Valtemperaturen höjdes under Halmstadskonferensen

Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström inledde årets Halmstadskonferens med ett anförande om läsandets magi, Emma Bovary, digitaliseringens möjligheter och frånvaron av förväntningar på att dagens politiker ska läsa. Den andra konferensdagen fick riksdagspolitiker från (S), (MP), (FP) och (M) chansen att svara. Det blev snabbt positioneringar om både skolbibliotek och nationell strategi. Tina Ehn (MP) vill
Läs vidare

Ny rapport om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet

I dag publicerar Svensk biblioteksförening en ny rapport: Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. Nio forskare från tre lärosäten ger perspektiv på medie- och informationskunnighet (MIK). Redaktörer är Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal. 

Forskarna ser på MIK-begreppet i biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning, och understryker att lärare och bibliotekarier sedan länge arbetat med MIK.

Rapporten pekar på vår tids ökade
Läs vidare

Niclas Lindberg grillar kulturutskottet i Riksdagsbiblioteket

Den politiska valdebatten om bibliotek drar igång under Kulturnatt Stockholm 26 april. Då leder Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg utfrågningen av riksdagens kulturutskott om bibliotek och läsande. Representanter från samtliga riksdagspartier deltar: Gunilla Carlsson (S), ordförande, Ulf Nilsson (FP), vice ordförande, Amir Adan (M),
Läs vidare

Svensk biblioteksförening medverkar i Framtidens lärande

Svensk biblioteksförening lyfter medie- och informationskunnighet (MIK) tillsammans med Statens medieråd och Utbildningsradion (UR) på konferensen Framtidens lärande den 10-11 april. Konferensen genomförs i Stockholm och vänder sig till skolledare och skolutvecklare från hela landet. Svensk biblioteksförening och de två samarbetsparterna samarrangerar en monter, två seminarier och två inspirationsföreläsningar.
Läs vidare

Kriminalvårdens GD talar om bibliotekens betydelse

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för alla som arbetar på häktes- och anstaltsbibliotek ordnar två dagar för diskussion och erfarenhetsutbyte 3-4 april i Stockholm. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg föreläser, Malin Elgborn berättar om projektet Krimläst och Lennart Roos
Läs vidare

Internationella barnboksdagen

Idag firas den Internationella barnboksdagen världen över till minne av HC Andersens födelsedag och för att uppmärksamma barn- och ungdomslitteratur och inspirera till läsning.  Barn och vuxna samlas på skolor och bibliotek landet runt för att mötas kring sagostunder, bokbord och andra aktiviteter.Det var IBBY, the International Board on Books for Young People, som 1967 kom med idén om att hylla barn- och ungdomsböcker med en särskild dag på året. 

Välkommen till årsmötet i Umeå!

Onsdag 7 maj klockan 15.00 hälsas alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte i Europas kulturhuvudstad Umeå. 

Läs mer:
Årsmöteshandlingar 2014
Årsredovisning 2013