Lyon: HBTQ-bibliotek tar plats i IFLA

bild[5]För första gången har en SIG (Special interest grupp) bildats i IFLA för att arbeta med frågor som rör HBTQ på bibliotek. Syftet är att uppmärksamma de ofta osynliggjorda användarna som efterfrågar kunskap och information om eller med perspektiv på HBTQ-frågor. Det första seminariet hålls på IFLA WLIC i Lyon och heter ”Adressing the Silence: How Libraries serve their LGBTQ users”. En av föreläsarna är
Läs vidare

Lyon: Världens bibliotek uppmanar FN

bild[6]IFLA:s ordförande Sinikka Sipilä har idag presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av milleniemålen när de ska omförhandlas.

– Tillgång till kunskap och information handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Bibliotek i hela världen
Läs vidare

Ja till att utnyttja information från bibliotek

I dag inlämnade Svensk biblioteksförening sitt yttrande över PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar” (SOU 2014:10).


Läs vidare

Dokumentation från Libers konferens i Riga

LiberSvensk biblioteksförening är medlem i Liber (Ligue de Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries). Libers årliga möte hölls på det nya nationalbiblioteket Riga 2-5 juli och samlade många biblioteksanställda från Europas forskningsbibliotek. På Libers nya webbplats finns dokumentation från konferensen, bland annat föreläsningen ”The E-book Phenomenon” av Thomas Daniel
Läs vidare

En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Unknown”Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga.” Så presenterar Nordicom (Nordiskt informationscenter
Läs vidare

Medlemsrabatt på Bok & Bibliotek

DSC_3558Rabatt på helkortet! Även i år erbjuder Bok & Biblioteksmässan föreningens medlemmar ett rabatterat pris på helkortet. Köp direkt på www.bokmassan.se
Vi ses i Göteborg!

Läsrörelsen: Bekämpa språkfattigdomen

Lasrorelsen[1]I somras annonserade Läsrörelsen om språk och demokrati på en helsida i Dagens Nyheter, ”Bekämpa språkfattigdomen”.

”Ungas ordförråd gapar allt tommare. Läsförståelsen hos svenska 15-åringar har minskat dramatiskt och nedgången är störst i de redan svaga grupperna. 20 000 svenska ungdomar kan inte läsa och förstå enkla texter när de går ut grundskolan. En människa som saknar utvecklat språk får mindre inflytande över sitt liv. Många människor med torftigt språk leder så småningom till ett land med en svagare demokrati.”

Lär mer: www.lasrorelsen.nu