Årsmöte 2003

Årsmöte 2003 hålls den 8 maj kl 15.45 på Stockholm Folkets Hus, Barnängsgatan 12-14.

Verksamhetsberättelse 2002

Bokslut 2002

Årsmöteshandlingar 2003

Följebrev 2003

Årsmötesprotokoll 2003

Budget 2004


Extra medlemsmöte 10 mars 2003

Extra beslutsunderlag

Extra kallelse