Kulturutskottets ordförande träffar föreningens styrelse

bild[3]Torsdag 12 juni träffar ordförande för riksdagens kulturutskott Gunilla Carlsson (S) styrelsen för Svensk biblioteksförening, regionföreningarna och andra företrädare från olika biblioteksaktörer. Gunilla Carlsson vill bland annat samtala om nationell biblioteksstrategi, skolbibliotek och den nya bibliotekslagen. Välkommen till Svensk biblioteksförening!

Att dela eller inte dela forskningsresultat

Stockholms universitetsbibliotek hamnade i hetluften när media rapporterade hösten 2013 att de digitaliserat och publicerat äldre doktorsavhandlingar. Anders Söderbäcks föreläsning vid konferensen Digikult 2014 finns nu att se på webben. Universitetet anmäldes till JK och debatten handlade om huruvida forskning finansierad med offentliga medel bör vara digitalt tillgänglig för allmänheten utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Anders är chef för avdelningen för publicering vid Stockholms universitetsbibliotek och berättar om bakgrunden samt om möjligheterna att göra materialet tillgängligt igen.

YouTube Preview Image 
Läs vidare

Starta om biblioteket!

Badge25Åke Nygren är kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för digitala tjänster, Digibib. Åke har inspirerats av www.ResetTheNet.org som vill värna internetanvändares integritet och skydda användare mot massövervakning. Åke har byggt en lärresurs riktad till bibliotekarier, www.resetthelibrary.org, som han hoppas kan komma till användning för
Läs vidare

Expertnätverket mötte Sveriges skolledarförbund

IMG_0021Representanter för föreningens expertnätverk för skolbibliotek träffade i tisdags Lena Linnerborg på Sveriges skolledarförbund. Man samtalade om möjliga framtida samarbeten för att stärka skolbiblioteken. På bilden syns från vänster Lena Linnerborg, Margareta Guldér, Lisa Åström och Hanna Carlsson.

I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom olika biblioteksområden. Du som medlem är välkommen att delta.

Foto: Jenny Nilsson

SVT direktsänder vår konferens i Rosenbad

Kulturdepartementet vill lyfta fram bibliotekens roll och möjligheter för att främja och stärka läsningen. Den 3 juni arrangeras ett halvdagsseminarium om den nya bibliotekslagen tillsammans med Svensk biblioteksförening med inbjudna företrädare från riksdagen, myndigheter, forskningsvärlden och biblioteken. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk
Läs vidare

Neelie Kroes vill att biblioteken leder den digitala utvecklingen

Image-1EU-kommissionären Neelie Kroes deltar på Public Libraries 2020: The way forward, 27-28 maj, i Bryssel. Konferensen arrangeras av Bill & Melinda Gates stiftelse Global Libraries och samlar biblioteksföreträdare från hela Europa. Kroes lyfter fram den kraft biblioteken är och kan än mer vara för att minska digitala klyftor och främja EU:s utveckling.

– Biblioteken ska tillvarata alla digitala
Läs vidare

Satsning på bibliotek än mer angelägen

KBAnvändningen av bibliotekens e-resurser, liksom biblioteksbesök via webben ökar. Det visar den officiella statistiken för 2013 om Sveriges bibliotek som Kungliga biblioteket publicerade i dag. Samma period minskade antalet fysiska besök, färre utlån registrerades och antalet bemannade bibliotek minskade.

Kungliga biblioteket (KB) är ansvarigt för Sveriges officiella statistik på biblioteksområdet. Årligen insamlar och redovisar KB Sveriges officiella
Läs vidare