Konferens om infrastruktur för forskningsinformation

BiblioteksfšreningenKungliga biblioteket och Vetenskapsrådet bjuder den 21 oktober in till en konferens i Stockholm för att fördjupa dialogen och kunskapsutvecklingen kring infrastruktur för forskningsinformation.

Det svenska forskningslandskapet och med det ekosystemet för forskningsinformation förändras ständigt. Utvecklingen påverkar kommunikationen kring forskningen och spridningen av forskningsbaserad kunskap för forskare, finansiärer, bibliotek och forskningsinstitutioner. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att ge stöd åt någon del av forskningsprocessen – från finansiering, administration och spridning till uppföljning av forskningsresultat.

Läs mer om programmet för konferensen här.

Vi söker ledamöter till nytt utvecklingsråd

ons_arbgrupp_20W kopiaSvensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att ett särskilt utvecklingsråd ska inrättas för att utveckla föreningens arbete vad gäller vetenskaplig informationsförmedling. Nu söker vi medlemmar som är intresserade av att ingå i rådet.

Är du intresserad är du välkommen att skicka dina kontaktuppgifter
Läs vidare

Bibliotek kan ges rätt att digitalisera och sprida verk utan tillstånd

cour_dsc_0005Gällande bestämmelser, EU:s s.k. Infosoc-direktiv, hindrar inte EU:s medlemsstater från att ge bibliotek rätt att tillgängliggöra verk i sina samlingar på terminaler i sina lokaler, utan att be rättighetshavare om lov. Det framgår av en dom som EU-domstolen meddelade i går.

Domen är svaret på en begäran om
Läs vidare

Greta Renborgs pris tilldelas Christer Edeholt

EdeholtGrattis Christer Edeholt som tilldelas Greta Renborgs pris 2014!

Juryns motivering:

Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2014 för att ha skapat Regnbågsbiblioteket samt aktivt medverkat till att marknadsföra HBTQ-frågor inom biblioteksvärlden både nationellt och internationellt. I Greta Renborgs anda har han sänkt trösklar, satt ljuset på de ofta osynliggjorda HBTQ-biblioteksanvändarna och möjliggjort för fler bibliotek att praktiskt genomföra sitt demokratiska uppdrag. I Umeå har Christer Edeholt inte bara breddat bibliotekets utbud i Regnbågsbiblioteket, han har också visat att ett bestånd och dess urval rymmer både normer och makt. 

Läs vidare

Vad händer i e-boksfrågan?

nacka forum0078På måndag är alla intresserade välkomna att delta i ett webbsänt seminarium om e-böcker som arrangeras av SKL. Dels vill SKL informera om läget men även ta emot synpunkter. Mikael Petrén, enhetschef Digitala biblioteket SSB, och Christer Östlund, SKL, deltar i seminariet. Under mötet
Läs vidare

Svensk biblioteksförening utmanar statsministerkandidaterna

bibliotekalmedalen001Föreningens ordförande Calle Nathanson och generalsekreterare Niclas Lindberg går idag ut med ett pressmeddelande som utmanar de bägge statsministerkandidaterna:

– Vad vill Sveriges folkvalda göra med barnens skolbibliotek? Med din och min chans att ta del av nya böcker och
Läs vidare

Din guide inför riksdagsvalet

valguideSvensk biblioteksförening har publicerat svaren på sin enkät till riksdagspartierna inför valet i höst.

– Biblioteket är ditt. Men det är riksdagen som avgör om biblioteken kan ge dig fri tillgång till kunskap, information och kultur även i framtiden. Därför är bibliotek en politisk fråga. I riksdagsvalet har du makt att ta ställning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.


Läs vidare