Stora bokbytardagen

16 maj är det dags för Stora Bokbytardagen. Byt böcker på jobbet, på biblioteket, i skolan, på bussen osv. Även under Biblioteksdagarna i Örebro ges tillfälle att byta böcker exempelvis i Axiells monter. YouTube Preview Image

Rapporter från Bologna

Barnboksmässan i Bologna firade 50-årsjubileum under våren och dessutom var Sverige fokusland på mässan. Åsa Andersson, Jämtlands läns bibliotek och Anna Hällgren, Lövångers bibliotek, Skellefteå hade båda fått Svensk Biblioteksförenings resestipendium för att åka till Bologna.
Läs vidare

Kartläggning av det digitala Sverige presenterad

I dag lämnade Digitaliseringskommissionen sitt första delbetänkande till it-minister Anna-Karin Hatt. Hon uttalar i ett pressmeddelande:

”Ska vi nå vårt it-politiska mål finns det områden där Sverige också måste bli bättre. Digitaliseringskommissionens delbetänkande är ett viktigt bidrag för att identifiera vilka områdena är.”

Läs mer och ladda ner betänkandet En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31).

Nationellt digitalt hälsobibliotek kan bli verklighet

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, redovisade i dag sitt regeringsuppdrag om hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan utformas. SBU skriver i ett pressmeddelande:

”Det måste bli lättare att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap i vården…man ska på ett enda ställe kunna söka efter… Det ska var öppet för alla att söka i hälsobiblioteket på nätet. SBU:s förstudie föreslår också att en del kunskapskällor som i dag är avgiftsbelagda skulle friköpas för nationell tillgång.”

Läs mer och ladda ner förstudien på SBU:s webbplats.

Biblioteksdebatt i riksdagen

Foto: Melker Dahlstrand

Idag debatteras betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk i riksdagen. Kulturutskottets föreslår avslag på samtliga motioner. Se debatten via riksdagens webb-tv.

Biblioteken uppmärksammas även av riksdagsledamot Hans Olsson (S). Med anledning av SR Kulturnytts granskning av antalet bokbussar och Svensk Biblioteksförenings förslag om statligt stöd har han ställt en skriftlig fråga till
Läs vidare

Niclas Lindberg slår ett slag för fler bokbussar

SR Kulturnytt har kartlagt situationen för landets bokbussar. Kartläggningen visar att 31 kommuner har lagt ner sin bokbuss sedan mitten på 90-talet. Kulturnytt visar också att utvecklingen inte stämmer överens med kulturministerns påstående om att bokbussar kompletterar nedlagda biblioteksfilialer. Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare slår ett slag för att införa ett nytt stöd till landets bokbussar:

- Det skulle kunna vara en konkret insats som kulturministern skulle kunna göra om hon vill ha fler bokbussar, det är ju att återinföra de här möjligheterna att få stöd till att utrusta sig med det. Om vi nu är överens om att det är en viktig metod för att möta det minskande antalet bibliotek. 
Läs vidare

Kritik mot brister i ny bibliotekslag

Regeringen har presenterat sitt förslag till ny bibliotekslag. Svensk Biblioteksförening har både välkomnat och kritiserat delar av förslaget. Föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg medverkade i SVT Kulturnyheterna tisdag 24 april. I inslaget kommenterade även kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kritiken mot att lagen inte nämner bibliotekspersonal. Niclas Lindberg debatterade det nya lagförslaget mot Lena Adelsohn Liljeroth samma morgon i P1 Morgon
Läs vidare