Hem > Om föreningen > Regionföreningar > Stockholm Uppsala Gotland Skriv ut

Stockholm Uppsala Gotland

Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland är den största inom Svensk Biblioteksförening med ca 1000 medlemmar. I styrelsen ingår ledamöter från folk- och forskningsbibliotek i både Uppsala och Stockholm. På våra arrangemang har du som medlem tillfälle att på ett informellt sätt träffa kollegor från många olika områden inom branschen. Vi ordnar mestadels studiebesök och utflykter där trevligt mingel brukar ingå.

Välkommen med egna förslag!

Patrik Schylström
ordförande
 e -post: patrik.schylstrom@stockholm.se

 

Vårens arrangemang 

 April

 

Välkomna till ett intressant studiebesök bakom kulisserna på SVT måndagen den 7 april kl. 16:30! 

Samling i TV-husets foajé, Oxenstiernsgatan 34, där guide möter.

Visningen tar ca 1 timme.

De som önskar återsamlas utanför TV-husets entré efter visningen för att äta en gemensam måltid på egen bekostnad på närliggande restaurang.

Obligatorisk anmälan till studiebesöket och även till restaurangbesöket senast måndagen den 31 mars till Ragnar Helin,ragnar.helin@gmail.com, tel 0736121650. För att kunna boka bord måste jag veta hur många som vill vara med efteråt på ett restaurangbesök.

 Karta till TV-huset:

http://tinyurl.com/oq8czlf

För att åka till TV-huset kan man ta buss 4 som har ändstation Radiohuset, eller buss 76 som stannar vid TV-huset.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, regionföreningen Uppsala-Stockholm-Gotland

 

Mars

Kallelse till Årsmöte 2014 i Svensk Biblioteksförenings Regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland onsdagen den 26 mars kl 18.00! Obs ändrad dag!

Vi skickade tidigare ut en kallelse till årsmöte 2014. På grund av lokalsvårigheter har vi fått ändra dag.

Årsmötet kommer att hållas den 26 mars på Carolina Rediviva.

Programmet blir följande:


18.00 Samling i foajén

18.15 Åsa Henningsson, chef på Kart- och bildenheten, berättar om Rasbiologiska institutet och dess arkiv som finns på Uppsala universitetsbibliotek (boksalen)

18.45 Årsmöte 2014 (boksalen)

19.15 Lättare förtäring (lunchrummet)


Programmet beräknas avslutat ca 20.00

 

Föredragningslista:

1. Fastställande av föredragningslista

2. Upprättande av röstlängd

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av mötesfunktionärer

5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa

6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag

7. Val av styrelse enl. stadgarna § 5

8. Val av en revisor och en suppleant för denna

9. Val av valberedning varav en sammankallande

10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan

11. Fastställande av budget

12. Övriga frågor

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

 

Anmälan till Ragnar Helin, ragnar.helin@gmail.com, eller per telefon  0736121650, senast torsdagen den 19 mars.

Om du anmält dig till det tidigare datumet måste du göra en ny anmälan.

 Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allteftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

 

Med vänliga hälsningar

Patrik Schylström, 

Ordförande Svensk Biblioteksförening, Regionföreningen Stockholm/Uppsala/Gotland

 

 

 

Februari

Välkomna till nytt studiebesök hos Riksarkivets bibliotek, Fyrverkarbacken 13 i Marieberg tisdagen den 18 februari kl. 18:00

Besöket är i första hand till för dem som inte fick rum på det förra besöket.

Bibliotekarie Elisabet Sandström visar biblioteket och raritetsrummen kl. 18.00 – ca 19.00

http://riksarkivet.se/marieberg

Här finns karta:

http://kartor.eniro.se/m/9obrn

Efter visningen äter vi middag på Restaurang ”Lilla Asien” , Gjörwellsgatan 17 på Kungsholmen. Föreningen subventionerar måltiden med 100:-/person.

http://gastrogate.com/restaurang/lillaasien/

http://gastrogate.com/restaurang/lillaasien/page/4/

Anmälan till: ragnar.helin@gmail.com eller 073-612 16 50 senast tisdagen den 11 februari. Vid anmälan -ange om du vill delta i middagen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Svensk Biblioteksförening

Regionföreningen Stockholm – Uppsala – Gotland

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————–

 

Styrelseledamöter för Regionföreningen Stockholm-Uppsala-Gotland

Ordförande
Patrik Schylström, e -post: patrik.schylstrom@stockholm.se
Stockholms stadsbibliotek
106 91 Stockholm
Tfn: 08-508 311 72

Sekreterare
Staffan Engstrand, e-post: staffan.engstrand@solna.se
Solna stadsbibliotek
Box 1049
171 21 Solna
Tfn: 08-734 29 21 
Mobil: 073-710 62 35

Kassör
Ragnar Helin, e-post: ragnar.helin@gmail.com
Tavastgatan 45, 1tr
118 24 Stockholm
Mobil: 0736-121650

Ledamöter

Halina Hohenthal, e-post: halina.hohenthal@ub.uu.se 
Uppsala universitetsbibliotek
Medicinska biblioteket
Akademiska sjukhuset, Ingång 61
751 85 Uppsala
Tfn:   018-611 90 51      

Claudine Leman, e-post: claudine.leman@adm.franskaskolan.se
Franska Skolans bibliotek
Döbelnsgatan 9
11183 Stockholm
Tfn: 08-598 88 911
Mobil: 070-4369410

Åsa Olsson, e-post: asa.olsson@sh.se
Biblioteket
Södertörns högskola
141 89 Huddinge
 Tfn: 08-6084316      
 Mobil: 070-2752107      
 

Lena Petersson, e-post: lena.petersson@sundbyberg.se
Bibliotek Sundbyberg
172 92 Sundbyberg
Tfn: 08-706 85 43      

Susanne Ströberg, e-post: susanne.stroberg@stockholm.se
Kista bibliotek
Kista Torg 7
164 42 Kista
Tfn: 08-508 305 16