Årsmöte 2011

Årsmötet 2011 hålls torsdagen den 12 maj kl 16.30 på Wisby Strand, Visby. 

Valberedningen inför 2011 består av:

Henrik Åslund, Lund (sammankallande)
Elisabeth Aldstedt, Stockholm
Katarina Forsström, Malmö
Helena Rudberg, Stockholm
Ellen Åberg, Göteborg

Valberedningens ordförande träffas på telefon 046-222 93 33 eller e-post: henrik.aslund@lub.lu.se

Årsmöteshandlingar

Årsredovisning 2010

Årsmötesprotokoll 2011