Ny grafisk profil och logotyp

Svensk biblioteksförening byter logotyp och grafisk profil.

– Efter ett omfattande arbete med att ta fram både en kommunikationsstrategi och en varumärkesplattform kan föreningen nu presentera en ny logotyp.
Läs vidare

SKL till försvar för bibliotekens oberoende urval

Ordförande i SKL:s kulturberedning Madeleine Sjöstedt berättar idag för SR Kulturnytt hur SKL kommer föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. Sjöstedt försvarar bibliotekens frihet att obereonde kunna göra urval, dvs utan karenstider. Till Kulturnytt säger hon att biblioteken måste få sista ordet och
Läs vidare

KB-rapport om regional biblioteksverksamhet

I dag publicerar Kungl. biblioteket en rapport om regional biblioteksverksamhet i Sverige. Kartläggningen har genomförts i samarbete med landets länsbibliotekarier i syfte att illustrera de regionala biblioteksverksamheternas mångfacetterade aktiviteter.

Riksdagen slår fast skolbibliotekens betydelse

Riksdagen har debatterat kulturutskottets betänkande Läsa för livet 2013/14 KrU4. I betänkandet har även utbildningsutskottet yttrat sig och slår fast skolbibliotekens betydelse:

”Skolbiblioteken är en viktig
Läs vidare

Pris vare barnboken!

Svensk Biblioteksförening delar årligen ut flera olika priser vilkas uppgift är att bekräfta framstående arbete. Prisutdelningarna är ett sätt att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i
Läs vidare

Bemannade skolbibliotek har ett pris

I dag debatterar och beslutar riksdagen om statsbudgeten på kulturens område och om läsfrämjande. Inför beslutet presenterar Svensk Biblioteksförening beräkningar av vad bemannande skolbibliotek kostar. Sveriges Radio Kulturnytt rapporterar idag. Niclas Lindberg, generalsekreterare för
Läs vidare

Nytt IFLA/Unesco-manifest och MIK-rekommendationer

Vid Unescos 37:e generalkonferens i Paris den 5-20 november godkändes IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning samt IFLA:s rekommendationer om medie- och informationskunnighet (MIK). Nu uppmanas Unescos medlemsstater att godkänna och tillämpa IFLA:s policies om MIK och personer med läsnedsättning.
Läs vidare