Julgåvan till två barnbibliotek i Gaza

1379587_608839925842842_655460649_nFöreningens julgåva går i år till IBBY som stöd till återuppbyggnad av de två barnbibliotek i Gaza som bombades i somras. IBBY, International Board on Books för Young People, har sedan 2008 hjälpt till att bygga upp två barnbibliotek i Gaza, i Rafah och i Beit Hanoun, med hjälp av IBBY Children in Crisis Fund. IBBY grundades strax efter andra världskriget och bygger på övertygelsen att böcker bygger broar för förståelse och fred mellan folk och länder. IBBY
Läs vidare

Folkbiblioteken och MIK

Umeå stadsbibliotekPå Statens medieråds webbplats MIK-rummet finns nu information och handledning för folkbibliotek om MIK. Satsningen är ett samarbete mellan i första hand Statens medieråd och Svensk biblioteksförening
Läs vidare

Kommer vallöften om nationell strategi svikas?

Niclas LindbergPå torsdag den 18 december debatterar och beslutar riksdagen om statens kulturbudget.

Svensk biblioteksförening är angelägen om att en satsning görs för en nationell biblioteksstrategi, för att tillgängliggöra e-böcker samt för läsfrämjande via biblioteken. I regeringens
Läs vidare

Engagemang för hbtq på biblioteken

IMG_1321Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor har mötts under två dagar för att ge medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter av sitt arbete vid olika bibliotek.

Expertnätverket diskuterade sin kommunikation och medverkan under
Läs vidare

Möten i Regeringskansliet

RosenbadEfter valet har Svensk biblioteksförening haft flera kontakter med den nya regeringen. Föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg har träffat Per Olsson, statssekreterare åt kultur- och demokratiministern och Helene Öberg, statssekreterare åt utbildningsministern.

Vid mötet med Per Olsson underströks vikten av att
Läs vidare

Möte med utvecklingsråd

JennySamuelssonFSvensk biblioteksförenings utvecklingsråd för vetenskaplig informationsförmedling genomförde den 5 december sitt första möte. Rådet har i uppdrag att ta fram ett positionspapper som slår fast inriktningen för föreningens påverkansarbete vad gäller frågor om en effektiv vetenskaplig kommunikation.

Vid mötet behandlades hur det kommande arbetet ska läggas upp och vilka målsättningarna bör vara. Rådet diskuterade bland annat vilka frågeställningar som bör tas upp  i ett positionspapper samt vilka trender inom forskning och utbildning som är viktiga att förhålla sig till i arbetet. Ett konkret
Läs vidare

Biblioteksanvändning ger bättre studieresultat

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaEn utgångspunkt för planering och styrning av biblioteksverksamhet är förstås hur biblioteken används. Uppgifter om hur användandet bidrar till olika prioriterade mål är också viktiga för att demonstrera bibliotekens nytta för uppdragsgivare och finansiärer. Samtidigt är det ofta svårt att hitta tillförlitlig och detaljerad information om
Läs vidare