Svensk biblioteksförening > Om oss > Regionföreningar > Västernorrland och Jämtland/HärjedalenSkriv ut

Västernorrland och Jämtland/Härjedalen

Välkommen till Regionföreningen för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen (ZY-föreningen).

Föreningen har ca 90 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas. Genom nätverket ska informella kontakter skapas för ökad kunskap, kompetensspridning och gemenskap. ZY-föreningen kommer därför att arrangera studiebesök, föreläsningar m.m.

Om du har synpunkter och/eller önskemål om vår verksamhet kontakta styrelsen. Ordförande är Per-Erik Wik, se kontaktuppgifter nedan.

 

Verksamhetsåret 2015 

Årsmöte 2015

Torsdagen den 19 mars hölls ZY-föreningens årsmöte i Programsalen på Östersunds bibliotek.
Mötet föregicks av en studiedag på temat Utveckling och förändring.

Protokoll från årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2014

Inbjudan till studiedagen den 19 mars 2015

Rapport från studiedagen ”Utveckling och förändring” i Östersund 19 mars 2015 – Olle Bäckström.
 

Att läsa digitalt och analogt – en seminariedag i Sundsvall om läsning den 23 /10 2014

Maria Rasmusson, forskare på Mittuniversitetet, inleder med en diskussion kring digital läsning i skolan. Kan man t.ex. se skillnader i resultaten från tester gjorda på papper respektive elektroniskt?

Hur går det till att starta en skönlitterär podd? De ansvariga bakom ”Solen”, podden om skönlitteratur och bibliotek från Stockholms stadsbibliotek, berättar om sitt arbete.

Efter lunch föreläser Jana Holsanova från Lunds universitet om hur vi läser på papper och dator/läsplatta, hur layout och design påverkar läsning, om samspelet mellan text och bild och vilka ”läsartyper” man kan identifiera.

Rapport från studiedagen ”Att läsa digitalt och analogt”, Mittuniversitetet i Sundsvall den 23 oktober
Text: Olle Bäckström, Sambiblioteket

 

 


Regionföreningens styrelse

Per-Erik Wik (ordförande)
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 55
E-post: per-erik.wik@ylb.se

Åsa Andersson
Östersunds bibliotek
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063-144079
E-post: asa.andersson@ostersund.se

Olle Bäckström (sekreterare)
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek
Universitetsbacken 3
871 31 Härnösand
Tel: 0611-865 08
E-post: olle.backstrom@sambiblioteket.se

Lill Furudahl (kassör)
Mittuniversitetets bibliotek
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
Tel : 060-14 86 93
E -post: lill.furudahl@miun.se

Therese Nilsson
Umeå universitetsbibliotek, Campus Örnsköldsvik
Box 869
891 18 Örnsköldsvik
Tel: 0660-29 25 20
E-post: therese.nilsson@ub.umu.se

Jennie Olofsson
Länsbiblioteket Västernorrland
Box 1045
871 29 Härnösand
Tel: 0611-865 52
E-post: jennie.olofsson@ylb.se

Anna Ring
Östersunds bibliotek
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063 – 14 45 82
Mobil: 073-4613203
E-post: anna.ring@ostersund.se