”Skolbibliotekarien är en motor för läsning”

Riksdagen har debatterat resultaten i svensk skola, med anledning av den PISA-mätning som presenterades den 3 december. Debatten var en så kallad aktuell debatt som tillkommit på Miljöpartiets initiativ. Samtliga partier var representerade i debatten.
Gustav Fridolin (MP) var ende partiledaren som deltog och också den enda som påtalade skolbibliotekens
Läs vidare

IFLA rustar för att värna användarnas integritet

IFLA arbetar aktivt med frågor som rör användarnas integritet på biblioteken. Kommittéarbetet inom FAIFE kommer under 2014 bland annat att fokusera på internetmanifestet. Tillsammans med bland andra de amerikanska och brittiska biblioteksföreningarna, American Library Association och CILIP,
Läs vidare

Bibliotekslagens betydelse för personer med funktionsnedsättning

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg medverkade på Svenska Daisykonsortiets 25-årsjubileum. På jubileumskonferensen talade han om den nya bibliotekslagens betydelse för personer med funktionsnedsättning. Ta del av föreläsningen på SDK:s YouTube-kanal. 
Niclas Lindberg utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  Svensk Biblioteksförening har tryckt den i fickformat och den går också att ladda ner:
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
Läs vidare

Ny grafisk profil och logotyp

Svensk biblioteksförening byter logotyp och grafisk profil.

– Efter ett omfattande arbete med att ta fram både en kommunikationsstrategi och en varumärkesplattform kan föreningen nu presentera en ny logotyp.
Läs vidare

SKL till försvar för bibliotekens oberoende urval

Ordförande i SKL:s kulturberedning Madeleine Sjöstedt berättar idag för SR Kulturnytt hur SKL kommer föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. Sjöstedt försvarar bibliotekens frihet att obereonde kunna göra urval, dvs utan karenstider. Till Kulturnytt säger hon att biblioteken måste få sista ordet och
Läs vidare

KB-rapport om regional biblioteksverksamhet

I dag publicerar Kungl. biblioteket en rapport om regional biblioteksverksamhet i Sverige. Kartläggningen har genomförts i samarbete med landets länsbibliotekarier i syfte att illustrera de regionala biblioteksverksamheternas mångfacetterade aktiviteter.

Riksdagen slår fast skolbibliotekens betydelse

Riksdagen har debatterat kulturutskottets betänkande Läsa för livet 2013/14 KrU4. I betänkandet har även utbildningsutskottet yttrat sig och slår fast skolbibliotekens betydelse:

”Skolbiblioteken är en viktig
Läs vidare