Satsning på bibliotek i statens budget

 

luntaI dag lämnade regeringen över sin budgetproposition för 2016 till riksdagen. Stora delar av innehållet har regering redan presenterat i massmedia.

Regeringen vill genomföra insatser för att stärka skolbibliotekens roll för elevernas läslust och läsförmåga.
Läs vidare

Bibliotekens uppdrag med i nya utvecklingsmål

image13_1064.jpgVärldssamfundets arbete med att ställa upp nya utvecklingsmål går in i sitt slutskede. Regeringarnas tjänstemän har förhandlat en dagordning för hållbar utveckling som formellt ska antas den 27 september: Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Läs vidare

Martin Persson tilldelas Collijnpriset 2015

martin-sep_2015-cropCollijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap går till Martin Persson för uppsatsen Diskursiv friktion mellan öppenhet och auktoritet: En arkeologisk undersökning av bibliotekspolicyer för delning av bibliografiska data på den semantiska webbenUppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Olof Sundin som handledare.

Juryns motivering:

Uppsatsförfattaren har valt att undersöka hur villkoren för utbyte av bibliografiska data synliggörs i policydokument ifrån ett antal bibliotek i ett brett internationellt perspektiv. De policydokument som analyseras i uppsatsen visar på enskilda bibliotekssystem som levererar öppen data till en global biblioteksgemenskap samt för ett användande utanför bibliotekssektorn, vilket ger samhällsekonomisk nytta.
Läs vidare

Biblioteken tillsammans för nyanlända

NiclasStatsminister Stefan Löfven kommer att kalla till nationell samling, Sverige tillsammans, för en bättre etablering av nyanlända barn, unga och vuxna. Det utryckte han i dag då han läste upp sin regeringsförklaring vid riksdagens högtidliga öppnande.

Till denna nationella samling kommer kommuner, regioner, civilsamhället, idrottsrörelsen, trossamfund, myndigheter, näringsliv och fackföreningar med flera bjudas in för att ta fram de bästa lösningarna för ett starkt svenskt mottagande.

– Folkbiblioteken står redo och har starkt stöd i bibliotekslagen som betonar att biblioteken ska vara till för alla och
Läs vidare

Statsministern: Bemanna skolbiblioteken!

”Få saker är så viktiga och så enkla som att läsa för barnen. Det kan öppna helt nya världar. Skolbibliotekens roll för ungas förmåga och lust till läsning främjas. Resurser tillförs till mer personal på skolbiblioteken.”

Det uttalade statsminister Stefan Löfven
Läs vidare

Sök utvecklingsstöd senast 30 september

haninge047

Svensk biblioteksförening delar ut utvecklingsstöd för att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella medlemmar i föreningen är berättigade att söka medlen.

Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd är 30 september.
Läs vidare

Digital delaktighet – på ett bibliotek nära dig

karin boye026Ungefär en miljon svenskar står idag utanför nätet. Digital delaktighet i Sverige handlar om demokrati. Du ska kunna göra din röst hörd på nätet och också klara praktiska uppgifter som att ställa ditt barn i barnomsorgskön, kunna söka jobb, ta del av dina vårdjournaler, betala dina räkningar. Det gäller också att
Läs vidare