Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök, fortbildning och utflykter där trevligt mingel brukar ingå. Nedan kan du läsa om våra kommande arrangemang.

Välkommen med egna förslag!

 


Hösten samarrangemang: Regionföreningen och SFIS bjuder in till föreläsning med Pelle Snickars

Digital humaniora är ett vitalt forskningsfält som förutsätter tekniskt kunnande och dialog med programmerare. Det framstår dels som ett sätt att revitalisera humaniora med nya tekniska hjälpmedel och perspektiv, dels som en möjlighet att profilera lärosäten med nya forskningspraktiker och laboratorieliknande miljöer. Kritiker av digital humaniora saknas inte, men i takt med att alltmer humanistisk empiri är digital, så har detta forskningsfält blivit starkt metodologiskt drivande. Digitala metoder är centrala inom många olika humanistiska vetenskapsgrenar. I sin föreläsning presenterar Pelle Snickars ett forskningsfält som alltmer kommit i ropet.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Han har tidigare varit forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och Kungliga biblioteket (KB).

Medlemmar ur Svensk biblioteksförening Stockholm/Gotland/Uppsala är också välkomna.
Arrangör: SFIS Stockholm i samarbete med Svensk biblioteksförening

Anmäl dig senast fredag 14 oktober till nils.martensson@fmv.se
Telefon för frågor/kontakt: Nils Mårtensson, 072-329 50 04

Måndag 17 oktober 2016
kl. 17:30 – 20:00 (föredraget börjar kl. 18:00).
KTHB, Salongen, Osquars backe 31, Stockholm
T-station: Tekniska högskolan, uppgång Östra station
Karta: http://tinyurl.com/zprbwkw [1]

 


 Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland

Ordförande
Jonas Petersson

Uppsala universitetsbibliotek
Dag Hammarskjölds väg 1
752 37 Uppsala
jonas.petersson@ub.uu.se
Tfn: 018-471 3975


Kassör
Ragnar Helin
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
ragnar.helin[snabel-a]gmail.com
Tfn: 073 6121650


Lina Nääs
Uppsala universitetsbibliotek
Dag Hammarskjölds väg 1
752 37 Uppsala
lina.naas[snabel-a]ub.uu.se
Tfn: 018-471 6374


Åsa Olsson
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
asa.olsson[snabel-a]sh.se
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107


Susanne Ströberg
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
susanne.stroberg[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 305 16


Eva Häusner
Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26
102 41 Stockholm
e-post: eva-maria.hausner[snabel-a]kb.se
Tfn: 010-709 30 00


Mattias Karlsson
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9
142 22 Skogås
Tfn: 08-535 348 68


Peter Karlsson
Kungsholmens bibliotek
Sankt Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
e-post: peter.karlsson[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 307 00