Fokus på dyra e-boksavtal

Flera medier har uppmärksammat Biblioteksföreningens rapporterande om dyra e-boksavtal som drabbar vården. SR: s Kulturnytt rapporterade i morse om konsekvenserna för vården och hälsan när  läkare inte längre kan låna uppdaterade böcker. Även DIK:s ordförande Karin Linder har skrivit i ETC om konsekvenserna av uteblivna satsningar på e-böcker och bibliotek.

Nominerade till Årets skolbibliotek

Björnekullaskolan, Åstorp, Centrumskolan, Växjö och Celsiusskolan, Uppsala har nominerats till Årets skolbibliotek 2013. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från skolor och bibliotek, inklusive författarorganisationer. Priset 
Läs vidare

Lättläst-dagarna 2013

Lättläst-dagarna 2013 har tema Att göra sin röst hörd. Under två dagar bjuder  Centrum för Lättläst på ett digert program där bland annat demokratiminister Birgitta Ohlsson finns på plats för att tala om hur vi säkerställer  en demokrati för alla, hjärnforskaren Martin Ingvar förklarar varför läsningen inte går automatiskt och frågan om hur man kan tillgodose lässvaga medborgares behov kommer att diskuteras med bibliotekarier, pedagoger och andra som finns på plats under konferensen 7-8 november.

Sista anmälningsdag till LL-dagarna på torsdag!

Linköping satsar på fokusbibliotek

Från och med hösterminen 2013 har 15 grundskolor i Linköping ett skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie som leds av en skolchef.  Kommunen utvecklar skolbibliotekets pedagogiska funktion genom att satsa på fokusbibliotek, ett rum för lärande och integrerad samverkan i skolan. Läsutveckling, medie- och informationskunskap är hörnstenar i satsningen.
Läs vidare

Välkomnar MP-krav om lagändring

Svensk Biblioteksförening välkomnar Miljöpartiets (MP) krav på lagändring om bemannade skolbibliotek. Men föreningen kräver även en nationell strategi för att alla bibliotek ska få bättre förutsättningar att genomföra sitt demokratiska uppdrag. Det underströk föreningens kommunikationschef  Stefans Engström vid MP:s pressträff under Bok & Bibliotek idag.
Läs vidare

Författarstipendium till biblioteksbok

Kulturchefen, författaren och bibliotekarien Christer Hermansson har fått 100 000 kronor i författarstipendium från Natur & Kultur.

– Pengarna ska gå till en bok om folkbiblioteken – vem är de till för och vad ska folkbiblioteken ägna sig åt , säger Christer Hermansson.

Även Helena Granström, Nils Håkanson, Peter Fröberg Idling, Anneli Jordahl, Per Kornhall, Tomas Lappalainen, Tilde Lewin och Cilla Naumann fick arbetsstipendium på 100 000 kronor vardera.

Stipendienämnden har utgjorts av Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, Ann-Charlotte Smedler, leg. psykolog, professor, prefekt, Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap samt Björn Linnell, Natur & Kultur.

Läsa för livet

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterade litteraturpropositionen Läsa för livet under Bok & Biblioteksmässans första dag. Kungliga biblioteket får 2 miljoner kronor för att inleda en försöksverksamhet med externa distributörer för att förmedla e-böcker via Libris. Även upphovsrättsligt fria böcker ingår.
Läs vidare