Årsmöte 2008

Årsmötet 2008 hålls onsdagen den 14 maj kl 15.00 i Kulturens Hus, Luleå. Sista motionsdag är onsdagen den 19 mars.

Valberedningen inför 2008 består av:
Roland Tiger, Härnösand, ordf, 0611 – 865 51 eller roland.tiger@ylb.se
Katinka Borg, Jönköping
Johanna Hansson, Stockholm
Mats Lindquist, Stockholm
Catta Torhell, Lund

Verksamhetsberättelse 2007

Bokslut 2007

Årsmöteshandlingar 2008

Följebrev 2008

Broschyr om utvecklingråd och verksamhetsgrupper mm

Årsmötesprotokoll 2008