Styrelse

 

Svensk biblioteksförenings styrelse – vald vid årsmötet den 7 maj 2014

Ordförande, ingår i arbetsutskottet
Calle Nathanson

1 vice ordförande, ingår i arbetsutskottet
Jenny Samuelsson  (ansvarig för LIBER-samarbetet)
Luleå universitetsbibliotek
971 87 Luleå
Tel: 0920-49 15 74
E-post: jenny.samuelsson@ltu.se

2 vice ordförande, ingår i arbetsutskottet
Torbjörn Nilsson
Malmö stadsbibliotek
205 81 Malmö
Tel: 040-660 86 70
Mobil: 072-963 65 55
E-post: torbjorn.nilsson5@malmo.se

Generalsekreterare (föredragande i styrelsen och arbetsutskottet)
Niclas Lindberg
Svensk biblioteksförening
Tel: 08-545 132 33
Mobil: 070-660 80 77
Fax: 08-545 132 31
E-post: nl@biblioteksforeningen.org

Cajsa Broström (ordförande i utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor)
Eskilstuna stadsbibliotek
631 02 Eskilstuna
Mobil: 070-086 63 41
E-post: cajsa.brostrom@eskilstuna.se

Ulrika Domellöf Mattsson (ansvarig för EBLIDA-frågor)
Naturvårdsverkets bibliotek
106 48 Stockholm
Tel: 010-698 12 35
Fax: 08-698 14 00
E-post: ulrika.domellof-mattsson@naturvardsverket.se

Peter Linde (representant i utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor)
Biblioteket
Blekinge Tekniska Högskola
371 79 Karlskrona
Tel: 0455-385103
Mobil: 070-877 81 38
E-post peter.linde@bth.se

Anders Söderbäck
Stockholms universitetsbibliotek
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 27 79
Mobil: 073-460 48 74
E-post: anders.soderback@sub.su.se

Maria Jacobsson
Kultur Skåne
205 25 Malmö
Tel: 040-675 30 55
Mobil: 072-199 82 85
E-post: maria.b.jacobsson@skane.se

Cecilia Gärdén
Högskolan i Borås
Bibliotekshögskolan
501 90 Borås
Tel: 033-435 44 93
E-post: cecilia.garden@hb.se

Nicholas Haldosen (representant i utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor)
Nora bibliotek
713 80 Nora
Tel: 0587-812 92
Mobil: 073-626 93 80
E-post: nicholas.haldosen@nora.se