Regionförening: Stockholms bästa skolbibliotek – hur når vi dit?

sthlmSvensk biblioteksförenings Regionförening Stockholm Uppsala Gotland bjuder in till en diskussionskväll om framgångsfaktorer för ett väl fungerade skolbibliotek. I panelen diskuterar Eva Köhler (S), ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad, Cecilia Brinck (M), vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Anna Widing Niemelä, gymnasiechef i Botkyrka kommun samt Malin Söderberg, bitr. rektor Nacka gymnasium.
Läs vidare

Välkommen till kansliet, Jenny Poncin!

26963-9966997-Jenny-_2_jpgJenny Poncin har anställts som ny utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg hos Svensk biblioteksförening. Jenny börjar sin anställning 15 januari.

Jenny har sedan 2014 arbetat som sälj- och marknadschef på BTJ Sverige AB. Hon har en gedigen biblioteksbakgrund med en examen i Biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har arbetat med Kista bibliotek, som enhetschef på Stockholm stadsbibliotek, bibliotekarie på Länsbiblioteket i Västerbotten och kultursekreterare vid Länsutvecklingsenheten på Västerbottens läns landsting. Jenny har tidigare också vikarierat som organisationssekreterare på Svensk biblioteksförening samt varit ordförande i styrelsens programutskott som ansvarade för Biblioteksdagarnas utveckling.
Läs vidare

Föreningen skriver till regeringen om forskningsbibliotekens framtid

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening har svarat på regeringens uppmaning till myndigheter och organisationer att inkomma med underlag och synpunkter inför forskningspropositionen som regeringen avser att presentera hösten 2016. Föreningen uppmanar regeringen att beakta fyra strategiska
Läs vidare

Studie om evidensbaserad praktik får forskningsinitierande stöd

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförenings styrelse har beviljat FD Ola Pilerot vid Högskolan i Borås årets forskningsinitierande stöd för projektet ”Vad är evidens i praktiken? En etnografisk studie av bibliotekariers arbete”. Pilerot vill bl.a. undersöka vad som utgör evidens i biblioteksarbete och hur det förhåller sig till professionellt omdöme.
Läs vidare

Expertnätverk: Bibliotek och upphovsrätt

BiblioteksföreningenExpertnätverket för bibliotek och upphovsrätt bjuder in till sin första träff i Göteborg 24 – 25 november. Ur programmet: Inga-lill Nilsson rapporterar från LIBERs konferens Towards Open Science, Jonas Holm föreläser om EU:s upphovsrättsreform och Open Access och det blir diskussioner
Läs vidare

Utvecklingsstöd för ”sänkta trösklar”

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2015 års utvecklingsstöd till tre projekt. Botkyrka bibliotek för projektet Biblioteksrummets ”läsbarhet”,  Landskrona stadsbibliotek för projektet Biblioteket dokumentär och till Malmö stadsbibliotek för projektet Sagostunden som första möte med folkbiblioteket.

Enligt stadgarna ska Svensk biblioteksförening främja och lämna ekonomiskt stöd till utveckling inom
Läs vidare

Prisutdelning för Sveriges finaste litteratur- och bibliotekspriser

flickanVälkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2015!

Måndag 26 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta utmärkelser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Sveriges bästa barnböcker får pris, Nobelmuseets bibliotekskör sjunger, Daniel Koivunen dansar och Aniarapristagaren Sara Stridsberg läser ur sin bok Beckomberga – ode till min familj. Tina Ahlin är kvällens konferencier.

Bibliotek är öppet för alla. Välkommen!
Läs vidare