Årsmöte 2010

Årsmötet 2010 hålls lördagen den 14 augusti kl 10.00 på Göteborgs stadsbibliotek i Hörsal, ingång från Lorensbergsparken. Sista motionsdag är lördagen den 19 juni.

Valberedningen inför 2010 består av:
Katinka Borg, Jönköping (sammankallande),
Katarina Forsström, Malmö
Johanna Hansson, Stockholm (har under perioden avsagt sig uppdraget)
Helena Rudberg, Stockholm
Ellen Åberg, Göteborg
Henrik Åslund, Lund.

Svensk biblioteksförening arsredovisning 2009

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmötesprotokoll 2010