Bibliotekarier främjar fri åsiktsbildning

Barbro Bolonassos, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening och chef för Fisksätra bibliotek, medverkade i SVT Kulturnyheterna om den nya bibliotekslagen. Barbro välkomnar den nya lagen men kritiserar att bibliotekarierna och deras demokratiska
Läs vidare

Akademien om en skola på väg mot ruin

Svenska Akademiens årshögtid firades fredagen den 20 december i Stora Börssalen. Akademiens ständige sekreterare Peter Englund avslutade sammankomsten med att framhålla Akademiens bibliotekariepris i ljuset av PISA-undersökningens alarmerande resultat som ”visar på en skola på väg mot ruin”.

”Både bibliotekariepriset och svensklärarpriset är kära för Akademien, eftersom det faktiskt handlar om att uppmärksamma sysslor av central, ja, avgörande betydelse för vårt språk
Läs vidare

Se till varje individs behov!

Svensk biblioteksförening avger idag sitt remissvar på Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58). Svensk biblioteksförening avstyrker genomgående utredningens förslag att dela upp användarna av lättläst i två målgrupper, en primär och en sekundär.  Vi menar att man alltid ska se till varje enskild individs behov. Genom uppdelningen riskerar en stor andel av användarna att bli utan anpassad lättläst litteratur till förfång för den fria åsiktsbildningen och deras möjligheter att tillvarata sina rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Staten bör även fortsättningsvis tillse att alla användare som behöver lättläst litteratur också får det, i det eller de format de behöver.
Läs vidare

Snart fyller vi 100 år!

Svensk biblioteksförening har arbetat sedan 1915 då Sveriges Allmänna Biblioteksförening bildades. 1921 grundades  Svenska Bibliotekariesamfundet. De två organisationerna gick samman år 2000 och antog namnet Svensk Biblioteksförening. Inför 100-årsjubileet
Läs vidare

Gott nytt år med en ny bibliotekslag!

Svensk Biblioteksförening välkomnar den nya bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft den 1 januari. Lagen innebär flera betydande förändringar i förhållande till den tidigare lagen från 1996, men saknar alltjämt bestämmelser om krav på bemanning och kompetens, avgiftsfrihet för utlåning av alla medier samt krav på att biblioteksmyndigheten ska anta en nationell strategi för hela biblioteksväsendet. Detta kommer Svensk Biblioteksförening fortsätta att verka för.

Ändamål och syfte

De nya bestämmelserna innebär bland
Läs vidare

Kansliets öppettider under helgerna

Svensk Biblioteksförenings kansli håller stängt från den 20 december till den 6 januari. Tisdagen den 7 januari är vi på plats igen som vanligt.

Föräldrar tycker barnen läser för lite

I dag presenterade Statens medieråd en ny undersökning om föräldrars attityder till barns medieanvändning. Rapporten Föräldrar & medier 2012/13 visar bland annat att en majoritet av föräldrar till barn från 9 års ålder anser att barnet ägnar för lite tid eller aldrig läser böcker eller tidningar. 
Foto: Fredrik Hjerling