Biblioteken – allmänhetens favoriter

Allmänhetens förtroende för biblioteken och dess service är fortsatt hög. Det visar SOM-institutets undersökning 2012 som nu analyseras i rapporten Vägskäl. Av samhällets institutioner  tillhör biblioteken toppskiktet, enligt allmänheten.

De som läser e-böcker är få, unga, biblioteksvana och har läsplatta. Regelbundna biblioteksanvändare är flitigare e-boksläsare än de som sällan eller aldrig använder bibliotek. 

Totalt har 9 procent någon gång läst en e-bok. 2 procent har gjort det
Läs vidare

KB:s nya organisation

Först nästa år träder KB:s nya organisation i kraft men redan nu står det klart att verksamheten organiseras i fem nya avdelningar. Lars Ilshammar, tidigare chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, blir chef för avdelningen för fysiska samlingar. Håkan Adenkrantz har rekryterats som chef för avdelningen för digitala samlingar. Christina Jönsson Adrial blir chef för avdelningen för publik verksamhet. Maria Hedenström har rekryterats som chef över avdelningen för informationssystem. Sist men inte 
Läs vidare

Nya utvecklingsråd

Styrelsen för Svensk Biblioteksförening har beslutat nya medlemmar i utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi samt utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor. I år var intresset stort för att delta i rådens arbete vilket resulterat i en bred kompetensspridning med kunskap från olika bibliotekstyper med både lokala och regionala erfarenheter.  Sammansättningen i råden gäller 2013/14.
Läs vidare

Remissvar om upphovsrätt

En SOU-utredning har föreslagit ändringar i bl.a. upphovsrättslagen, medlingslagen och aktiebolagslagen, se betänkandet Tillstånd och medling. Svensk Biblioteksförening har varit representerad i utredningen genom sin jurist Caroline Fellbom Franke, som varit förordnad som expert. Föreningen har idag avgett sitt remissvar  på de delar av utredningen som  avser upphovsrätt. Svensk Biblioteksförening är positiv till att tillståndskraven avskaffas och att talbokstillståndet ersätts av en anmälningsskyldighet till PRV, men vänder sig emot utredningens förslag att begränsa inskränkningen för andra arkiv och bibliotek än de allmänna till att endast avse kopiering för bevarandeändamål.
Läs vidare

Pedagogers språkutvecklingsarbete

Hur kan man arbeta för att utveckla elevers läsförståelse? Hur kan lärare och bibliotekarier samarbeta kring uppgiften? Det var temat för den nätverksträff som Nationellt centrum för svenska som andraspråk arrangerade i slutet av maj. Bland annat deltog Cilla Dalén, skolbibliotekarie Hjulsta grundskola, som delade med sig av  pedagogiska tips från nätet och uppmanade deltagarna att gå med i  Facebook-grupper som ”Svenska som andraspråk” och ”Språklyftet Skolbibliotek” samt att följa aktiva skolbibliotekarier och pedagoger på Twitter. 

Lästips från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 

Beslut om public service

Regeringspropositionen vill att UR ska få 50 miljoner kronor mer om året för ett kunskapslyft, framförallt inom läsområdet. Regeringen vill även att  ”SVT och SR ska fortsätta att fördjupa och utveckla sitt kulturutbud”.

Bland annat föreslås ökad tid för minoritetsspråk samt ett pilotprojekt för att direkttexta alla tv-program.  Svensk Biblioteksförening var en av remissinstanserna. Radions FM-nät släcks 2022. Tv-avgiften blir kvar och ersätts därmed inte med en skatt som föreslagits.

Almedalsbiblioteket är laddat

Almedalsveckan drar snart igång och i biblioteket i Visby är man beredd med trådlöst internet, utställningar samt söndagsöppet. Från 30 juni – 7 juli bjuds det på ett gediget program med författarkvällar samt seminarier om bland annat åtgärder för att hejda den minskade läsförståelsen, det fria ordets betydelse samt sammanslagningen av Gotlands högskola och Uppsala universitet.  

- Jag har gett order om att personalen ska passa på och delta i diskussioner, nätverka, mingla och framförallt
Läs vidare