Väst

Välkommen till hemsidan för Svensk Biblioteksförening, regionförening Väst
Här kan du läsa om de arrangemang som ordnas.
Vår önskan är att arrangemangen ger medlemmarna möjligheter att uppleva något intressant och roligt.
Vi hoppas också att dessa träffar ger dig möjlighet att träffa andra kollegor i föreningen.
Har du förslag på något program? Kontakta oss i styrelsen.

Regionföreningen Väst finns på Facebook!  Gilla oss och kolla in våra arrangemang:  https://www.facebook.com/Biblioteksforeningen.Vast

Planerade aktiviteter:

 

Ordförande
Helena Jannert
Enhetschef. Bibliotek Majorna-Linné
E-post: helena.jannert@majornalinne.goteborg.se

Sekreterare
Louise Limberg
E-post: louise.limberg@hb.se

Kassör
Lena Skoglund
E-post: lena.m.skoglund@telia.com

Ledamöter
Kristina Graner
Chalmers bibliotek
E-post: graner@chalmers.se

Margareta Lundberg Rodin
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Suppleanter

Ingvar Grimberg
Göteborgs Universitetsbibliotek
E-post: ingvar.grimberg@ub.gu.se

Annelie Janred
Enhetschef. Biomedicinska biblioteket, Göteborgs UB
E-post: annelie.janred@ub.gu.se