Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm Uppsala Gotland är den största inom Svensk biblioteksförening med ca 1 000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels föreläsningar, studiebesök och utflykter där trevligt mingel brukar ingå.

Välkommen med egna förslag!

 


 

Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm Uppsala Gotland

Ordförande
Jonas Petersson
Fyrisskolans bibliotek
Götgatan 17-21
752 22 Uppsala
e-post: jonas.petersson@fyrisskolan.uppsala.se
Tfn: 073 2016398

Kassör
Ragnar Helin
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
e-post: ragnar.helin@gmail.com
Tfn: 073 6121650

Ledamöter

Lina Nääs
Uppsala universitetsbibliotek
Ekonomikums bibliotek
Kyrkogårdsg. 10
751 20 Uppsala
e-post: lina.naas@ub.uu.se
Tfn: 018-471 6374

Åsa Olsson
Biblioteket Södertörns högskola
141 89 Huddinge
e-post: asa.olsson@sh.se
Tfn: 08-6084316
Mobil: 070 2752107

Susanne Ströberg
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
e-post: susanne.stroberg@stockholm.se
Tfn: 08-508 305 16

Peter Karlsson
Kungsholmens bibliotek
Sankt Eriksgatan 33
112 39 Stockholm
e-post: peter.karlsson@stockholm.se
Tfn: 08-508 307 00

Mattias Karlsson
Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9
142 22 Skogås
Tfn: 08-535 348 68

Eva Häusner
Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26
102 41 Stockholm
e-post: eva.hausner@gmail.com
Tfn: 010-709 30 00