Väst

Välkommen till hemsidan för Svensk Biblioteksförening, regionförening Väst
Här kan du läsa om de arrangemang som ordnas.
Vår önskan är att arrangemangen ger medlemmarna möjligheter att uppleva något intressant och roligt.
Vi hoppas också att dessa träffar ger dig möjlighet att träffa andra kollegor i föreningen.
Har du förslag på något program? Kontakta oss i styrelsen.

Regionföreningen Väst finns på Facebook!  Gilla oss och kolla in våra arrangemang:  https://www.facebook.com/Biblioteksforeningen.Vast

Planerade aktiviteter:

Onsdag 1 oktober kl 17.30
Välkommen till visning av Göteborgs Stadsbibliotek!
Bibliotekschef Christina Persson guidar oss runt i det utbyggda och ombyggda biblioteket.
Passa på att se Göteborgs Stads  mest välbesökta kulturinstitution tillsammans med kollegor från olika bibliotek.
En vacker byggnad, intressanta diskussioner och lite att äta, inspiration i biblioteksvardagen!

Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Anmäl dig senast måndag 29 september till Ingvar Grimberg på e-post  ingvar.grimberg@ub.gu.se
…så maten räcker till alla…

Tisdagen 21 oktober kl 17.30
Välkommen till visning av Bibliotekslabbet i Mölndal!

Bibliotekschef Anette Eliasson visar oss Bibliotekslabbet.
Bibliotekslabbet  är en experimentverkstad där du kan utveckla ditt framtidsbibliotek.
Ett öppet digitalt bibliotek som vill vara en öppen mötesplats för alla!

Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Anmäl dig senast fredag 17 oktober till Ingvar Grimberg på e-post  ingvar.grimberg@ub.gu.se

 

Ordförande
Helena Jannert
Enhetschef. Bibliotek Majorna-Linné
E-post: helena.jannert@majornalinne.goteborg.se

Sekreterare
Louise Limberg
E-post: louise.limberg@hb.se

Kassör
Lena Skoglund
E-post: lena.m.skoglund@telia.com

Ledamöter
Kristina Graner
Chalmers bibliotek
E-post: graner@chalmers.se

Margareta Lundberg Rodin
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Suppleanter

Ingvar Grimberg
Göteborgs Universitetsbibliotek
E-post: ingvar.grimberg@ub.gu.se

Annelie Janred
Enhetschef. Biomedicinska biblioteket, Göteborgs UB
E-post: annelie.janred@ub.gu.se