Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök, fortbildning och utflykter där trevligt mingel brukar ingå. Nedan kan du läsa om våra kommande arrangemang.

Välkommen med egna förslag!

 


Workshop på Almedalsbiblioteket 9 september 2016

Vi gör som Skåneföreningen och föreningen i Väst och bjuder in till en workshop om Nationell biblioteksstrategi.

Välkommen till Almedalsbiblioteket på Gotland (hörsal E22) fredag den 9 september.

Preliminärt program:

8.00-9.00 Föreningsfrukost i bibliotekets foajé. Regionföreningens styrelse bjuder på frukost för medlemmar och icke-medlemmar och informerar om föreningens arbete på såväl nationell som regional nivå.

9.00-11.30 Workshop ”Nationell biblioteksstrategi”

Karin Linder och Krister Hanssonutredare från KB, kommer till Gotland för att diskutera arbetet med Nationell biblioteksstrategi. Information om KB:s uppdrag finns här. Den första lägesrapporten går att ladda ned här.

Alla medlemmar i föreningen är hjärtligt välkomna liksom bibliotekspersonalen från alla Gotlandsbibliotek.

För att kunna beräkna frukostmackor, anmäl dig gärna här.

Vid frågor kontakta Eva Häusner, eva-maria.hausner(snabela)kb.se

Väl mött.


 Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland

Ordförande
Jonas Petersson

Uppsala universitetsbibliotek
Dag Hammarskjölds väg 1
752 37 Uppsala
jonas.petersson@ub.uu.se
Tfn: 018-471 3975


Kassör
Ragnar Helin
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
ragnar.helin[snabel-a]gmail.com
Tfn: 073 6121650


Lina Nääs
Uppsala universitetsbibliotek
Dag Hammarskjölds väg 1
752 37 Uppsala
lina.naas[snabel-a]ub.uu.se
Tfn: 018-471 6374


Åsa Olsson
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
asa.olsson[snabel-a]sh.se
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107


Susanne Ströberg
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
susanne.stroberg[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 305 16


Eva Häusner
Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26
102 41 Stockholm
e-post: eva-maria.hausner[snabel-a]kb.se
Tfn: 010-709 30 00


Mattias Karlsson
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9
142 22 Skogås
Tfn: 08-535 348 68


Peter Karlsson
Kungsholmens bibliotek
Sankt Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
e-post: peter.karlsson[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 307 00