Årsmöte 2004

Årsmötet 2004 hålls den 6 maj kl 15.45 i Aula Magna, Karlstads universitet, Karlstad. Sista motionsdag är 29 februari.

Valberedningen inför 2004 består av:
Lena Skoglund, Göteborg, ordförande
Gunilla Konradsson Mortin, Malmö
AnnSofie Oscarsson, Umeå
Roland Tiger, Härnösand
Catta Torhell, Lund

Verksamhetsberättelse 2003

Bokslut 2003

Valberedningens förslag

Årsmöteshandlingar

Programblad Biblioteksdagarna 2004

Följebrev 2004

Budget för 2005

Årsmötesprotokoll 2004