DIK undersöker oro bland bibliotekspersonal

IMG_2461Fackförbundet DIK bearbetar nu svaren från sin enkät om hot och våld mot medlemmar som arbetar på bibliotek. Undersökningen genomförs mot bakgrund av uppmärksammade ordningsstörningar på bibliotek, bland annat i Hässelby villastad, och den debatt om saken som pågick i juni.
Läs vidare

Miljoner till personal i skolbibliotek

NiclasRegeringen vill stärka Sveriges skolbibliotek. Det framkom vid en pressträff i dag där utbildningsminister Gustav Fridolin gav förhandsinformation om regeringens budgetproposition för 2016. Under 2016 ska 15 miljoner kronor satsas på personalförstärkningar i Sveriges skolbibliotek och under de kommande åren 30 miljoner kronor per år. Med dessa personalförstärkningar räknar regeringen med att Sverige skolbibliotek ska kunna få personalförstärkningar på deltid med upp till 300 personer.

– Vi har länge arbetat för att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Därför välkomnar vi att regeringen äntligen satsar ekonomiska 
Läs vidare

Jenny Lindh tilldelas Greta Renborgs pris

bild 2Greta Renborgs pris 2015 tilldelas Jenny Lindh.

Juryns motivering:

Jenny Lindh tilldelas Greta Renborgs pris för sina läsfrämjande insatser på biblioteksgolv, i tidning och etermedia. Jenny Lindh danades tidigt som bibliotekarie på den Uppsökande Enheten på Stockholms stadsbibliotek. Under sommaren delade hon sin tid och sitt engagemang mellan äldreboenden, sjukhus och häkten. Den utåtriktade karriären fortsatte som Lidingös PR-bibliotekarie. Idag uppmuntrar hon allt fler vuxna till läsning med sin sällsynta humor och djupa insikter om läsningens praktik genom sitt medarbetarskap i huvudstadens största dagstidning, i public service litteraturprogram, samt i direktsändningar från Nobelfesten. Jenny Lindh är fortfarande tryggt förankrad i baslägret Bibliotek Plattan där hon med sina kollegor omsorgsfullt tillgängliggör bibliotekets utbud mitt i stadens brus. När hon varnar för burdusa läsfrämjare som ger oombedda råd visar hon också sin förståelse och kunskap om framgång för läsfrämjande arbete. Att lyssna och samtala med den enskilde bygger förtroende och så, med Jenny Lindhs egna ord, ”sprids läsningens ljus till allt och alla”.
Läs vidare

Peter Alsbjer tilldelas Bengt Hjelmqvists pris

_MG_6824Peter Alsbjer tilldelas Bengt Hjelmqvists pris 2015.

Juryns motivering:

Peter Alsbjer bevakar sedan lång tid oförtröttligt folkbibliotekens omvärld både nationellt och internationellt, hela tiden med bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus. Han har dessutom förmågan att snabbt fånga upp intressanta rapporter, undersökningar och tendenser i samhället och som påverkar eller kan påverka folkbiblioteken. All denna kunskap delar han sedan generöst med sig av via olika sociala medier – där alla kan ta del av det.
Läs vidare

Stärk skyddet för den personliga integriteten

IMG_3710I dag inlämnade Svensk biblioteksförening sitt yttrande över Datalagringsutredningens betänkande Datalagring och integritet (SOU 2015:31) till justitiedepartementet.

I sitt remissvar framhåller Svensk biblioteksförening det fortsatta behovet av sekretess för uppgifter om enskilda biblioteksanvändares alla former av lån, reservationer eller andra typer av beställningar. Föreningen föreslår att dagens sekretessbestämmelse för biblioteksverksamhet ses över i syfte att skydda biblioteksanvändares integritet även i andra biblioteksaktiviteter än lån.

Justitieombudsmannen (JO) har i ett
Läs vidare

Prisceremoni Sveriges biblioteks utmärkelser

SBF-UTMARKELSER-2Välkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2015!

Måndag 26 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Tina Ahlin är konferencier och underhåller. Det blir körsång, specialkoreograferad dans med Daniel Koivunen och Aniarapristagaren Sara Stridsberg läser ur sin bok Beckomberga – ode till min familj .

Bibliotek är öppet för alla. Välkommen!

Datum: Måndag 26 oktober
Tid: 17.00-18.00
Läs vidare

Riksdagskunskap för bibliotekarier

riksdagenRiksdagsbiblioteket arrangerar i november varje år en mycket uppskattad tredagars kurs i riksdagskunskap. Kursen hålls i år 11-13 november och är avgiftsfri. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam bibliotekarie och som i ditt arbete behöver veta mer om riksdagen, dokumenten i lagstiftningsprocessen samt om EU. Efter kursens alla föredrag och omfattande övningar kommer du att ha fördjupade kunskaper om riksdagstrycket och om den demokratiska processen i Sverige. Läs mer på riksdagens webbplats och kom ihåg sista anmälningsdag 29 september. Foto: Riksdagen