Skåne

Välkommen till Regionförening Skåne

Vi organiserar medlemmar i Skåne och ordnar seminarier, studiebesök och utflykter där vi träffas och har trevligt.

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Styrelse (2016)
Ewa Stenberg, Malmö Högskolas bibliotek, ordförande e-post ewa.stenberg@mah.se
Ellen Follin, BTJ Lund, e-post ellenfollin@hotmail.com
Tove Hjort, Malmö Stadsbibliotek, e-post tovehjorth@hotmail.com
Jacob Andersson, Malmö högskola e-post jacob.andersson@mah.se
Anja Hoppe, HT-biblioteken, Lunds universitet e-post anja.hoppe@htbibl.lu.se
Mia Dimblad, Hässleholms bibliotek e-post mia.dimblad@hassleholm.se
Christian Forsell, Helsingborgs bibliotek e-post Christian.Forsell@helsingborg.se 

 

Kommande arrangemang

 

*** SAVE THE DATE ***

Den 29 november bjuder Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne och Svensk Förening för Informationsspecialister, Syd på en halvdag om bibliotekens arbete med flyktingar.

Plats: Malmö stadsbibliotek, Röda rummet
Tid: 13-16:30

Utdrag ur programmet: Carlos Rojas, MIKLO pratar om nyanländas/flyktingarnas behov av och önskningar om vad biblioteken kan göra för dem, Monica Ehrenstråle, Helsingborg stadsbibliotek, om hur man kan söka pengar och hur Helsingborg har arbetat med flyktingar, Torbjörn Nilsson, Malmö stadsbibliotek om biblioteket som stöd i integrationsprocessen. Andra programpunkter är t.ex. Immigrant art och Rosengårdsbibliotekets arbete.

Öppen för båda föreningars medlemmar. Mer detaljerad information om programmet kommer snart!

Du kan anmäla dig via följande länk:
http://tinyurl.com/jyvvg6j

Om du har frågor kan du höra av dig till
ellenfollin[at]hotmail.com
0768-847 827

Glöggmingel – tema moderna biblioteksmiljöer

med Malmö Stadsbibliotek, Svensk biblioteksförening Skåne och SFIS Syd

Malmö Stadsbibliotek visar sina senaste nyskapande tillskott Kanini, KRUT och Lärcentrum/Medialabbet. Eftermiddagen bjuder på glöggfika och presentation av de tre projekten. Därefter mingel i de olika miljöerna med chans att ställa frågor till representanter för de olika avdelningarna.

Datum &Tid: Tisdagen den 6 december Kl. 14.45-17.00

Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet

Anmäl dig till: tove.hjort@malmo.se

Öppet för båda föreningarnas medlemmar.

Kl: 14.45-15.00 Glöggfika

Kl. 15-15.20: Presentation av Kanini

Stadsbibliotekets nya barnavdelning för barn mellan 0-8 år är en spännande och magisk plats för alla barn i Malmö. I utformandet av den 800 kvadratmeter stora Kanini har barnen varit medskapande och deras önskemål och tankar har fått vara i fokus. Här kan barnen hitta en ny favoritplats på en stock i bokskogen, inkrupen i skuggans mystiska koja, eller kanske vid skaparbordet i den kreativa regnbågsverkstaden.

Kl. 15.20-15.40: Presentation av KRUT

Med KRUT utformar Malmö Stadsbibliotek en verksamhet som kan lyfta de berättelser som staden bär på, de som sällan syns eller de som borde höras, synas eller upplevas. Projektet riktar sig till ungdomar och unga vuxna som vill skapa och göra sina röster hörda. I särskilt fokus finns de som lever i socioekonomiskt eftersatta områden, och/eller som har utmaningar när det gäller språk, funktion, psykisk hälsa, sexuell läggning och könsidentitet. Målet är att stå för yttrandejämlikhet, inkludering och en jämställd representation.

Kl. 15.40-16.00 Presentation av Lärcentrum och Medialabbet

Det här är avdelningen som vänder sig till alla som är vuxna och vill lära! Särskilt passande är Lärcentrum/Medialabbet för de som är vuxenstuderande, arbetssökande, vill lära sig svenska, navigera i den digitala världen, få tips om att starta och driva företag eller jobba med digitala kreativa projekt. På plats finns bibliotekarier, lärare och annan kunnig personal.

Kl. 16-17: Mingel i miljöerna med chans att ställa frågor till representanter från projekten


 

Tidigare arrangemang 

Klicka på länken för att se ännu äldre arrangemang.

Läsmagi in action

Den 14 oktober kl. 9:30 – 13:00, Malmö högskola, Orkanenbiblioteket sal C528

En förmiddag med tema läsfrämjande – Se hela programmet

Ur förmiddagsprogrammet:

– Lotta Bergman, Dr. i Svenska med didaktiktisk inriktning som bl.a. intresserar sig för hur litteratur och andra medier kan integreras i problemorienterade och utforskande arbetssätt

– Lund läser – Cecilia Lindgren, projektledare för Lunds största bokcirkel

– Läsmagi – en satsning på förskolebibliotek i Malmö stad. Therese Traneborn m.fl.

-Aktionsforskande bibliotekarier: Läsning av barnböcker med nyanlända (Mia Dimblad)

Efter lunch håller Expertnätverket för skolbibliotek träff

E-plikt – vad är det och hur påverkar det oss?

Sedan 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Lagen är ett komplement till pliktexemplarslagstiftningen, som omfattar leveransplikt för tryckt och audiovisuellt material. Syftet är att samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet till stöd för forskningen.

Gertrud Berger och Kristoffer Holmqvist, som arbetar på Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet inom områdena Förvärv resp. Vetenskaplig kommunikation, kommer att ge oss en kort introduktion till ämnet e-plikt.

Datum: Torsdag 15 september

Plats: Bromansalen, Universitetsbiblioteket (därefter valfri öl/annat på John Bull pub, till egen kostnad)

Tid: kl 16.00 – 17.00, därefter promenerar de som vill till John Bull pub.

Föredraget är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar, oavsett lokalförening.

Anmäl dig här, senast tisdag 13 september.

Eventuella frågor kan ställas till anja.hoppe@htbibl.lu.se