Västerbotten

Välkommen till Regionföreningen för Västerbottens län
Regionförening Västerbotten täcker ett stort geografiskt område och har drygt 200 medlemmar bland anställda vid alla typer av bibliotek i regionen; universitets- och folkbibliotek och mindre specialbibliotek. Några biblioteksstudenter är också anslutna.

Medlemsaktiviteterna är ofta välbesökta och av mycket skilda slag, självklart studiebesök vid bibliotek och andra intressanta institutioner i regionen, men också trivsamma, sociala utflykter på olika teman, t.ex. fågelskådning. Intresset och engagemanget bland medlemmarna växer – och vad vi arrangerar styrs av medlemmarnas önskemål! Har du idéer eller är intresserad av medlemskap – hör av dig till oss i styrelsen.

Bertine Pol Sundström
ordförande
bertine.pol@umea.se

 

Våren 2016

Bokpratskväll med pizza

Datum: Tisdag 26 januari,
Tid: kl 17.30
Plats: Matverkstan, pl 4, i Väven
OBS! Föreningen bjuder på pizza, ange vilken du pizza du önskar äta när du anmäler dig, senast torsdag 21 januari till: bertine.pol@umea.se

Marskonferens: §2 – biblioteken och demokratin

Regionföreningen är en av arrangörerna av årets marskonferens, som handlar om biblioteken och demokratin.

Datum: måndag 29 februari – tisdag 1 mars
Plats: Vävenscenen, Väven, Umeå
Program och anmälan: se här, senast 17 februari
Kostnad: enskilda medlemmar 1200 kr, övriga 1700 kr, studenter och pensionärer 600 kr

Forskarfrukost

Jonatan Klaminder: En sjö utan ångest: om läkemedel, fiskars beteendemönster och ekosystemeffekter.
Jonatan Klaminder är docent i miljövetenskap på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning rör bland annat effekter av föroreningar i vattendrag och hur mänsklig aktivitet påverkat miljön över ett tusenårigt tidsperspektiv.
Datum: måndag 14 mars
Tid: kl 8.30 – 10.00
Plats: Bygg, pl 3, i Väven
Föreningen bjuder på kaffe/te och vegetarisk macka. Ange ev specialkost i din anmälan, senast 9 mars till bertine.pol@umea.se.

LittFest

Regionsföreningen arrangerar Sara Stridsbergs besök under Littfest i Umeå och bokbord.
Vill du hjälpa till att bemanna bokbordet hör av dig till någon i styrelsen!
Datum: 17-19 mars
Plats: Folkets hus i Umeå

Årsmöte

Motioner/ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars. Bertine Pol Sundström, ordförande: bertine.pol@umea.se
Föreningen subventionerar middag på närliggande restaurang. Priset är endast 100 kr/person och betalas i förväg, information om betalning och meny meddelas anmälda. Dryck samt kaffe betalas på plats av medlemmarna själva. Anmälan till middagen är bindande.
Anmälan senast torsdag 31 mars till:
Anna Sjöstedt Wirén, anna.wiren@umea.se, tel. 073-3698595
Ange i din anmälan om du önskar delta vid den gemensamma middagen, samt eventuell kostinformation.
Datum: 7 april
Plats: Personalrummet Väven,
Tid: 17.30 Mingel
18.00 Årsmöte
19.00 Gemensam middag

 

Hösten 2015

Fågelskådning
Följ med och spana efter fåglar tillsammans med en erfaren fågelskådare!
Tisdag 15 september 2015

Ordcafé med Joanna Hellgren

Joanna Hellgren är bilderbokskonstnären och serietecknaren som ligger bakom bland annat serien Frances och illustrationerna i Katitzi. Under ordcaféet berättar hon om sina böcker och sin utställning på Pilgatan.
Tisdag 15 september 2015

Årskonferens i Kronoby, Finland, Pappersbokens liv
Regionföreningen har ett pågående samarbete med den Österbottniska sektionen i Finlands svenska biblioteksförening.
Torsdag 17-fredag – 18 september 2015

Innan mörkret faller
Björn Elmbrant ställer frågan om 30-talet ska hinna ikapp oss i ett reportage om kampen mot fascismen, både nu och då.
Onsdag 30 september 2015

Forskarfrukost med Karin Danielsson Öberg
Gamification – att utmana, inspirera och motivera, eller att tillämpa en respektlös och kortsiktig lösning?
Fredag 16 oktober

Forskarfrukost med Julia Pennlert
Den (a)sociala läsningen? – Föreställningar och fördomar kring läsande och skrivande online
Torsdag 5 november

Glöggmingel med film
”Jag är Ingrid” om Ingrid Bergman
Tisdag 15 december

Våren 2015

27 januari, Kvinnohistoriskt museum, guidad visning

26 februari, Forskarfrukost, om hållbarhet, ansvar och konsumtionskultur, Johan Jansson, Handelshögskolan Umeå universitet berättar om sin forskning

12-14 mars, LittFest,  Regionföreningen arrangerar i år Kristina Sandbergs besök under Littfest i Umeå och bokbord

26 mars, Årsmöte,  Umeå universitetsbibliotek

17-18 april Resa till Österåsens hälsohem

28 april Studiebesök på Stadsarkivet i Umeå

28-29 maj Nätverksträff i Umeå, i samband med nätverksträffen för tidskriftsnätverket:
torsdag 28 maj Pernilla Berglund, redaktör för Provins, föreläser om tidskriften Provins och behovet av en kulturtidskrift som utgår från norra Sverige
fredag 29 maj Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens Kuriren, föreläser om mediekrisen och dagstidningarna. Regionaltidningarnas betydelse och framtiden.
10.00 Vi avslutar med fika
Anmälan till: bertine.pol@umea.se, senast 20 maj.

Hösten 2014:

10 september Forskarfrukost : Simon Lindgrens forskning handlar om hur den nya mediepubliken fungerar.

8 oktober  Ordcafé med Negar Naseh.

4 november Bokpratskväll med Pizza
Boktips från Bokpratskväll 4 november

4 december Glöggmingel med visning av Väven.

Svensk biblioteksförening, regionförening Västerbottens styrelse 2015:

Bertine Pol Sundström (ordförande)
Sveriges depåbibliotek och lånecentral
090-16 33 73
bertine.pol@umea.se

Pia Brinkfeldt (sekreterare)
Länsbiblioteket Västerbotten
070-516 57 45
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se

Louise Dahlberg (kassör)
Umeå universitetsbibliotek
090 – 786 58 72
louise.dahlberg@umu.se

Anna Wirén
Ålidhemsbiblioteket
090-16 48 99
anna.wiren@umea.se

Therese Erixon
Umeå universitetsbibliotek
090-786 50 48
therese.erixon@ub.umu.se

Stefan Fleig
Umeå universitetsbibliotek
090-786 59 98
stefan.fleig@ub.umu.se

Marcus Biderholt
Umeå stadsbibliotek
090-16 33 88
marcus.biderholt@umea.se