Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök, fortbildning och utflykter där trevligt mingel brukar ingå. Nedan kan du läsa om våra kommande arrangemang.

Välkommen med egna förslag!

 

”Det verkliga värdet av historia
– Centrum för Näringslivshistorias resa mot nya kunder”

I november har vi planerat ett evenemang tillsammans med Svensk förening för informationsspecialister (SFIS). Nämligen en föreläsning på temat marknadsföring.

Anders Sjöman, ny kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria reflekterar kring utmaningen för arkiv- och informationsbaserade verksamheter att lyfta fram sina tjänster och att hitta nya målgrupper, bl a utifrån sin tidigare erfarenhet från den kommersiellt drivna PR- och webbtjänstvärlden.

Anders kommer att berätta om sitt arbete på CfN, där han arbetar både med att synliggöra CfN:s egna tjänster och med att lyfta CfN:s kunders historiska satsningar. Efter föredraget stannar Anders kvar för frågor.

Stanna gärna kvar efter föreläsningen för diskussion och reflektioner kring föreläsningen.

När: 3 november 18.00
(Sista anmälningsdag 2 november)

Var: Salongen, KTH Biblioteket
Osquars backe 31
Tunnelbanestation: Tekniska högskolan

Anmäl dig på följande adress: http://bit.ly/1Ux6tBd

Vid frågor kontakta Lina Nääs lina.naas@ub.uu.se

 

 

 


Sthlms-basta-skolbibliotek-WebbformatSvensk biblioteksförenings Regionförening Stockholm Uppsala Gotland arrangerar en diskussionskväll med avsikten att tillsammans med skolledare och politiker från Stockholms stad samt SKL diskutera framgångsfaktorer för ett väl fungerade skolbibliotek.

Vi har bjudit in Magnus Nilsson (S), ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad, Cecilia Brinck (M), vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Anna Widing Niemelä, gymnasiechef i Botkyrka kommun samt Malin Söderberg, bitr. rektor Nacka gymnasium. Kvällen öppnas med en kort introduktion i skolbiblioteksvardagen utifrån ett användarperspektiv. I denna inledande del reflekterar en skolbibliotekarie, en lärare och en elev om deras bild av ett optimalt skolbibliotek samt framgångsfaktorer för att nå dit. De kommer även att berätta om sina egna erfarenheter av skolbibliotek. Därefter inleds paneldiskussionen med ovan nämnda personer. Avslutningsvis kommer publiken att få möjlighet att ställa frågor till panelen.

Till publiken inbjuds professionella, intresseorganisationer, media, myndigheter, och andra intresserade. Vi hoppas att både goda exempel och tänkvärda utmaningar kommer upp i den gemensamma diskussionen.

När: onsdag 25 november kl. 18.00–20.00
Förfriskningar från kl. 17.30

Var: ABF-huset Stockholm, Palmesalen

Arrangör: Svenska biblioteksföreningens regionförening Stockholm-Uppsala-Gotland; med stöd av DIK

Vid frågor kontakta Eva Häusner: eva-maria.hausner@kb.se

 

 

 


 

Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland

Ordförande
Jonas Petersson
Fyrisskolans bibliotek
Götgatan 17-21
752 22 Uppsala
e-post: jonas.petersson@fyrisskolan.uppsala.se
Tfn: 073 2016398

Kassör
Ragnar Helin
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
e-post: ragnar.helin@gmail.com
Tfn: 073 6121650

Ledamöter

Lina Nääs
Uppsala universitetsbibliotek
Ekonomikums bibliotek
Kyrkogårdsg. 10
751 20 Uppsala
e-post: lina.naas@ub.uu.se
Tfn: 018-471 6374

Åsa Olsson
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
e-post: asa.olsson@sh.se
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107

Susanne Ströberg
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
e-post: susanne.stroberg@stockholm.se
Tfn: 08-508 305 16

Peter Karlsson
Kungsholmens bibliotek
Sankt Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
e-post: peter.karlsson@stockholm.se
Tfn: 08-508 307 00

Mattias Karlsson
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9
142 22 Skogås
Tfn: 08-535 348 68

Eva Häusner
Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26
102 41 Stockholm
e-post: eva-maria.hausner@kb.se
Tfn: 010-709 30 00