Vi efterlyser biblioteksminnen

Svensk biblioteksförening fyller 100 år 2015. Förberedelserna har redan startat och Margareta Lundberg Rodin är utsedd att vara redaktör för jubileumsskriften. Margareta och medarbetare från kansliet har djupdykt i föreningens material som är deponerat i Riksarkivet i Arninge. Vi efterlyser också
Läs vidare

KB tar över bibliografiskt ansvar

Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket (KB) har kommit överens om att all dokumentation över de s k kommittéernas arbete samt KRS (katalogiseringsregler för svenska bibliotek), Ämnesordsindexeringen och SAB-systemet överlåts till KB. KB:s avsikt är att tillgängliggöra dessa på internet för fri tillgång för alla. I linje
Läs vidare

Barbara Jones talar om intellektuell frihet på Biblioteksdagarna

Barbara Jones är chef för avdelningen för intellektuell frihet, American Library Association. Avdelningen försvarar och främjar den intellektuella friheten på amerikanska bibliotek och bland andra har deras kampanjer ”Banned Books Week” och ”Choose Privacy Week” fått stort genomslag. Barbara Jones och ALA arbetar för att värna och stärka det fria ordet och gjorde 2013 ett uppmärksammat ställningstagande till försvar för Edward Snowdens yttrandefrihet. Barbara Jones talar under rubriken ”Intellectual Freedom and Librarians – Professional Ethics” onsdag 7 maj. Nästa dag håller hon också ett seminarium ”The patrons right to integrity” med möjlighet till
Läs vidare

Visa er verksamhet på Biblioteksdagarna

Biblioteksdagarna 2014 arrangeras i Umeå 7 – 8 maj. Svensk biblioteksförening bjuder in alla institutionella medlemmar att visa ett projekt eller bra ordinarie verksamhet i en affischutställning. Konferensen är på Folkets Hus i Umeå. Vi erbjuder ert bibliotek att delta i affischutställningen
Läs vidare

Ekonomiprofessor efterlyser bibliotekssatsningar

Behövs bibliotek? Läsande, bibliotek och bildning behövs mer än någonsin, menar professor Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi Linnéuniversitet, i en artikel i GP. Fackkunskaper behöver kombineras med humaniora för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och efterlyser kommunala satsningar på bibliotek. Lindkvist citerar Rikard Wolffs text i BBL 04:2013 och efterlyser mer biblioteksmagi för bildning. 

Nominera till Bengt Hjelmqvists pris

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete och synliggöra bibliotekens uppgift i samhället. Föreningen har sedan 1964 delat ut Bengt Hjelmqvists pris för att belöna ”framstående insatser på
Läs vidare

Nominera Sveriges bästa barn- och ungdomsböcker

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete och synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet. De tre barnbokspriserna är: Nils Holgersson-plaketten som delas ut till bästa barn/ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till bästa
Läs vidare