Collijnpriset tilldelas Malene Jensen

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2012 går till Malene Jensen för uppsatsen ”Mer än bara fjärrlån? – en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd”. Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Birgitta Olander som handledare.

Juryns motivering:

”I sin uppsats tar författaren sig an en mycket aktuell frågeställning om
Läs vidare

Årets nominerade till barnboksplaketterna

På årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg offentliggjordes de nominerade titlarna till Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter. Juryn som består av barnbibliotekarier och en litteraturvetare, berättade i samtal med journalisten Gabriella Ahlström om sitt arbete med att ta
Läs vidare

Fokus på dyra e-boksavtal

Flera medier har uppmärksammat Biblioteksföreningens rapporterande om dyra e-boksavtal som drabbar vården. SR: s Kulturnytt rapporterade i morse om konsekvenserna för vården och hälsan när  läkare inte längre kan låna uppdaterade böcker. Även DIK:s ordförande Karin Linder har skrivit i ETC om konsekvenserna av uteblivna satsningar på e-böcker och bibliotek.

Nominerade till Årets skolbibliotek

Björnekullaskolan, Åstorp, Centrumskolan, Växjö och Celsiusskolan, Uppsala har nominerats till Årets skolbibliotek 2013. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från skolor och bibliotek, inklusive författarorganisationer. Priset 
Läs vidare

Lättläst-dagarna 2013

Lättläst-dagarna 2013 har tema Att göra sin röst hörd. Under två dagar bjuder  Centrum för Lättläst på ett digert program där bland annat demokratiminister Birgitta Ohlsson finns på plats för att tala om hur vi säkerställer  en demokrati för alla, hjärnforskaren Martin Ingvar förklarar varför läsningen inte går automatiskt och frågan om hur man kan tillgodose lässvaga medborgares behov kommer att diskuteras med bibliotekarier, pedagoger och andra som finns på plats under konferensen 7-8 november.

Sista anmälningsdag till LL-dagarna på torsdag!

Linköping satsar på fokusbibliotek

Från och med hösterminen 2013 har 15 grundskolor i Linköping ett skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie som leds av en skolchef.  Kommunen utvecklar skolbibliotekets pedagogiska funktion genom att satsa på fokusbibliotek, ett rum för lärande och integrerad samverkan i skolan. Läsutveckling, medie- och informationskunskap är hörnstenar i satsningen.
Läs vidare

Välkomnar MP-krav om lagändring

Svensk Biblioteksförening välkomnar Miljöpartiets (MP) krav på lagändring om bemannade skolbibliotek. Men föreningen kräver även en nationell strategi för att alla bibliotek ska få bättre förutsättningar att genomföra sitt demokratiska uppdrag. Det underströk föreningens kommunikationschef  Stefans Engström vid MP:s pressträff under Bok & Bibliotek idag.
Läs vidare