Yttrande om EU-direktiv om tillgänglighet

kindle-381242_1920

Svensk biblioteksförening har lämnat synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till harmonisering av tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster, däribland e-böcker.


Läs vidare

Välkommen Johanna som ny jurymedlem för plakettjuryn!

Johanna AnderssonSvensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Sammanlagt delar förening ut åtta priser.

Johanna Andersson är skolbibliotekarie på Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun och blev nyligen invald som jurymedlem i plakettjuryn, där Nils Holgersson-plaketten, Carl von Linné-plaketten och Elsa Beskow-plaketten ingår.
Svensk biblioteksförening pratade närmare med nya jurymedlemmen Johanna Andersson och fick lära känna henne bättre.
Läs vidare

EU:s upphovsrättsreform – en mer europeisk och mer digital upphovsrätt för biblioteken?

EU-kommissionen har sedan 2014 prioriterat en gemensam digital marknad, Digital Single Market, där information och digitala produkter ska kunna röra sig över medlemsstaternas gränser. För ett sådant flöde behövs en uppdaterad och harmoniserad upphovsrättslagstiftning. 
Läs vidare

Hur kan biblioteksdata användas utanför biblioteken och hur kan andras data berika och utveckla bibliotekens tjänster?

Sedan 2008 har LIBRIS metadata varit öppna och fritt tillgängliga och i och med LIBRIS XL och den nya informationsmodellen, som bygger på länkad data, öppnas möjligheten att använda bibliotekens data i nya sammanhang.
Redan idag kan man hämta data från LIBRIS och med den nya informationsmodellen blir bibliotekens metadata bättre anpassat till den omgivande digitala världen.
Läs vidare

Intresseanmälan för att bilda en ny regionförening inom Svensk biblioteksförening

Det här är ett initiativ för att vi tillsammans ska kunna bilda en ny regionförening för Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Var med från början och sätt din prägel på de nätverk, erfarenhetsutbyten och den kompetensutveckling som en regionförening inom Svensk biblioteksförening kan bygga och driva.
Läs vidare

Bokstart ett år senare

Under Biblioteksdagarna i Västerås i maj kan du delta i ett seminarium kring Bokstarts tre första pilotprojekt och erfarenheter och tankar från det första året. Hur går det? Var är vi idag? Hur vill vi utveckla? Och Family literacy – vad är det?
Läs vidare

”Allmän tillgång till information” – Agenda 2030 och IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

2015 antog FN nya globala utvecklingsmål – Agenda 2030. Ett av målen är: ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.”

Bibliotekens arbete är därmed identifierad som en viktig faktor för global utveckling. 2015 kom också IFLA:s nya riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi i svensk översättning. Att riva läshinder är en av bibliotekens viktigaste uppdrag för att människor ska få praktisk möjlighet att ta del av information och kunskap.
Läs vidare