Sommarsol och orosmoln – Biblioteksutvecklingen på 2000-talet

Under Biblioteksdagarna kan du lyssna på Lars Burman när han ger sin bild av vad som händer i det svenska biblioteksväsendet.
I synnerhet behandlas universitets- och högskolebibliotekens nya roller. Utmaningarna är stora och förändringarna omfattande.
Läs vidare

Skolbiblioteken – nuläge och framtidsspaning

Det är en spännande tid för skolbiblioteken. Staten har satt ner foten och erbjuder kommunerna stöd till bemanning. I den nationella biblioteksstrategin är skolbiblioteken en viktig del. Vart är skolbiblioteken på väg?
Läs vidare

Normkritik och läsning

Med normkritik finns möjligheter till att granska bibliotek och läsfrämjande arbete. Vad signalerar biblioteken och vilka normer skapas och återskapas? Vilka normer är bra och vilka bör förändras? Läsning och kön kopplas ofta ihop. Vad kan detta ge för konsekvenser?
Läs vidare

Folkbiblioteken aktiva under Get Online Week

Under Get Online Week förra veckan fick många chansen att öka sin kunskap om webben. Biblioteken var som alltid mycket aktiva aktörer för digital delaktighet.
Folkbiblioteken, ofta i samverkan med folkbildningen, visade digitala redskap och e-tjänster och talade om medie- och informationskunnighet.


Läs vidare

Nominera din kollega!

Nu är det dags att utse årets vinnare av Greta Renborg och Bengt Hjelmqvists pris!

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet.

Nu behöver vi din nominering till 2016-års pristagare av Greta Renborgs och Bengt Hjelmqvists pris.
Läs vidare

MIK i bibliotekspraktiken

MIK är i fokus för både folk- och skolbibliotek, men är kanske mer självklart inom skolans värld. Men att medborgare i ett digitalt samhälle ska kunna uppnå en medie- och informationskunnighet är även ett demokratiskt uppdrag för folkbiblioteken.
Hur går det till i praktiken?
Läs vidare

Uppföljningsbara mål och samlad överblick

Biblioteksplanerna var tänkta att ge en samlad överblick och verka för utjämning av biblioteksresurserna och underlätta uppföljning. De skulle leda till samverkan och bland annat gagna skolbiblioteken. Nu saknas ofta skolbiblioteken i planerna och målen är inte alltid formulerade så att de är uppföljningsbara.
Läs vidare