Västernorrland och Jämtland

Välkommen till Regionföreningen för Västernorrlands och Jämtlands län (ZY-föreningen).

Föreningen har ca 90 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas. Genom nätverket ska informella kontakter skapas för ökad kunskap, kompetens-spridning och gemenskap. ZY-föreningen kommer därför att arrangera studiebesök, föreläsningar m.m.

Om du har synpunkter och/eller önskemål om vår verksamhet kontakta styrelsen. Ordförande är Per-Erik Wik, se kontaktuppgifter nedan.

 

Årsmöte 10 april 2014

Torsdag 10 april samlades medlemmarna i Svensk biblioteksförenings regionförening Västernorrland och Jämtland för sitt årsmöte som hålls i Kulturmagasinet, Sundsvall. Det inledande programmet hade fokus på hur man kan göra för att alla ska känna sig välkomna till biblioteket.

Rapport från studiedagen ”Allas bibliotek”, Kulturmagasinet i Sundsvall den 10 april
Text: Olle Bäckström, Sambiblioteket

Verksamhetsberättelse 2013

 

Verksamhetsåret 2014-2015 

Rapport från studiedagen ”Allas bibliotek”, Kulturmagasinet i Sundsvall den 10 april
Text: Olle Bäckström, Sambiblioteket

 


Regionföreningens styrelse

Per-Erik Wik (ordförande)
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 55
E-post: per-erik.wik@ylb.se

Olle Bäckström (sekreterare)
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek
Universitetsbacken 3
871 31 Härnösand
Tel: 0611-865 08
E-post: olle.backstrom@sambiblioteket.se

Lill Furudahl (kassör)
Mittuniversitetets bibliotek
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
Tel : 060-14 86 93
E -post: lill.furudahl@miun.se

Therese Nilsson
Umeå universitetsbibliotek, Campus Örnsköldsvik
Box 869
891 18 Örnsköldsvik
Tel: 0660-29 25 20
E-post: therese.nilsson@ub.umu.se

Jennie Olofsson
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 52
E-post: jennie.olofsson@ylb.se

Anna Ring
Regional biblioteksverksamhet i Jämtland
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063 – 14 45 82
Mobil: 073-4613203
E-post: anna.ring@ostersund.se