Skollagen måste skärpas och mer resurser måste satsas på skolbibliotek

NiclasSvensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg kräver i en intervju i P4 Stockholmsnytt att skollagen ska skärpas och att mer resurser ska satsas så att elever får tillgång till bemannade skolbibliotek.

– Bemannade skolbibliotek ger bättre skolresultat menar Niclas Lindberg.
Unesco har i sitt skolbiblioteksmanifest slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och kultur och för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Detta bekräftas i både internationell och svensk forskning som visar att bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och
Läs vidare

Medlemmar får stipendium till IFLA

highlights-banner-2015Medlemmar i Svensk biblioteksförening kan söka bidrag för att delta i IFLA:s arbete. Dessa stipendier delas ut enligt följande kriterier:
Den sökande deltar aktivt i Svensk biblioteksförenings arbete och i IFLA:s arbete och kan inte få kostnadstäckning
Läs vidare

LIBER tar initiativ till ny deklaration

BiblioteksfšreningenEn internationell deklaration om text- och datautvinning (Text and Data Mining) är under framtagande på initiativ av LIBER. Den går under namnet Haagdeklarationen och ska vara färdig i mars. Alla intresserade bjuds in att lämna synpunkter på ett preliminärt utkast till och med den 20 februari.
Läs vidare

MIK-vecka och Safer Internet Day

SID2015 logoFör andra året i rad uppmärksammas medie- och informationskunnighet (MIK) under en hel vecka (9-13 februari) i samband med Safer Internet Day (SID) tisdag 10 februari. Statens medieråd kommer i veckan att presentera ny statistik kring barns och ungas medieanvändning samt lansera resurser för att stärka barn och
Läs vidare

Remissvar om skydd av kulturegendom

IMG_1421Svensk biblioteksförening har inlämnat sitt yttrande över departementspromemorian Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (Ds 2014:36) till kulturdepartementet.

Departementspromemorian föreslår att Sverige ska godkänna, eller ratificera, tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Promemorian föreslår också lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som tilläggsprotokollet ställer.

I sitt remissvar understryker Svensk biblioteksförening att den
Läs vidare

Nytt Expertnätverk träffas

nacka forum0094Expertnätverket för Barn Bibliotek Webb kommer att ha sin första träff fredag 20 mars i Stockholm.

På programmet står bland annat presentationer av barnbibliotekswebbar och projektet Barnens boktipsare och den nya nationella barnredaktionen, men också diskussion om bibliotekskataloger ur ett barnperspektiv.

Program och anmälan

Internationell B&I-konferens hålls i Uppsala

haninge042Nästa upplaga av den internationella forskningskonferensen Conceptions of Library and Information Science (CoLIS) kommer att genomföras i Uppsala den 27-29 juni 2016. CoLIS är en internationell konferensserie för utbyte av idéer inom biblioteks- och informationsvetenskap och relaterade discipliner. Den nionde konferensen i ordningen arrangeras av ABM-institutionerna vid universiteten i Uppsala och Lund.
Läs vidare