Tack för årets Biblioteksdagar!

webb-6340Vi på Svensk biblioteksförening vill tacka alla deltagare, medverkande, samarbetspartner och utställare för årets Biblioteksdagar.
Läs vidare

Ny styrelse efter Biblioteksdagarna

På bilden saknas Pelle Snickars. Foto Elisabeth Ohlson Wallin

På årsmötet för Svensk biblioteksförening valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Pelle Snickars och Jens Torhauge.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Där är han också affilierad forskare vid HUMlab och sitter i styrelsen för Umeå universitetsbibliotek. Pelle var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket och har arbetat ett decennium inom den svenska ABM-sektorn.


Läs vidare

Mötesplats Profession-Forskning 27-28 oktober

puff_motesplatsMötesplats Profession – Forskning har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet och ger utrymme för reflektioner kring evidensbaserat arbete och andra forskningsmetoder.
Läs vidare

Rapporten – Den Osynliga Handen

Den osynliga handenNu kan du läsa och ladda ner Barbro Thomas rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen.

På uppdrag av sina medlemmar arbetar Svensk biblioteksförening bland annat med att identifiera utvecklingsbehov inom biblioteksverksamheten samt att bidra till att öka kunskapen om bibliotekens funktioner inom olika samhällsområden.
Läs vidare

Valberedningens förslag till föreningsstyrelsen

AnetteEliasson (2)Inför Svensk biblioteksförenings årsmöte i samband med Biblioteksdagarna har valberedningen presenterat sitt förslag till ny styrelse för föreningen.

Till ny ledamot föreslås Jens Thorhauge, självständig konsulent med att utveckla bibliotekstjänster som matchar medborgarnas behov i det moderna samhälle. Tidigare var han direktör för Danmarks Biblioteksförening och före det chef på Danmarks Biblioteksskolas konsulent- och kursverksamhet samt tidigare lektor i litteraturhistoria.  Till ny ledamot föreslås också Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Kandidaterna presenterat ytterligare i Årsmöteshandlingarna 
Läs vidare

Medicinska bibliotekskonferensen 2016

medbib2016Årets medicinska bibliotekskonferens ägde rum 21-22 april vid Karolinska institutets universitetsbibliotek i Stockholm.

Konferensens key-note speaker Guus van den Brekel från Central Medical Library, University Medical Center Groningen, talade om utmaningarna med att nå ut till forskarna med bibliotekets tjänster och vikten av att biblioteket samverkar med andra stödfunktioner inom universitetet som IT och forskarservice.
Läs vidare

Upp till kommunerna att satsa på skolbiblioteken!

Hampus Levin får hjälp av bibliotekarien Lisa Åström att låna en bok. I kön till att låna står klasskompisen Tobias Cederberg.

”Regeringen har nu beslutat om en förordning för att öka bemanningen på landets skolbibliotek. Det är nu upp till kommunerna att se till att detta efterföljs. Om skolbibliotekens fulla potential används rätt kan det bidra till att svenska skolan blir mer likvärdig.” Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg, ordförande respektive generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln på Dagens Samhälles webbplats.