KB:s statistik blir öppen data

Ett stöd på 490 000 kr från Vinnova gör att KB kan öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla.

-Målet är bland annat att ta fram en modell som möjliggör automatiserade frågor mot den officiella biblioteksstatistiken för de offentligt finansierade bibliotekstyperna. Arbetet är ännu i startgroparna och kommer att ta fart under 2014, säger projektledaren Martin Malmsten, KB.

Sedan 2011 är KB ansvarig för den officiella biblioteksstatistiken och arbete sker fortlöpande med att förbättra och utveckla
Läs vidare

PISA-resultat visar på behov av bibliotekssatsningar

Svenska 15-åringars kunskapsresultat har kraftigt försämrats visar PISA-mätningen som presenterades i dag. Samtidigt minskar barns tillgänglighet till bibliotek och hälften av alla elever saknar bemannade skolbibliotek. Skolverket konstaterade i dag att PISA-undersökningen visar att brister i likvärdigheten kvarstår i den svenska skolan. Myndigheten menar att mer statliga insatser behövs. Svensk Biblioteksförening kräver satsningar på läsning, bibliotek och bemannade skolbibliotek.
Läs vidare

Föreningen tycker till om herrelösa verk

Svensk Biblioteksförening har avgett sitt remissvarförslaget till hur EU-direktivet om viss tillåten användning av föräldralösa verk (2012/28/EU) ska implementeras i svensk rätt. precis som tidigare framförts vidhåller föreningen att direktivets lösning på hur massdigitalisering ska gå till knappast främjar syftet med direktivet.
Läs vidare

Medlemmar på årsmöte i Kenya

Fredag 29 november hålls årsmöte för Kenyas biblioteksförening i Kakemega i västra Kenya. En ny ordförande efter Constantine Nyamboga förväntas bli vald. En svensk delegation med bland andra projektledarna för samarbetet mellan Kenya och Sverige, Leif Mårtensson och Christina Tovoté, är på
Läs vidare

Rapport om kultursamverkansmodellen

I rapporten Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012 så presenterar Kulturrådet en första uppföljning av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen förra året. Rapporten ger en bra inblick i hur stödet används – och att kultursamverkansmodellen fungerar, menar myndigheten. Kulturrådet konstaterar att  regionerna fördelar pengarna som det är tänkt utifrån sina kulturplaner. Den visar också att region och landsting har satsat och engagerat sig och utvecklat dialogen med kommun och kulturskapare. Rapporten bygger uteslutande på uppgifter om medel och verksamheter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet. 

Årets bokbuss till Arvika bibliotek

I Arvika finns Årets bokbuss och i fredags överlämnades priset vid en ceremoni utanför biblioteket. Anders Gistorp, ordförande i juryn och Liz Ten Hoeve, representant för förra årets pristagare, Luleå lämnade över vandringspriset som är en modell av den första bokbussen i Sverige.
Juryns motivering: ”För att man så väl visar vad som kan åstadkommas när
Läs vidare

Anmäl dig till konferensen Forskningsbibliotekens nya roller!

Svensk Biblioteksförening anordnar den 6 februari tillsammans med Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Vid konferensen inledningstalar bl.a. Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, om regeringens arbete med forskningens infrastruktur och öppen tillgång. Vidare medverkar talare från EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och högskoleledningar samt en rad företrädare för forskningsbibliotek. Konferensen är nu öppen för anmälan.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen här.