Kapstaden: 60 års internationellt arbete för barnbibliotek

barnsektionIFLA:s sektion för barnbibliotek firar 60 år i det internationella arbetets tjänst. I Kapstaden arrangerar sektionen både seminarium och firar sitt jubileum. I sektionens ledning sitter Ingrid Källström, Myndigheten för tillgängliga medier (till vänster i bilden). Ordförande är Viviana Quiñones, Bibliothèque nationale de France (till höger i bilden). Svensk biblioteksförening gratulerar! Foto: Stefan Engström

Kapstaden: Inga Lundén summerar fyra år i IFLA:s styrelse

IngaInga Lundén lämnar nu IFLA:s styrelse efter sammanlagt fyra år. Inga summerar sina erfarenheter och styrelsens arbete för bibliotek som en självklar del av en hållbar och rättvis global  utveckling. Svensk biblioteksförening tackar för insatserna och hoppas på fortsatt engagemang! 

Jag har valt att jobba med de stora
Läs vidare

Kapstaden: Delat svenskt ledarskap för IFLA-sektion

IsbergCatharina Isberg, Helsingborgs stadsbibliotek, och Eva Stenberg, Malmö Högskola, har tillsammans tagit över ledarskapet i IFLA:s sektion CPDWL, sektionen för kompetensutveckling. Catharina ser fram emot arbetet tillsammans med Eva:

– Jag vill öka deltagandekulturen i
Läs vidare

Kapstaden: Nya riktlinjer för skolbibliotek

JennyIFLA:s sektion för skolbibliotek arrangerar flera seminarium under veckan i Kapstaden och har presenterat de nya riktlinjerna för skolbibliotek. I arbetet med de nya riktlinjerna har Lisa Åström deltagit.

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare på Svensk
Läs vidare

Kapstaden: Miriam Säfström leder IFLA:s katalogiseringssektion

miriamMiriam Säfström, Kungl. biblioteket, är en av alla medlemmar som tar plats i IFLA:s organisation. Hon har valts till ny ordförande för IFLA:s sektion för katalogisering. De kommande två åren leder och samordnar hon det internationella arbetet.

– Vi är en aktiv sektion med massor på gång. Vi är ju bibliotekens hjärta så det
Läs vidare

Kapstaden: Stort intresse för Digidel-kampanjen

ElisabetElisabet Ahlqvist, Kungl. biblioteket, föreläste i Kapstaden om den svenska Digidel-kampanjen på seminariet ”Measuring the Impact of Access to Information and Development – Library Theory and Research with Statistics and Evaluation” . Elisabet talade med rubriken ”Digital Inclusion in Sweden Done in the “Digidel Way” och kopplade ihop kampanjens mål med
Läs vidare

Kapstaden: Britt Omstedt tar plats i IFLA-sektion

brittMånga av Svensk biblioteksförenings medlemmar bidrar till IFLA:s arbete i sektioner och grupper. I Kapstaden har flera valts till nya uppdrag.

Britt Omstedt, Campus Norrköping, Linköpings universitet, deltar på sitt femte WLIC, berättar om intrycken av Kapstaden:
Läs vidare