Ny statistik över folkbiblioteken

NiclasFI dag, på den internationella läskunnighetsdagen, publicerar Svensk biblioteksförening statistik över situationen på landets folkbibliotek. Statistiken presenteras för nionde året i rad 310 rapporter, en för varje kommun, län och region. I årets rapporter redovisas bibliotekens utveckling från 2005 till och med 2013 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Förhoppningen är att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter; att goda exempel lyfts fram och förstärks; att förbättringsområden identifieras och åtgärder vidtas så att fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

– Vi vill att bibliotekslagens bestämmelse
Läs vidare

Träffa två nya expertnätverk för barnbibliotek

barnbibliotekVi vill även i år skapa möjlighet för medlemmar att mötas och diskutera viktiga biblioteksfrågor på Bok & Bibliotek. Alla är välkomna att sitta ner vid vårt arbetsbord, ta en kopp kaffe, träffa kansliet och styrelsen eller ladda sina egna eller datorns batterier. Du hittar oss mitt i C-hallen, bredvid UR och MTM. Bland många andra programpunkter kan du träffa två av föreningens nya expertnätverk. De finns på plats fredag 26 september klockan 10.00.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för barnbibliotek

Expertnätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring
Läs vidare

Aniarapriset tilldelas Kjell Westö

Kjell WestöKjell Westö tilldelas Svensk biblioteksförenings Aniarapris 2014. Juryns motivering:

Kjell Westö tilldelas årets Aniarapris för hela sitt författarskap, som spänner från den hårt knutna lyriken i de första böckerna till den storslaget episka tonen i de senare, som ”Vådan av att vara Skrake” eller ”Hägring 38″. Westö har utvecklats till en särpräglad förvaltare av platsens poesi, en framstående krönikeskrivare som förvandlar det förflutna Helsingfors till ett underbart luftskepp och en omistlig utsiktspunkt över vår egen tid.

Juryn har bestått av Petter Lindgren, författare, Göran Schmitz,
Läs vidare

Forskarfrukost och ordcafé med regionförening Västerbotten

ordcafeSvensk biblioteksförenings regionförening Västerbotten ordnar två spännande aktiviteter under hösten, ett ordcafé med Negar Naseh och en forskarfrukost om sociala medier och politik.

Läs mer i inbjudan:

Forskarfrukost på Umeå universitet 10 september
Ordcafé på Pilgatan 8 oktober

Forskarkonferens om fri information och demokrati

publicdomain.largeFilosofiska Institutionen vid Uppsala universitet organiserar, tillsammans med bland annat Svenska institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, en internationell konferens som går under rubriken Public Domain & Democracy in the Digital Age, den 18-19 september i Uppsala.

Konferensen för samman forskare från olika områden för att förnya debatten kring fritt tillgänglig information och dess relation till demokrati. En utgångspunkt för konferensen är att det
Läs vidare

Collijnpriset tilldelas Henrik Wallheim

SBF-UTMARKELSER-4Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap går till Henrik Wallheim för uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”.

Uppsatsen har lagts fram vid Uppsala universitet, institutionen för ABM med Miriam Nauri som handledare.
Läs vidare

Digidels medborgarvecka – Anmälan har öppnat!

nacka forum0076För första gången någonsin arrangerar Digidelnätverket en medborgarvecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Veckan pågår 6-12 oktober 2014, samma vecka som dyslexiveckan.

Alla aktörer som hakar på Digidels medborgarvecka får
Läs vidare