Svensk biblioteksförening > Om oss > Regionföreningar > Västernorrland och Jämtland/HärjedalenSkriv ut

Västernorrland och Jämtland/Härjedalen

Välkommen till Regionföreningen för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen (ZY-föreningen).

Föreningen har drygt 80 medlemmar från olika typer av bibliotek. Föreningen ska verka för att medlemmarnas önskemål och intressen tillvaratas. Genom nätverket ska informella kontakter skapas för ökad kunskap, kompetensspridning och gemenskap. ZY-föreningen kommer därför att arrangera studiebesök, föreläsningar m.m.
Regionföreningen finns på Facebook https://www.facebook.com/ZYforeningen
Om du har synpunkter och/eller önskemål om vår verksamhet kontakta styrelsen. Ordförande är Per-Erik Wik, se kontaktuppgifter nedan.

 

Verksamhetsåret 2016 

Årsmöte 2016 hölls den 8 april i Sundsvall

Dagordning för årsmötet

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Upprättande av röstlängd
 • 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 5 Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justerare)
 • 6 Granskning av framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av detta.
 • 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 8 Ställningstagande i fråga om motioner och förslag
 • 9 Val av styrelse; ordförande samt 3 styrelsemedlemmar för 2016-2018
 • 10 Val av revisor och suppleant för denna
 • 11 Val av valberedning varav en sammankallande
 • 12 Fastställande av föreningens handlingsplan samt verksamhetsinriktning
 • 13 Fastställande av budget
 • 14 Övriga frågor

I samband med årsmötet arrangerades en föreläsning. Tema i år var digitalisering som samhällsförändring och dess olika konsekvenser.

PROGRAM
10.00 Fika
10.30 – 12.00 Öppenhet i praktiken – Nyttor med öppna data och öppen källkod
En introduktion i vad öppna data och öppen källkod är och vilka nyttor kan man uppnå genom att både använda och tillhandahålla det.
Jari Koponen som guidar oss i detta jobbar med den centrala IT-infrastrukturen och som lösningsarkitekt vid framtagande av IT-stöd i Sundsvalls kommun.
12.00-13.00 Lunch på egen hand
13.00-14.00 Årsmöte
14.00-15.00 Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet.
I föreläsningen visar författaren hur fenomen som näthat och nätkärlek kan uppstå och resonerar kring hur nätet påverkar vår kommunikation. Vi får också ta del av konkreta strategier för hur vi vuxna kan agera för att stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare.
Elza Dunkels är forskare och lärarutbildare vid Umeå universitet och en av landets främsta experter inom området unga och internet.

 

Regionföreningens styrelse

Per-Erik Wik (ordförande)
Länsbiblioteket Västernorrland
Storgatan 1
871 85 Härnösand
Tel: 073-271 28 74
E-post: per-erik.wik@lvn.se

Åsa Andersson
Östersunds bibliotek
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063-144079
E-post: asa.andersson@ostersund.se

Olle Bäckström (sekreterare)
Sambiblioteket/Härnösands bibliotek
Universitetsbacken 3
871 31 Härnösand
Tel: 0611-865 08
E-post: olle.backstrom@sambiblioteket.se

Lill Furudahl (kassör)
Mittuniversitetets bibliotek
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
Tel : 010-142 86 93
E -post: lill.furudahl@miun.se

Jennie Olofsson
Länsbiblioteket Västernorrland
Storgatan 1
871 85 Härnösand
Tel: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@lvn.se

Anna Ring
Östersunds bibliotek
Rådhusgatan 25-27
831 80 Östersund
Tel: 063 – 14 45 82
Mobil: 073-4613203
E-post: anna.ring@ostersund.se

Petter Stjernstedt
Mittuniversitetets bibliotek
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall
Tel: 010-142 88 84
E-post: petter.stjernstedt@miun.se