Upprop för biblioteken och människor på flykt

Dalatidningen 18 augusti 1945.

Dalatidningen 18 augusti 1945.

Det svenska samhället är starkt. Med en imponerande kraftsamling tar Sverige emot människor som flyr undan krig och förföljelse. Även Sveriges biblioteksverksamma mobiliserar, stärkta av det uppdrag bibliotekslagen ger: att verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Biblioteken arbetar med att ge asylboenden tillgång till datorer och språkdatabaser. De justerar öppettider så att filialer nära boendena kan ge nyanlända en chans att använda bibliotekets resurser. Lägger om rutten så att bokbussarna kan vara till stöd för flyktingboenden. Samarbetar med studieförbunden för att skapa aktiviteter och utbildningstillfällen som språkcaféer, bokcirklar med SFI,
Läs vidare

Tack Annikki!

Annikki A

Svensk biblioteksförenings ekonom Annikki Alanne har efter 14 år på föreningens kansli nu gått i pension. Vi tackar Annikki för hennes fina insatser, inte minst alla medlemskontakter och det arbete Annikki lagt ner på att säkra förvaltningen av föreningens tillgångar.


Läs vidare

Välkommen till kansliet, Maria Nyman!

Maria Nyman har anställts som
chefsassistent Maria Nymanoch kontorsansvarig hos Svensk biblioteksförening. Maria började sin anställning 23 november.

Maria kommer bland annat att ansvara för årsmötes- och styrelse- administration, förberedelser inför arbetsutskott-/styrelsemöten och att föra styrelsens protokoll. Hon kommer också att stötta generalsekreterare Niclas Lindberg i arbetet med verksamhetsplanering/ uppföljning samt administration och planering rörande kansliets arbete och personal. Maria ska även ansvara för kontakt med externa leverantörer, exempelvis ekonomibyrå, hyresvärd, bank, försäkring företagshälsovård.
Läs vidare

EPALE – webbplats för vuxenutbildare i Europa

EPALEEPALE, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, är en digital mötesplats för vuxenutbildare, utanför högskolor och universitet. Där kan man komma i kontakt med kollegor inom hela Europa.

Webbplatsen är ett EU-initiativ och i Sverige är Universitet- och högskolerådet, UHR, kontaktkontor. UHR ser gärna att webbplatsen används mer av bibliotek som arrangerar utbildning för vuxna t ex inom Digidel-området. På webbplatsen kan du knyta kontakter med partners för projektsamarbeten inom Norden och Europa, hitta stöddokument för ansökningar till projekt och upptäcka relevanta kurser och konferenser.
Läs vidare

Ny chefredaktör för Biblioteksbladet

annika_webb_staendeKulturjournalisten och författaren Annika Persson blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk biblioteksförenings medlemstidning Biblioteksbladet från och med nummer 1, 2016. Hon efterträder Christer Fälldin som varit Biblioteksbladets chefredaktör under 2015.

– Ambitionen är att Biblioteksbladet ska vara Sveriges ledande organ för en levande, nydanande och ifrågasättande biblioteksdebatt och ett stöd för medlemmarnas omvärldsbevakning. För att lyckas krävs journalistisk frihet och kompetens och att tidningen har en vass chefredaktör. Jag är övertygad om att Annika Persson, med sin gedigna erfarenhet, kommer att bidra till att förverkliga den ambitionen säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Regionförening: Intensiv diskussion om skolbibliotek

IMG_20151125_180324Det blev ett böljande samtal med många infallsvinklar på gårdagens paneldebatt om skolbibliotek. Det var Regionföreningen Stockholm-Uppsala-Gotland som ställde frågan Stockholms bästa skolbibliotek – hur når vi dit? till skolledare och politiker i Stockholmsregionen. Kvällen inleddes med goda exempel och visioner från en lärare och två elever vid Fyrisskolan i Uppsala och från skolbibliotekarien på Thorildsplansgymnasium. Den
Läs vidare

Kenyas biblioteksförenings årskonferens

Kenya2Kenyas biblioteksförening har öppnat sin årsmöteskonferens i Meru, några timmar norr om Nairobi. Under den första förmiddagen sattes skolbiblioteken i fokus. Fyra presentationer diskuterades skolbibliotekens uppgift och roll för elevernas lärande, behovet av riktlinjer, resurser och stöd från skolledning och
Läs vidare