Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 hålls måndag 7 maj på Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Ladda ner handlingarna:

Årsmöteshandlingar

Årsredovisning 2011


Valberedningen inför 2012 består av:

Henrik Åslund, Lund (sammankallande)
Ellen Åberg,, Göteborg
Elisabeth Aldstedt, Stockholm
Sylvia Blomberg, Örebro
Anna Swärd Bergström, Umeå

Valberedningens ordförande träffas på telefon 046-222 93 33 eller e-post: henrik.aslund@lub.lu.se