Internationella styrdokument

Kort efter andra världskriget antog FN en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Unesco utvecklade artikel 19 i förklaringen genom att 1949 anta ett folkbiblioteksmanifest i samarbete med IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Sedan dess har IFLA tillsammans med nationella biblioteksföreningar fortsatt att utarbeta styrdokument för att tydliggöra de principer och värderingar bibliotekens verksamhet baseras på.

Nedan återfinns de styrdokument som Svensk biblioteksförening låtit översätta från engelska till svenska.

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest

IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek

IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek

IFLA:s manifest om biblioteksstatistik

IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning

IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet

Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

IFLA:s uttalande om bibliotek och intellektuell frihet

Glasgowförklaringen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet

Lyonförklaringen om tillgång till information och utveckling