Föreningens samarbete med Kenya

Svensk Biblioteksförening samarbetar med Kenyas biblioteksförening för att dela erfarenheter och kunskaper om bibliotekets roll i samhället, att bygga en stark organisation och att driva politiskt påverkansarbete. En ny broschyr på engelska har publicerats för att dela erfarenheterna om samarbetet till fler organisationer som inom IFLA-BSLA (Building Stronger Library Associations) vill påbörja samarbete med andra. 

Svensk Biblioteksförenings arbetsgrupp för projektet består av Leif Mårtensson, Christina Tovoté, Niclas Lindberg och Wiviann Wilhelmsson.

Forskningsbibliotek och publiceringsfrågor

Rapporten Publicera! – svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor har tagits fram av Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Rapporten belyser bakgrunden till de insatser forskningsbiblioteken gör rörande open acces-publicering, bibliometri och
Läs vidare

Stora bokbytardagen

16 maj är det dags för Stora Bokbytardagen. Byt böcker på jobbet, på biblioteket, i skolan, på bussen osv. Även under Biblioteksdagarna i Örebro ges tillfälle att byta böcker exempelvis i Axiells monter. YouTube Preview Image

Rapporter från Bologna

Barnboksmässan i Bologna firade 50-årsjubileum under våren och dessutom var Sverige fokusland på mässan. Åsa Andersson, Jämtlands läns bibliotek och Anna Hällgren, Lövångers bibliotek, Skellefteå hade båda fått Svensk Biblioteksförenings resestipendium för att åka till Bologna.
Läs vidare

Kartläggning av det digitala Sverige presenterad

I dag lämnade Digitaliseringskommissionen sitt första delbetänkande till it-minister Anna-Karin Hatt. Hon uttalar i ett pressmeddelande:

”Ska vi nå vårt it-politiska mål finns det områden där Sverige också måste bli bättre. Digitaliseringskommissionens delbetänkande är ett viktigt bidrag för att identifiera vilka områdena är.”

Läs mer och ladda ner betänkandet En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31).

Nationellt digitalt hälsobibliotek kan bli verklighet

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, redovisade i dag sitt regeringsuppdrag om hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan utformas. SBU skriver i ett pressmeddelande:

”Det måste bli lättare att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap i vården…man ska på ett enda ställe kunna söka efter… Det ska var öppet för alla att söka i hälsobiblioteket på nätet. SBU:s förstudie föreslår också att en del kunskapskällor som i dag är avgiftsbelagda skulle friköpas för nationell tillgång.”

Läs mer och ladda ner förstudien på SBU:s webbplats.

Biblioteksdebatt i riksdagen

Foto: Melker Dahlstrand

Idag debatteras betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk i riksdagen. Kulturutskottets föreslår avslag på samtliga motioner. Se debatten via riksdagens webb-tv.

Biblioteken uppmärksammas även av riksdagsledamot Hans Olsson (S). Med anledning av SR Kulturnytts granskning av antalet bokbussar och Svensk Biblioteksförenings förslag om statligt stöd har han ställt en skriftlig fråga till
Läs vidare