Hitta till läsningen

Anne MarieHur inspirerar vi barn och unga att läsa? Hur pratar vi med dem om böcker och andra texter? Vad betyder högläsning som en ingång i texten?

Anne-Marie Körling, läsambassadör, grundskollärare, pedagogisk sakkunnig och lärarutbildare leder en work shop under biblioteksdagarna i Västerås kring läsfrämjande metoder.

På Biblioteksdagarna i Västerås har du möjlighet att välja mellan 22 studiebesök, 25 parallella seminarier och 5 storföreläsningar. Dessutom får du knyta kontakter på mingel och middag.

Här kan du läsa hela programmet!

Foto: Stefan Tell

MIK-möte på Utbildningsdepartementet

Niclas Lindberg och Unescoprofessorn Ulla Carlsson

Niclas Lindberg och Unescoprofessorn Ulla Carlsson

Svensk biblioteksförening anordnade den 10 februari tillsammans med Svenska Unescorådet och Unescoprofessuren vid Göteborgs universitet ett möte om medie- och informationskunnighet. Mötet, som inleddes av kulturminister Alice Bah Kuhnke, samlade en lång rad ledande myndighetsföreträdare, ordföranden i aktuella utredningar samt forskare, för en diskussion om vilka frågor som är aktuella inom området just nu. Flera talare, däribland statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Helene Öberg, lyfte fram bibliotekens och skolbibliotekens centrala roll när det gäller att främja medie- och informationskunnighet.

Medie- och informationskunnighet – en forskningsantologi

Bidra med dina synpunkter – skriv en motion till årsmötet!

CalleF_storNu har äntligen programmet för Biblioteksdagarna 2016 presenterats och i samband med dagarna håller Svensk biblioteksförening sitt årsmöte. I 100 år har föreningen varit en medlemsburen organisation. Våra medlemmar har genom sitt ideella engagemang bidragit till att föreningen varit både en samlad och drivande kraft för biblioteksutvecklingen i Sverige. Ett av föreningens viktigaste möten är årsmötet. Där samlar vi medlemmar till diskussion om vad som komma skall, styrelse väljs, verksamhetsinriktning spikas och budget antas. Som ordförande i föreningen vill jag att årsmötena ska vara en plats för diskussion och meningsutbyte.


Läs vidare

Fritt Ord 250

Jonas Nordin, bokflikÅr 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under Tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden, historiskt, i nutid och i framtiden.

Under biblioteksdagarna i Västerås Aros Congress Center kommer Jonas Nordin, forskare och historiker på Kungliga biblioteket redogör för de idéer och strömningar som låg till grund för tryckfrihetsordningen från 1766 och berättar om ett urval av de aktiviteter som pågår under jubileumsåret.
Läs vidare

Utökad sekretess för biblioteken

Nu har ett nytt förslag från regeringen kommit som innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Svensk biblioteksförening har flera gånger påtalat behovet av att ändra lagstiftningen på detta område och välkomnar förslaget.

Läs mer på regeringens webbplats:

www.regeringen.se

Se även:

”Några frågor om offentlighet och sekretess”

Välkommen till de ledande branschdagarna!

bibdagarNu finns programmet klart för Biblioteksdagarna i Västerås 11-12 maj 2016. Som medlem i Svensk biblioteksförening deltar du i Biblioteksdagarna till självkostnadspris. Välkommen!

Datum: 11-12 maj
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning.
Läs vidare

Boka i kalendern! Mötesplats Profession – Forskning

Föreningens årliga forskardag går från och med i år samman med konferensen Mötesplats Borås. Under gemensam flagg arrangeras för första gången konferensen under nytt namn: Mötesplats Profession – Forskning. 

Konferensen äger rum 27-28 oktober i Borås och arrangörer är Högskolan i Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket Borås stad och Svensk biblioteksförening.


Läs vidare