Regeringen missar chansen – kommentar till forskningspropositionen

arkdes010Idag har regeringen presenterat den länge emotsedda forskningspropositionen. Tyvärr konstaterar vi att det fortfarande saknas tydliga besked om hur regeringen vill gå vidare med öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Regeringen nämner inte heller upphovsrätten och de reformer som föreslagits av EU-kommissionen. Slutligen berörs inte vetenskaplig informationsförsörjning vid de forskande myndigheterna.

-Vi är många som väntat på att regeringen ska ge konkreta svar på hur övergången till ett öppet vetenskapssystem ska gå till. Tyvärr ger forskningspropositionen inga nya besked säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Röster om bibliotek och upphovsrätt – en antologi

BIB-OCH-UPPHOVSRATTNu har den äntligen kommit! Vår nya antologi om bibliotek och upphovsrätt!

I denna antologi skriver experter inom sina respektive områden om biblioteken och upphovsrätten.
Texterna tar upp en rad olika perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att hantera upphovsrättsliga frågeställningar, bibliotekens demokratiska uppdrag i förhållande till upphovsrätten, tillgänglighetsarbetet och den svenska talboksmodellen samt nationalbibliotekets specifika roll och pågående utveckling.
Läs vidare

Vem vill du se i styrelsen?

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaNu kan du som är medlem lämna förslag till valberedningen om nya ledamöter i föreningens styrelse. Det behövs tre nya ledamöter efter Jenny Samuelsson, Peter Linde och Torbjörn Nilsson.

Maila dina förslag till valberedningens ordförande Anette Eliasson anette.eliasson@molndal.se senast 16 januari 2017
Läs vidare

Nytt Expertnätverk för tecknade serier på biblioteket!

NyttPå initiativ från föreningens medlemmar har ett expertnätverk för tecknade serier på biblioteket bildats.

Nätverkets syfte är främst att hjälpa biblioteken med omvärldsbevakning av tecknade serier på biblioteket. Serier anses generellt ha en låg status jämfört med andra konstformer och det övergripande målet med nätverket är att vara en arena för kunskapsutbyte för att främja kvaliteten och mångsidigheten i bibliotekets samling och att lyfta serien som konstform. 
Läs vidare

Niclas Lindberg får KB:s Klemmingmedalj!

IMG_1839Niclas Lindberg som tidigare har varit generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening tilldelas Klemmingmedaljen av Kungliga biblioteket (KB).

– Jag delar den med alla fantastiska bibliotek och biblioteksmänniskor som gjort, gör och kommer att gör skillnad, säger Niclas Lindberg.
Läs vidare

Rapport från eMedborgarveckan

DigidelrapportNu finns rapporten från höstens eMedborgarvecka tillgänglig. I rapporten framgår bland annat att:

Läs vidare

Expertnätverket för statliga bibliotek kallar till dialogmöte

bild natverk statliga bibliotekExpertnätverket för statliga bibliotek kallar till dialogmöte om informationsförsörjning och publikationsfrågor!

Kungliga biblioteket har genomfört en kartläggning i samarbete med Svensk biblioteksförening om den vetenskapliga informationsförsörjningen på statliga myndigheter. En enkät gick ut till de ca 60 myndigheter som ingår i Vetenskapsrådets nätverk för FoU- myndigheter.
Läs vidare