Årsmöte

Svensk biblioteksförenings högsta beslutande organ är medlemsmötet. Ett av dessa är årsmötet. (stadgarna, 5)

I menyn till vänster finns årsmöteshandlingar, årsredovisningar och årsmötesprotokoll från föreningens senaste årsmöten.