Folkbiblioteken 2014

BiblioteksföreningenFör tionde året i rad har Svensk biblioteksförening brutit ner den officiella statistik som finns på biblioteksområdet på regional och kommunal nivå. Statistiken visar att biblioteken behöver mer resurser till personal och medieutbud för att leva upp till landets lagar. Den nya


Läs vidare

Regionförening Väst: Hur fri är friheten?

FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-OMSLAG-WEBVälkommen till en heldag 4 december där vi tar upp frågor om yttrandefrihet, demokrati, fri åsiktsbildning och bibliotekens roll. Lever biblioteken upp till sitt uppdrag? Vilka gränser för yttrandefriheten drar vi på biblioteken när det gäller upplåtelse av lokaler? Vilka ytterligare gränser drar vi när vi avvisar inköpsförslag som vi tycker är ”felaktiga”? Och hur kommunicerar vi dessa gränser gentemot besökarna?

Medverkande är bland andra Heléne Lööw, docent i historia med särskild inriktning på extremism och
Läs vidare

Expertnätverk: Dialogmöte för statliga bibliotek

Expertnätverket för statliga bibliotek inbjuder till dialogmöte i Stockholm torsdagen den 19 november. Under hösten genomförde nätverket en enkät som efterfrågade förslag på framtida ämnen och teman för nätverket. Resultatet av enkäten kommer att presenteras under träffen och därefter
Läs vidare

Vill du stärka bibliotekens roll för det demokratiska samhällets utveckling?

Svensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.

Vill du vara med i arbetet för att  stärka bibliotekens roll för det demokratiska samhällets utveckling? Nu söker vi fyra nya medarbetare till vårt kansli i Stockholm. Välkommen med din ansökan till Academic Work (Utlysningarna tas bort vid olika tidpunkter)

Regionförening: Stockholms bästa skolbibliotek – hur når vi dit?

sthlmSvensk biblioteksförenings Regionförening Stockholm Uppsala Gotland bjuder in till en diskussionskväll om framgångsfaktorer för ett väl fungerade skolbibliotek. I panelen diskuterar Eva Köhler (S), ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad, Cecilia Brinck (M), vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Anna Widing Niemelä, gymnasiechef i Botkyrka kommun samt Malin Söderberg, bitr. rektor Nacka gymnasium.
Läs vidare

Välkommen till kansliet, Jenny Poncin!

26963-9966997-Jenny-_2_jpgJenny Poncin har anställts som ny utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg hos Svensk biblioteksförening. Jenny börjar sin anställning 15 januari.

Jenny har sedan 2014 arbetat som sälj- och marknadschef på BTJ Sverige AB. Hon har en gedigen biblioteksbakgrund med en examen i Biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har arbetat med Kista bibliotek, som enhetschef på Stockholm stadsbibliotek, bibliotekarie på Länsbiblioteket i Västerbotten och kultursekreterare vid Länsutvecklingsenheten på Västerbottens läns landsting. Jenny har tidigare också vikarierat som organisationssekreterare på Svensk biblioteksförening samt varit ordförande i styrelsens programutskott som ansvarade för Biblioteksdagarnas utveckling.
Läs vidare

Föreningen skriver till regeringen om forskningsbibliotekens framtid

BiblioteksföreningenSvensk biblioteksförening har svarat på regeringens uppmaning till myndigheter och organisationer att inkomma med underlag och synpunkter inför forskningspropositionen som regeringen avser att presentera hösten 2016. Föreningen uppmanar regeringen att beakta fyra strategiska
Läs vidare