sodertorn015I mars 2011 påbörjade Stockholms universitetsbibliotek ett digitaliseringsprojekt i syfte att bidra till ökad tillgänglighet till äldre offentligt finansierad forskning. Inom ramen för detta projekt publicerades i DiVA samtliga doktorsavhandlingar som lades fram vid Stockholms högskola åren 1906-1960 samt doktorsavhandlingar


Läs vidare