Bibliotek på europeisk dagordning

EP_RedaEnigheten var total om att bibliotekens intressen ska säkerställas då europaparlamentariker från tre politiska grupper diskuterade under rubriken Improving access to information in the digital age: the role of libraries in the EU. Mötet arrangerades av EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), en fristående paraplyorganisation för nationella föreningar och institutioner i
Läs vidare

SKL och Natur & Kultur stärker bibliotekens fria urval

nacka forum0091Idag berättar flera medier om de nya principerna som SKL och Natur & Kultur har kommit överens om för utlåning av e-böcker. Förlaget har utvärderat slopade karenser och förlagschefen Richard Herold kommenterar till SR Kulturnytt:

– Som man kunde misstänka så ökade ju antalet lån förstås, men det intressanta var att försäljningen ökade också i ungefär samma takt. Så att det verkade inte finnas något samband, och fanns det ett samband förefaller det vara snarare positivt än negativt, säger Herold.
Läs vidare

Träff för Expertnätverket för IFLA

DSC_5504Expertnätverket för IFLA träffas för att dela erfarenheter från WLIC 2014 i Lyon och som ett upptaktsmöte inför WLIC 2015 i Kapstaden.

Anmälan: Senast den 10/11 till es@biblioteksforeningen.org Glöm inte att anmäla specialkost. Dagen är öppen för enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening som är med i expertnätverket. Ingen avgift, lunch och fika ingår.

Program

Diskussion pågår om nationella riktlinjer för OA

307px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgDiskussionen pågår för fullt på Vetenskapsrådets hemsida om förslaget till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga resultat och forskningsdata (Open Access). Även Kungliga biblioteket har nu svarat på konsultationen men i form av en egen skrivelse (som återfinns här).

Av de svar som inkommit såhär långt framgår att det finns mycket kritik mot förslaget. Bland annat framför flera att de högt ställda målen föreslås börja gälla i en tämligen avlägsen framtid (2025) men att det saknas en egentlig färdplan för de närmaste åren och konsekvensanalyser för
Läs vidare

Grattis Årets skolbibliotek 2014!

asb14Nationella Skolbiblioteksgruppen har utsett Centrumskolan i Växjö till Årets skolbibiliotek 2014. Stort grattis från Svensk biblioteksförening!

Juryns motivering:

Årets skolbibliotek 2014 utmärks av:
Läs vidare

Säkra medelhavsinstitutens bibliotek

 

Helene Hellmark KnutssonRegeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) aviserat att stödet till de svenska medelhavsinstituten i Rom, Aten och Istanbul successivt ska dras in för att helt upphöra under 2017. Ansvarig för frågan är statsrådet Helene Hellmark Knutsson (bilden).

 

Institutens bibliotek spelar en viktig roll för att främja svensk forskning och högre utbildning om antikens kultur och samhällsliv, men även för en rad andra ämnesområden. Instituten underlättar internationellt och tvärvetenskapligt samarbete och fungerar som viktiga mötesplatser för interkulturellt utbyte. Institutens bibliotek är en integrerad och väsentlig del av verksamheten.
Läs vidare

Ris och ros över budgetpropositionen

BP2015Den nya regeringen lämnade i dag sin första budgetproposition med förslag till statsbudget för 2015. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Under mandatperioden vill de tre rödgröna partierna avsätta 6 miljoner
Läs vidare