Västernorrland och Jämtland

Välkommen till Regionföreningen för Västernorrlands och Jämtlands län (ZY-föreningen).

Föreningen har ca 90 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas. Genom nätverket ska informella kontakter skapas för ökad kunskap, kompetens-spridning och gemenskap. ZY-föreningen kommer därför att arrangera studiebesök, föreläsningar m.m.

Om du har synpunkter och/eller önskemål om vår verksamhet kontakta styrelsen. Ordförande är Per-Erik Wik, se kontaktuppgifter nedan.

 

Årsmöte 10 april 2014

Torsdag 10 april samlades medlemmarna i Svensk biblioteksförenings regionförening Västernorrland och Jämtland för sitt årsmöte som hålls i Kulturmagasinet, Sundsvall. Det inledande programmet hade fokus på hur man kan göra för att alla ska känna sig välkomna till biblioteket.

Rapport från studiedagen ”Allas bibliotek”, Kulturmagasinet i Sundsvall den 10 april
Text: Olle Bäckström, Sambiblioteket

Verksamhetsberättelse 2013

 

Verksamhetsåret 2014-2015 

Att läsa digitalt och analogt – en seminariedag i Sundsvall om läsning den 23 /10 2014
Här kommer den inbjudan till en seminariedag om läsning som vi tidigare aviserat. Dagen har rubriken ”Att läsa digitalt och analogt” och äger rum på Mittuniversitetet i Sundsvall den 23 oktober.

Maria Rasmusson, forskare på Mittuniversitetet, inleder med en diskussion kring digital läsning i skolan. Kan man t.ex. se skillnader i resultaten från tester gjorda på papper respektive elektroniskt?

Hur går det till att starta en skönlitterär podd? De ansvariga bakom ”Solen”, podden om skönlitteratur och bibliotek från Stockholms stadsbibliotek, berättar om sitt arbete.

Efter lunch föreläser Jana Holsanova från Lunds universitet om hur vi läser på papper och dator/läsplatta, hur layout och design påverkar läsning, om samspelet mellan text och bild och vilka ”läsartyper” man kan identifiera.

Dagen arrangeras av ZY-föreningen i samverkan med Länsbiblioteket Västernorrland. Dagen är fri och vi bjuder på fika. Lunchen ordnar ni däremot själva.
Lokalen på Mittuniversitet i Sundsvall har beteckningen M210 (de olika husen ute på Åkroken har olika bokstäver som kännetecken).
Vi vill ha er anmälan innan den 20/10 för att hinna beställa fika. Det finns ett begränsat antal platser, så anmäl er gärna i god tid till Lill Furudahl, lill.furudahl@miun.se

Mer information hittar ni i en inbjudan i sprakande höstfärg http://www.ylb.se/zy/Lasning141023.pdf

 


Regionföreningens styrelse

Per-Erik Wik (ordförande)
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 55
E-post: per-erik.wik@ylb.se

Olle Bäckström (sekreterare)
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek
Universitetsbacken 3
871 31 Härnösand
Tel: 0611-865 08
E-post: olle.backstrom@sambiblioteket.se

Lill Furudahl (kassör)
Mittuniversitetets bibliotek
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
Tel : 060-14 86 93
E -post: lill.furudahl@miun.se

Therese Nilsson
Umeå universitetsbibliotek, Campus Örnsköldsvik
Box 869
891 18 Örnsköldsvik
Tel: 0660-29 25 20
E-post: therese.nilsson@ub.umu.se

Jennie Olofsson
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 52
E-post: jennie.olofsson@ylb.se

Anna Ring
Regional biblioteksverksamhet i Jämtland
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063 – 14 45 82
Mobil: 073-4613203
E-post: anna.ring@ostersund.se