Frigör mänsklig kraft och tanke – Om bibliotek som demokrati- och frihetsprojekt

NiclasFNiclas Lindberg håller avslutningsföreläsning på Biblioteksdagarna i Västerås!

Tid: torsdag 12 maj 14.00

Niclas Lindberg är engagerad i frågor rörande bibliotek, tillgång till information och demokrati. Inte minst utifrån sitt engagemang i Unesco Sverige, som svensk delegat i Unesco Information for all programme och för Agenda 2030.
Niclas Lindberg är sedan 2005 generalsekreterare för 
Svensk biblioteksförening. Det uppdraget lämnar han i och med Biblioteksdagarna för att 1 augusti tillträda som Stadsbibliotekarie och bibliotekschef i Västerås Stad.
Läs vidare

Expertnätverk för folkbibliotekschefer

Dags för nätverksträff i Västerås den 10 maj 2016!

Att arbeta på bibliotek innebär ständiga små och stora beslut: vem ska få mest uppmärksamhet? När är det rätt att göra ett undantag från reglerna? Är alla behov lika viktiga eller ska det läsfrämjande prioriteras högre än att skriva ut flygbiljetter?
Läs vidare

Expertnätverk: Tidningar och tidskrifter på biblioteken

Unknown-6Hur arbetar ni med tidningar och tidskrifter? Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för tidningar och tidskrifter på folk- och skolbibliotek träffas i Uppsala 19-20 maj för att tala om aktuella frågor kring hanteringen av tidningar och tidskrifter.
Läs vidare

Nu söker vi en föreningsassistent till Svensk biblioteksförening

GRAFISKELEMENT-ROD-032Är du en serviceinriktad, strukturerad och noggrann person med god systemvana?
Har du några års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete men vill gå vidare och ta ett stort ansvar med en central och viktigt roll på Svensk biblioteksförening?
Sök tjänsten idag!

Här kan du läsa hela annonsen och söka tjänsten!

Biblioteket – den osäkra platsen?

Utsätter vi våra användare för onödiga och integritetskränkande digitala läckage?

Panelsamtal med deltagare från tisdagens Cryptoparty samt inbjudna gäster som tillsammans fokuserar på integritetsfrågor, kryptering, digital säkerhet och censurfrågor.
Läs vidare

Promoting the development of a democratic society

Omslag engelskaSvensk biblioteksförening har nu översatt rapporten om bibliotekslagen till engelska. Promoting the development of a democratic society sammanfattar motiven till bestämmelserna i den svenska bibliotekslagen (2013:801).

Syftet med den ursprungliga rapporten var att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer. Nu kan vi alltså använda denna i föreningens internationella arbete.

Folkhemsturen – ”Sweden, the middle way”

Folkhemsturen13Ta en tur i veteranbussen genom Västerås med fokus på moderna samhällsbygget ca 1930-1980.
Folkhemsturen, som har varit nominerad till Stora Turismpriset 2013 är en alternativ guidad tur med fokus på det moderna Sveriges framväxt:
Läs vidare