Årets bokbuss 2013

Svensk Biblioteksförenings pris Årets bokbuss tilldelas 2013 Bokbussen i Arvika. 

Juryns motivering:

”För att man så väl visar vad som kan åstadkommas när Bokbussen är en väsentlig och angelägen del i det lokala
Läs vidare

SR Romanpriset söker ett folkbibliotek!

Elin Claeson och Jenny Teleman på SR söker nu det folkbibliotek på vilket Sveriges Radios Romanpris ska delas ut i direktsändning: 

Den 15 mars i våras delades Sveriges Radios Romanpris ut på Varbergs
Läs vidare

Stöd till forskning och utveckling

Årets fördelning av Svensk Biblioteksförenings stöd till forskning och utveckling är klar. Syftet med det forskningsinitierande stödet är att öka antalet ansökningar med biblioteksrelevanta frågeställningar till ordinarie forskningsfinansiärer samt förbättra utsikterna till att
Läs vidare

Bibliotekslagen utfärdades i dag

I dag beslutade regeringen att utfärda den nya bibliotekslagen. Därmed kan den börja gälla enligt tidplan: den 1 januari 2014.
Den 24 oktober röstade riksdagen för att införa en ny bibliotekslag. För att en lag ska träda ikraft efter att riksdagen beslutat om den krävs att regeringen utfärdar, eller promulgerar, lagen. I dag beslutade regeringen om promulgation. Det betyder att regeringens tidplan håller och den nya bibliotekslagen träder i kraft som planerat den 1 januari 2014. Den nuvarande bibliotekslagen (SFS 1996:1596) upphör då samtidigt att gälla.

Boka in den 6 februari för konferens om forskningsbibliotekens nya roller!

Tillsammans med Kungl. biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek kommer Svensk Biblioteksförening att anordna en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen den 6 februari
Läs vidare

Inga Lundén slår vakt om det fria urvalet

Inga Lundén pekar som Stockholms stadsbibliotekarie tillsammans med Mikael Petrén, chef för digitala biblioteket SSB, ut en framtida väg för bibliotekens utlåning av e-böcker på DN Debatt. I artikeln menar de att den modell som utformats i samarbete med Publit och Ordfront förlag, Stockholmsmodellen, kan vara en lösning för alla folkbibliotek i Sverige. Det kräver ett ”ett förnyat samförstånd mellan bokbransch och bibliotek” och de slår vakt om bibliotekens oberoende urval:

–En grundprincip är att begränsningar i e-boksutlåningen, när de måste göras, ska bygga på kvalificerat
Läs vidare

Årets skolbibliotek finns i Uppsala

I dag utsågs Celsiusskolan i Uppsala kommun till Årets skolbibliotek 2013. Priset utdelades vid en ceremoni på Skolforum av utbildningsminister Jan Björklund.
Läs vidare