Med Kapstaden i sikte

highlights-banner-2015Välkomna på träff med Expertnätverket för IFLA 8 maj på Lunds universitetsbibliotek. Förutom förberedelser för WLIC15 presenteras bland annat Svensk biblioteksförenings samarbete med vår kenyanska systerorganisation. Dagen avslutas med studiebesök på Raoul Wallenberg-institutets bibliotek.

Program och anmälan

Fira föreningen genom en gåva till Biblioteksmuseet

100-AR-MAGENTANär Svensk biblioteksförening summerar 100 års verksamhet gör vi det med siktet inställt på framtiden. Föreningens historia löper parallellt med bibliotekens egen historia och för att kunskapen om dagens biblioteksverksamhet ska bevaras för framtiden måste den dokumenteras. En avgörande insats i detta avseende görs av Biblioteksmuseet i Borås, det enda i sitt slag i Sverige.
Läs vidare

Nominera Årets bokbuss

_T1A0038Svensk biblioteksförening delar varje år ut priset Årets bokbuss. Priset instiftades 1998 i samband att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år och delas ut i vinnande bokbuss hemkommun.

Nu är det dags att nominera kandidater till årets pris. Utmärkelsen har fått stor uppmärksamhet i de vinnande
Läs vidare

Affischutställning på Biblioteksdagarna

ahorare2LBiblioteksdagarna 2015 arrangeras i Lund 6 – 7 maj. Svensk biblioteksförening bjuder in alla institutionella medlemmar att visa ett projekt eller bra ordinarie verksamhet i en affischutställning. Konferensen är på AF-borgen i Lund.
Läs vidare

Biblioteken ges plats i medieutredning

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaRegeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör, En mediepolitik för framtiden. Bibliotekens roll uppmärksammas i
Läs vidare

Arbetet med ny forskningsproposition inleds

sodertorn005Regeringen har i dag beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag inför den forskningspolitiska proposition som ska presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen i slutet av oktober 2015.
Läs vidare

Bibliotekets uppdrag behöver politisk uppbackning

Stadsbiblioteket i Mariestad har fått hatbrev. P4 Skaraborg berättar om hur sagostunder på arabiska lett till att biblioteket fått motta hatbrev.

Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, säger idag:

– Biblioteken har ett lagstiftat uppdrag att främja den demokratiska utvecklingen i samhället. Sveriges riksdag har också beslutat att folkbiblioteken ska nå alla, och barn som har annat modersmål än svenska är särskilt prioriterade. Så främjar biblioteken inkludering och är ett fantastiskt redskap för att bygga gemenskaper. Svensk biblioteksförening och våra medlemmar försvarar allas rätt till läsande och lärande. För att det ska vara möjligt är det av avgörande betydelse att ansvariga politiker på alla nivåer också tar ställning för bibliotekens demokratiska uppdrag. Hot och hat är oacceptabelt!