Årsmöte 2006

Årsmötet 2006 hålls onsdagen den 10 maj på Malmö högskola. Orkanen, Malmö. Sista motionsdag är onsdagen den 15 mars.

Valberedningen består av:
Roland Tiger, Härnösand, ordf, 0611 – 865 51 eller roland.tiger@ylb.se
Mats Lindquist, Stockholm
Per Olsson, Stockholm
Catta Torhell, Lund 
Maria Törnfeldt, Uppsala

Verksamhetsberättelse 2005

Bokslut 2005

Årsmöteshandlingar 2006

Årsmötesprotokoll 2006

Temorapport 2006

Verksamhetsplan 2006-2007