF-UTMARKELSER-4Juryn för Svensk biblioteksförenings barnbokspriser har utsett årets finalister till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-plaketterna.

De nio böckerna presenteras av juryn i Svensk biblioteksförenings monter på Bok & Biblioteksmässan fredag 23 september klockan 10.00.
De slutliga vinnarna utses i början av oktober och prisutdelning sker i Stockholms stadsbibliotek måndag 24 oktober, 2016.
Läs vidare