Sök stöd för utveckling eller forskning

Svensk Biblioteksförening utlyser varje år forskningsinitierande stöd och utvecklingsstöd. Sista ansökningsdag för de bägge stöden är 30 september 2013.

Forskningsinitierande stöd

Stödet är på totalt 150 000 kr och kan delas mellan flera sökande. Svensk Biblioteksförening delar ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. De som söker kan vara studenter som önskar påbörja forskarutbildning,
Läs vidare

Rapport om årets IFLA-konferens

Bibliotekschefen i Helsingborg Catharina Isberg är en av de elva medlemmar som fick stipendium från Svensk Biblioteksförening för att närvara vid IFLA-konferensen i Singapore 2013.  Ta del av hennes rapport där hon bland annat skriver om IFLA:s värdegrund och arbete för tryck- och yttrandefrihet.

”Jag hamnade bland annat i en intressant diskussion om övervakning av bibliotekslokaler och insåg att våra åsikter kraftigt skiljde sig åt”. 

Utmanare på e-boksmarknad

Den nya digitala plattformen Atingo tar nu upp kampen om modellen för utlåning av e-böcker. Det är Publit och systemleverantören Axiell som ligger bakom nystartade bolaget Atingo. Affärsidén är att förlag och bibliotek kommunicerar direkt med varandra om lånevillkor och priser.
Läs vidare

Dags för DigiMeet

4 september blir det DigiMeet i Göteborg. Det är Digidel som tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund arrangerar nätverksträffen. Intresserade som vill dela med sig av sina digidelprojekt är välkomna att anmäla sig så fort som möjligt. Först till kvarn gäller!  
Läs vidare

Grattis São Paulo!

Årets ATLA-pris, Access to Learning Award, som delas ut av Bill & Melinda Gates stiftelse har i år tilldelats Acessa São Paulo. Tillkännagivandet och prisutdelningen skedde under IFLA WLIC i Singapore.

Foto: Bill & Melinda Gates Foundation

IFLA:s trendrapport

Under den pågående IFLA-konferensen i Singapore så har nu ordförande Ingrid Parent överlämnat en färsk trendrapport till medlemmarna. Fokus i rapporten ligger på fem områden – tillgång till information,
Läs vidare

Bästa lättlästa bibliotek

Tio bibliotek är i år nominerade till Bästa lättlästa bibliotek. Ett pris som Centrum för Lättläst delar ut i höst till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation.
Läs vidare