Forskarkonferens om fri information och demokrati

publicdomain.largeFilosofiska Institutionen vid Uppsala universitet organiserar, tillsammans med bland annat Svenska institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, en internationell konferens som går under rubriken Public Domain & Democracy in the Digital Age, den 18-19 september i Uppsala.

Konferensen för samman forskare från olika områden för att förnya debatten kring fritt tillgänglig information och dess relation till demokrati. En utgångspunkt för konferensen är att det
Läs vidare

Collijnpriset tilldelas Henrik Wallheim

SBF-UTMARKELSER-4Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap går till Henrik Wallheim för uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”.

Uppsatsen har lagts fram vid Uppsala universitet, institutionen för ABM med Miriam Nauri som handledare.
Läs vidare

Digidels medborgarvecka – Anmälan har öppnat!

nacka forum0076För första gången någonsin arrangerar Digidelnätverket en medborgarvecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Veckan pågår 6-12 oktober 2014, samma vecka som dyslexiveckan.

Alla aktörer som hakar på Digidels medborgarvecka får
Läs vidare

Dags att söka utvecklingsstöd

haninge047Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd är 30 september.

Svensk biblioteksförening delar ut ett utvecklingsstöd för att stödja utvecklingsarbete vid bibliotek eller motsvarande institutioner. Institutionella
Läs vidare

Dags att söka forskningsinitierande stöd

haninge042Sista ansökningsdag för Svensk biblioteksförenings forskningsinitierande stöd är den 30 september 2014.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som
Läs vidare

Statens medieråd och Svensk biblioteksförening fortsätter satsa på MIK

NiclasF_storBehovet av medie- och informationskunnighet (MIK) blir allt större i dagens samhälle. Kraven ökar på att vi kan analysera och kritiskt granska medieinnehåll, och på att vi kan interagera och hantera det vi möter på nätet. Biblioteken spelar en viktig roll i arbetet med att stärka barn, unga och vuxna som medvetna medieanvändare. Statens medieråd och Svensk biblioteksförening satsar därför – via fortbildning och kunskapsspridning – på att stärka biblioteken i arbetet kring medie- och informationskunnighet.

Det förändrade medielandskapet ger nya förutsättningar för att vi ska kunna fatta medvetna beslut i vardagen. Vad
Läs vidare

Riksdagskunskap för bibliotekarier

riksdagenDet finns fortfarande möjlighet att söka till Riksdagsbibliotekets kurs!

Välkommen med ansökan till höstens kurs som anordnas den 12-14 november på Riksdagsbiblioteket i Stockholm. Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill lära sig mer om riksdagens arbetsformer samt om dokumenten i lagstiftningsprocessen. Övningar i riksdagstrycket ingår – såväl det
Läs vidare