Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök, fortbildning och utflykter där trevligt mingel brukar ingå. Nedan kan du läsa om våra kommande arrangemang.

Välkommen med egna förslag!

 

Kallelse till årsmöte 2016

Onsdagen den 16 mars kl. 18.00 på Fredens Hus, Uppsala

18.00 Pjäsen ”Vi skulle spelat Lysistrate”. En pjäs om kvinnliga fredsprofiler.
ca 19.00 Årsmöte
19.30 Buffé med förfriskningar.
Det kommer även finnas möjlighet att se andra utställningar på Fredens hus under kvällen.

Årsmötet kommer att hållas på Fredens Hus, Uppsala.
Adress: Besöksadress: Fredens Hus, Uppsala slott, borggårdsplan ingång A2, 752 37 Uppsala

Föredragningslista:
1. Fastställande av föredragningslista
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Ställningstaganden ifråga om motioner och förslag
7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
8. Val av en revisor och en suppleant för denna
9. Val av valberedning varav en sammankallande
10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
11. Fastställande av budget
12. Övriga frågor

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari.

Anmälan senast torsdagen den 8 mars

Antingen via formulär:  http://goo.gl/forms/jW2zMrkza9
Eller per telefon 0736-121650.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan eftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Välkommen!Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland


jonas

Ordförande
Jonas Petersson

Fyrisskolans bibliotek
Götgatan 17-21
752 22 Uppsala
jonas.petersson[snabel-a]fyrisskolan.uppsala.se
Tfn: 073 2016398


 

ragnar

Kassör
Ragnar Helin
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
ragnar.helin[snabel-a]gmail.com
Tfn: 073 6121650


Lina

Lina Nääs
Uppsala universitetsbibliotek
Ekonomikums bibliotek
Kyrkogårdsg. 10
751 20 Uppsala
lina.naas[snabel-a]ub.uu.se
Tfn: 018-471 6374


asa

Åsa Olsson
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
asa.olsson[snabel-a]sh.se
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107


susanne

Susanne Ströberg
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
susanne.stroberg[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 305 16


eva

Eva Häusner
Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26
102 41 Stockholm
e-post: eva-maria.hausner[snabel-a]kb.se
Tfn: 010-709 30 00


Mattias Karlsson
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9
142 22 Skogås
Tfn: 08-535 348 68


Peter Karlsson
Kungsholmens bibliotek
Sankt Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
e-post: peter.karlsson[snabel-a]stockholm.se
Tfn: 08-508 307 00