Calle Nathanson i panel om de digitala klyftorna

På Bok&Bibliotek deltog Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson i en paneldiskussion i Kungliga bibliotekets monter om ”De digitala klyftornas hot mot demokrati och samhälle”. I panelen, som leddes av Elisabet Ahlqvist, KB, medverkade också Ann-Sofie Axelsson, Högskolan i Borås, och Isobel Hadley-Kamptz, Digitaliseringskommissionen.

YouTube Preview Image

URV ger nytt frågesvar

SBF_URVKan ett högskolebibliotek spara uppgifter om en låntagares lån? Den frågan har föreningens utvecklingsråd för verksamhetsfrågor (URV) besvarat i ett nytt avgörande.

URV hänvisar i sitt svar till beslut av Justitiekanslern och Datainspektionen, IFLA:s Glasgowförklaring samt till flera lagar: tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen, arkivlagen och arkivförordningen.

Uppgifter i låntagarregister är
Läs vidare

Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för open access

open-access-may-college_0Under året har Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). Arbetet har skett i samråd med Kungliga biblioteket. På Vetenskapsrådets hemsida finns till och med den 22 oktober möjlighet att läsa och kommentera förslaget.
Läs vidare

Boden får priset Årets bokbuss 2014

BussÅrets bokbuss 2014 tilldelas Bodens bokbuss.

Juryns motivering:

I en kommun med kombinationen stor yta och landsbygd samt få fasta biblioteksenheter ställs det höga krav på en mobil biblioteksverksamhet. Genom
Läs vidare

MTM tillgängliggör årets Nobelpristagare till alla

MTM_Logotyp_Centrerad_Svart_C01Årets Nobelpristagare Patrick Modiano finns redan tillgängliggjord för alla med läsnedsättningar av Myndigheten för tillgängliga medier. Läs mer hos MTM och Legimus.

Ny statssekreterare med glöd för bibliotek

Per OlssonSveriges nya statsminister talar om bibliotekens betydelse för demokratin i regeringsförklaringen, den nya kulturministern berättar om sin viktiga relation till bokbussen och hennes nyutnämnda statssekreterare har tidigare visat stort engagemang för folkbiblioteken. Det är redan fart i bibliotekspolitiken. Svensk biblioteksförening gratulerar Per Olsson till nya jobbet på Kulturdepartementet och ser fram emot
Läs vidare

Bengt Hjelmqvists pris 2014 tilldelas Ann Östman och Lo Claesson

Unknown-1Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryds kommun, och Ann Östman, bibliotekskonsulent på den regionala biblioteksverksamheten i Gävleborg, tilldelas och delar Bengt Hjelmqvists pris 2014.
Läs vidare