Biblioteken bidrar till upphovsrättens utveckling!

Genom sina svar på EU-kommissionens samråd om upphovsrätt kommer Svensk biblioteksförening, IFLA, Eblida och Liber att bidra till upphovsrättens utveckling  i EU. Frågeformuläret som bestod av 80 frågor har besvarats av mer än 11 000 personer, institutioner, organisationer m.fl. Samtliga svar kommer att publiceras av
Läs vidare

Calle Nathanson föreslås som ny ordförande för Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförenings årsmöte hålls i samband med Biblioteksdagarna 7 maj 2014 i Umeå. Inför årsmötet föreslår valberedningen Calle Nathanson som ny ordförande. Valberedningens ordförande Inger Edebro Sikström berättar om arbetet som resulterat i förslaget:

– Vi i valberedningen har känt ett stort förtroende – och förväntan – från årsmötet 2013 att föreslå en ny ordförande för Svensk biblioteksförening. Vi har därför valt att arbeta systematiskt och strukturerat utifrån föreningens stadgar, verksamhetsinriktning och andra styrdokument.
Läs vidare

Svensk biblioteksförening på Littfest i Umeå

Svensk biblioteksförenings regionförening Västerbotten är samarbetspartner till Littfest – Umeås internationella litteraturfestival. Föreningen kommer vara utställare tillsammans med IBBY och vara värd för ett seminarium med författaren Sofi Oksanen.

– Littfest är en fantastisk manifestation för boken och läsandet. Här erbjuds föreläsningar, författarsamtal, workshops, böcker till försäljning, litterära tidskrifter och mycket annat som verkligen inspirerar till läsning och fördjupade
Läs vidare

Nu måste de rättsvårdande myndigheterna agera

Sveriges Radio Kulturnytt har sänt ett inslag om RFSU:s bok I Last och lust av Hans Nestius (1982). Boken argumenterar mot barnpornografi men innehåller exempel på barnpornografiska bilder. SR P4 Kronoberg har beställt fram boken via Växjö stadsbibliotek. Boken har bedömts bryta mot barnpornografilagen (BrB 16 kap 10 a §) av Rikspolisstyrelsen.

Svensk biblioteksförening förutsätter att uppmärksamheten kring verket föranleder ett aktivt agerande från polisens sida.

– Det här är inte primärt en fråga som ska avgöras av det lokala biblioteket utan en fråga för de rättsvårdande myndigheterna, polis, åklagare och domstol. Verk som bedöms innehålla skildringar som är barnpornografiska ska inte finnas tillgängliga för allmän spridning. Nu måste myndigheterna agera, kommenterar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

EBLIDA:s årsmöte om bibliotek i förändring

EBLIDA håller årsmöte i Aten 13-14 maj 2014. Temat för mötet uttrycks i rubriken ”Libraries in Transition, Changes? Crisis? Chances!”. Svensk biblioteksförenings styrelseledamot Ulrika Domellöf Mattsson är också ledamot i EBLIDA:s styrelse och deltar på mötet i Aten.
Läs vidare

Sista chansen! Martin Schibbye, fri åsiktsbildning och biblioteksmanifest

Den 10 mars är sista anmälningsdag för Svensk biblioteksförenings och Svenska Unescorådets konferens Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest. Alla som är intresserade av bibliotekens arbete och betydelse för demokrati, åsiktsfrihet och informationsfrihet är välkomna. Tillsammans med den nya bibliotekslagen som betonar bibliotekens roll i det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utgör manifesten en klangbotten för alla bibliotek att ta avstamp i i det dagliga arbetet. Värden som lyfts fram i manifesten är universella och gäller alla bibliotekstyper. Bland annat betonas artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Såväl forsknings- och specialbibliotek,
Läs vidare

Vi riskerar att tappa kulturens kraft, magi och själ

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, är en av huvudföreläsarna på Biblioteksdagarna 2014 i Umeå. Strannegård sitter också i Kulturrådets styrelse och delar med sig av sitt arbete i Handelshögskolans forskningscenter ABC- Arts, Business and Culture på Kulturrådets webbplats. Han skriver bland annat: 

– Utan minsta storvulenhet kan man faktiskt hävda att kulturyttringar är
Läs vidare