Påverka den framtida upphovsrätten!

Ta möjligheten att svara på EU-kommissionens upphovsrättskonsultation. Den tar upp frågor som territorialitet på den inre marknaden, harmonisering, inskränkningar och undantag till upphovsrätten i den digitala tidsåldern m.m.
Läs vidare

Barbro Thomas vikarierar på kansliet

Barbro Thomas vikarierar som forsknings- och utvecklingssekreterare för Jakob Kihlberg som har föräldraledighet fram till 1 augusti. Barbro har en lång karriär inom biblioteksvärlden bakom sig, senast som på biblioteksråd Kungliga biblioteket och innan dess som chef för bibliotek och litteratur på Statens kulturråd. Barbro har också författat flera rapporter på uppdrag av
Läs vidare

Tack Ingrid Källström!

Föreningen tackar Ingrid Källström som efter tio år i juryn för barnboksplaketterna, Nils Holgersson, Elsa Beskow och Carl von Linné, nu lämnar stafettpinnen vidare. Ingrid svarar här på tre frågor om sitt uppdrag och erfarenheter hon vill dela med sig av.
Läs vidare

Bibliotekarier främjar fri åsiktsbildning

Barbro Bolonassos, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening och chef för Fisksätra bibliotek, medverkade i SVT Kulturnyheterna om den nya bibliotekslagen. Barbro välkomnar den nya lagen men kritiserar att bibliotekarierna och deras demokratiska
Läs vidare

Akademien om en skola på väg mot ruin

Svenska Akademiens årshögtid firades fredagen den 20 december i Stora Börssalen. Akademiens ständige sekreterare Peter Englund avslutade sammankomsten med att framhålla Akademiens bibliotekariepris i ljuset av PISA-undersökningens alarmerande resultat som ”visar på en skola på väg mot ruin”.

”Både bibliotekariepriset och svensklärarpriset är kära för Akademien, eftersom det faktiskt handlar om att uppmärksamma sysslor av central, ja, avgörande betydelse för vårt språk
Läs vidare

Se till varje individs behov!

Svensk biblioteksförening avger idag sitt remissvar på Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58). Svensk biblioteksförening avstyrker genomgående utredningens förslag att dela upp användarna av lättläst i två målgrupper, en primär och en sekundär.  Vi menar att man alltid ska se till varje enskild individs behov. Genom uppdelningen riskerar en stor andel av användarna att bli utan anpassad lättläst litteratur till förfång för den fria åsiktsbildningen och deras möjligheter att tillvarata sina rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Staten bör även fortsättningsvis tillse att alla användare som behöver lättläst litteratur också får det, i det eller de format de behöver.
Läs vidare

Snart fyller vi 100 år!

Svensk biblioteksförening har arbetat sedan 1915 då Sveriges Allmänna Biblioteksförening bildades. 1921 grundades  Svenska Bibliotekariesamfundet. De två organisationerna gick samman år 2000 och antog namnet Svensk Biblioteksförening. Inför 100-årsjubileet
Läs vidare