Vårt internationella arbete

Internationellt arbeteSvensk biblioteksförening är en del av en internationell rörelse för att stärka biblioteken och allas rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer. Det internationella arbetet är viktigt för oss och möjliggör bland annat deltagande för föreningens medlemmar i internationellt erfarenhetsutbyte genom resestipendier.

I en ny skrift beskriver Svensk biblioteksförening vårt internationella engagemang och de överväganden som ligger till grund för varför vi valt att kanalisera vårt arbete i långsiktiga och hållbara strukturer. Du kan läsa skriften här!

Nytt expertnätverk bildat

Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända och med verksamheter riktade till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet.
Läs vidare

Årets program för Bok & Biblioteksmässan här

B&BNu är årets program för den stora Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22 – 25 september 2016 här!
Självklart finns Svensk biblioteksförening med!
Läs vidare

Mörkt i ny statistik

KBFör andra året i rad kommer Kungliga biblioteket, KB, med en rapport som samlar statistiken för de offentligt finansierade biblioteken. KB konstaterar att det är 25 färre bibliotek i årets statistik och att det följaktligen också skett en något minskad utlåning av fysiska medier. E-bokslånen ligger oförändrat.
Läs vidare

Ny regionförening bildad

Svensk biblioteksförenings åttonde regionförening bildades under Biblioteksdagarna i Västerås.
Regionföreningen Södra Svealand ska samla medlemmar i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Vid det konstituerande mötet deltog knappt tjugo medlemmar från både folk-, sjukhus-, skol- och länsbibliotek. En interimsstyrelse valdes vid bildandet.
Läs vidare

Columbus, nästa!

IFLA-2016-LogoVälkomna på träff med Expertnätverket för IFLA. Vi träffas fredag 27 maj och förbereder oss för WLIC 2016 i Columbus.
Läs vidare

Välkomna till Statliga Nätverkets vårmöte 2016 i Stockholm

Biblioteksföreningen Södertälje StadsbibliotekSista maj är det dags för det Statliga nätverkets vårmöte: ”Utvärdering som metod för utveckling, omorientering och förändring samt de statliga bibliotekens plats i den nationella biblioteksstrategin”.
Läs vidare