Censur, cykling och sena sagostunder i Singapore

Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek, deltog på IFLA WLIC i Singapore i augusti 2013. Läs hans reserapport:

Jag blev uppmuntrad och rekommenderad av Ann-Katrin Ursberg, bibliotekschef i Alvesta och aktiv som standing committee (SC) för IFLA:s
Läs vidare

Vem får årets minoritetsspråkspris?

Dags att nominera kandidater till Språkrådets minoritetsspråkspris 2014. Priset kommer att tilldelas en person eller organisation som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, tolkning, översättning eller pedagogiskt arbete. Priset delas ut på Språkrådsdagen den 8 maj 2014.

Nomineringen formuleras på en särskild blankett och ska vara inlämnad senast fredagen den 14 februari. 

 

Nominera till Greta Renborgs pris

Greta Renborgs-pris delas varje år ut till ett bibliotek eller en enskild biblioteksanställd som utmärkt sig på ett speciellt sätt inom marknadsföringsområdet. Priset ska premiera god marknadsföring som kan vara riktad utåt till olika grupper i omvärlden. Marknadsföringen kan även
Läs vidare

Vitterhetsakademien ger pris till skolbibliotek

Kicki Brodin, lärare på Katedralskolan i Skara, får 50 000 kronor av Kungliga Vitterhetsakademien för sitt framgångsrika arbetssätt inom samhällskunskap. Även biblioteket vid skolan får 20 000 kronor för inköp av litteratur. Karin Cronholt är bibliotekarie på gymnasieskolan som har ungefär 1000 elever.
Läs vidare

Världens biblioteksorganisationer värnar fri tillgång till information

EU-kommissionens upphovsrättskonsultation är ett sätt för den institutionella eller enskilda medlemmen att påverka den framtida upphovsrätten i Europa. Genom att svara bidrar man till den framtida rättsutvecklingen och till att värna viktiga grundprinciper såsom bibliotekens fria tillgång till information,
Läs vidare

Nya styrelseledamöter i Kulturrådet

Anna Sparrman, Bo Netz och Måns Wrange har utsetts av regeringen till ledamöter i Kulturrådets styrelse. Styrelseordförande Kerstin Brunnberg förordnande förlängs året ut. Karin Helander, Charlotte Gyllenhammar och Mats Wallenius lämnar styrelsen.
Läs vidare

Påverka den framtida upphovsrätten!

Ta möjligheten att svara på EU-kommissionens upphovsrättskonsultation. Den tar upp frågor som territorialitet på den inre marknaden, harmonisering, inskränkningar och undantag till upphovsrätten i den digitala tidsåldern m.m.
Läs vidare