Västerbotten

Välkommen till Regionföreningen för Västerbottens län
Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen; universitets- och folkbibliotek och mindre specialbibliotek. Några biblioteksstudenter är också anslutna.

Medlemsaktiviteterna är ofta välbesökta och av mycket skilda slag, självklart studiebesök vid bibliotek och andra intressanta institutioner i regionen, men också trivsamma, sociala utflykter på olika teman, t.ex. fågelskådning. Intresset och engagemanget bland medlemmarna växer – och vad vi arrangerar styrs av medlemmarnas önskemål! Har du idéer eller är intresserad av medlemskap – hör av dig till oss i styrelsen.

Bertine Pol Sundström
ordförande
bertine.pol@umea.se

Hösten 2015

Fågelskådning
Följ med och spana efter fåglar tillsammans med en erfaren fågelskådare!
Tisdag 15 september 2015

Ordcafé med Joanna Hellgren

Joanna Hellgren är bilderbokskonstnären och serietecknaren som ligger bakom bland annat serien Frances och illustrationerna i Katitzi. Under ordcaféet berättar hon om sina böcker och sin utställning på Pilgatan.
Tisdag 15 september 2015

Årskonferens i Kronoby, Finland, Pappersbokens liv
Regionföreningen har ett pågående samarbete med den Österbottniska sektionen i Finlands svenska biblioteksförening.
Två medlemmar från Västerbotten erbjuds att delta i deras årskonferens som i år har rubriken Pappersbokens liv.
Torsdag 17-fredag 18 september 2015

Innan mörkret faller
Björn Elmbrant ställer frågan om 30-talet ska hinna ikapp oss i ett reportage om kampen mot fascismen, både nu och då.
Onsdag 30 september 2015

Forskarfrukost med Karin Danielsson Öberg
Gamification – att utmana, inspirera och motivera, eller att tillämpa en respektlös och kortsiktig lösning?
Vad är gamification, vilken kritik riktas till detta angreppssätt idag och vad kan man tänka på om man vill ”gamifiera” en aktivitet? Föreläsningen avslutas med ett exempel på gamification inom biblioteksvärlden. Därefter för vi tillsammans öppet ett samtal kring gamification, ser vi möjligheter eller problem med detta angreppssätt? Hur skulle det kunna användas för att uppmuntra till läsning, exempelvis?
Karin Danielsson Öberg är universitetslektor i Informatik och undervisar och forskar inom interaktionsdesign. Hon har ett särskilt intresse för om och i så fall hur spel och lek kan uppmuntra till lärande hos barn och ungdomar.
Dag: Fredag 16 oktober
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Balkongen, Forskningsarkivet, Universitetsbiblioteket
Vi bjuder på fika! Ange eventuell specialkost i anmälan, senast onsdag 14 oktober till Therese Erixon (therese.erixon@ub.umu.se)

OBS! Pelle Snickars har tyvärr fått förhinder och i stället erbjuder vi forskarfrukost med en annan föreläsare:

Forskarfrukost med Julia Pennlert
Den (a)sociala läsningen? – Föreställningar och fördomar kring läsande och skrivande online
Julia Pennlert, doktorand vid Umeå universitet, tar utgångspunkt i sin forskning inriktad på den svenska sajten för Poesi och pekar på några möjligheter, begränsningar och utmaningar för skönlitteratur när den publiceras, läses och distribueras digitalt. Med sitt föredrag vill hon ställa frågan: finns det en social läsning och hur kan digitala medier eller sociala nätverkssajter betraktas ur ett historiskt perspektiv? Föreläsningen är i samarbete med expertnätverket för skolbibliotek. Vill du anmäla dig till hela nätverksträffen gör du detta till info@biblioteksforeningen.org, senast 16 oktober.
Dag: Torsdag 5 november
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Sliperiet, Östra strandgatan 32, Umeå, Lokal: Black Box
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Ange eventuell specialkost i anmälan, senast 23 oktober till pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Glöggmingel med film
Mer information kommer
Dag: Tisdag 15 december
Tid: Glöggmingel från 18.00, filmen börjar 19.00
Plats: Folkets bio, Väven, Umeå

Våren 2015

27 januari, Kvinnohistoriskt museum, guidad visning

26 februari, Forskarfrukost, om hållbarhet, ansvar och konsumtionskultur, Johan Jansson, Handelshögskolan Umeå universitet berättar om sin forskning

12-14 mars, LittFest,  Regionföreningen arrangerar i år Kristina Sandbergs besök under Littfest i Umeå och bokbord

26 mars, Årsmöte,  Umeå universitetsbibliotek

17-18 april Resa till Österåsens hälsohem

28 april Studiebesök på Stadsarkivet i Umeå

28-29 maj Nätverksträff i Umeå, i samband med nätverksträffen för tidskriftsnätverket:
torsdag 28 maj Pernilla Berglund, redaktör för Provins, föreläser om tidskriften Provins och behovet av en kulturtidskrift som utgår från norra Sverige
fredag 29 maj Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens Kuriren, föreläser om mediekrisen och dagstidningarna. Regionaltidningarnas betydelse och framtiden.
10.00 Vi avslutar med fika
Anmälan till: bertine.pol@umea.se, senast 20 maj.

Hösten 2014:

10 september Forskarfrukost : Simon Lindgrens forskning handlar om hur den nya mediepubliken fungerar.

8 oktober  Ordcafé med Negar Naseh.

4 november Bokpratskväll med Pizza
Boktips från Bokpratskväll 4 november

4 december Glöggmingel med visning av Väven.

Svensk biblioteksförening, regionförening Västerbottens styrelse 2015:

Bertine Pol Sundström (ordförande)
Sveriges depåbibliotek och lånecentral
090-16 33 73
bertine.pol@umea.se

Pia Brinkfeldt (sekreterare)
Länsbiblioteket Västerbotten
070-516 57 45
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Louise Dahlberg (kassör)
Umeå universitetsbibliotek
090 – 786 58 72
louise.dahlberg@umu.se

Anna Wirén
Ålidhemsbiblioteket
090-16 48 99
anna.wiren@umea.se

Therese Erixon
Umeå universitetsbibliotek
090-786 50 48
therese.erixon@ub.umu.se

Stefan Fleig
Umeå universitetsbibliotek
090-786 59 98
stefan.fleig@ub.umu.se

Marcus Biderholt
Umeå stadsbibliotek
090-16 33 88
marcus.biderholt@umea.se