Årsmöte 2007

Årsmötet 2007 hålls onsdagen den 23 maj kl 15.00 i Kongresshallen, Folkets Hus, Stockholm. Sista motionsdag är onsdagen den 28 mars.

Valberedningen inför 2007 består av:
Roland Tiger, Härnösand, ordf, 0611 – 865 51 eller roland.tiger@ylb.se
Katinka Borg, Jönköping
Mats Lindquist, Stockholm
Catta Torhell, Lund 
Maria Törnfeldt, Uppsala

Verksamhetsberättelse 2006

Bokslut 2006

Årsmöteshandlingar 2007

Följebrev 2007