Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök och utflykter där trevligt mingel brukar ingå.

Välkommen med egna förslag!

Patrik Schylström
ordförande
e -post: patrik.schylstrom@stockholm.se

 


 

Kallelse till årsmöte 2015 i Svensk biblioteksförenings Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland onsdagen den 25 mars.

Årsmötet kommer att hållas i Handelshögskolan i Stockholms bibliotek. Programmet blir följande:

17.30 Samling i foajén. Marie-Louise Fendin, chefsbibliotekare på Handelshögskolans bibliotek, visar oss runt i bibliotekets lokaler.
18.00 Årsmöte 2015 i Ohlinrummet.
18.30 Alice fyller 150! Författaren Christina Björk berättar om författaren Charles Dodgson (pseudonymen Lewis Carroll), universitetslärare i matematik och logik på Christ Church i Oxford. Och om sagan han hittade på under roddturen med Alice Liddell, deanens dotter. Alice i Underlandet blev sedan den banbrytande boken om en kavat flicka (!) på äventyr i fantasy-världen, barnboken utan ambition att uppfostra, bara underhålla. Då: något helt nytt. Idag: fortfarande aktuell. Christina berättar också om sina och tecknaren Inga-Karin Erikssons äventyr under researchen till boken Sagan om Alice i Verkligheten. Därtill om äventyr med det sällsamma Lewis Carroll Society i dagens Oxford. Inga-Karins teckningar, Carrolls dåtida foton och Christinas nutida illustrerar det hela.
19.45 Buffé serveras.

Programmet beräknas avslutat ca 20.30

Föredragningslista:
1. Fastställande av föredragningslista
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
8. Val av en revisor och en suppleant för denna
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
11. Fastställande av budget
12. Övriga frågor

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan på http://bit.ly/1CcQaef eller per telefon 076-1231172 senast torsdagen den 19 mars.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allteftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Patrik Schylström,
Ordförande

 


 

Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland

Ordförande
Patrik Schylström, e -post: patrik.schylstrom@stockholm.se
Stockholms stadsbibliotek
106 91 Stockholm
Tfn: 08-508 311 72

Sekreterare
Jonas Petersson, e-post: Jonas.petersson@fyrisskolan.uppsala.se
Fyrisskolans bibliotek
Götgatan 17-21
752 22 Uppsala
Tfn: 073 2016398

Kassör
Ragnar Helin, e-post: ragnar.helin@gmail.com
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
Mobil: 073 6121650

Ledamöter

Lina Nääs, e-post: lina.naas@ub.uu.se
Uppsala universitetsbibliotek
Ekonomikums bibliotek
Kyrkogårdsg. 10
751 20 Uppsala
Tfn: 018-471 6374

Claudine Leman, e-post: claudine.leman@gmail.com
Tfn: 08-598 88 911
Mobil: 070 4369410

Åsa Olsson, e-post: asa.olsson@sh.se
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107

Lena Petersson, e-post: lena.petersson@sundbyberg.se
Bibliotek Sundbyberg
172 92 Sundbyberg
Tfn: 08-706 85 43

Susanne Ströberg, e-post: susanne.stroberg@stockholm.se
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
Tfn: 08-508 305 16