Årsmöte 2009

Årsmötet 2009 hålls onsdagen den 13 maj kl 15.00 i Uppsala konsert och kongress. Sista motionsdag är onsdagen den 18 mars.

Valberedningen inför 2009 består av:
Katinka Borg, Jönköping (sammankallande)
Katarina Forsström, Malmö
Johanna Hansson, Stockholm
Mats Lindqvist, Stockholm
Gunilla Lilie Bauer, Stockholm

Verksamhetsberättelse 2008

Bokslut 2008

Årsmöteshandlingar

Följebrev 2009

Årsmötesprotokoll 2009