Skåne

Välkommen till Regionförening Skåne

Vi organiserar medlemmar i Skåne och ordnar seminarier, studiebesök och utflykter där vi träffas och har trevligt.

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Styrelse (2016)
Ewa Stenberg, Malmö Högskolas bibliotek, ordförande e-post ewa.stenberg@mah.se
Ellen Follin, BTJ Lund, e-post ellenfollin@hotmail.com
Tove Hjort, Malmö Stadsbibliotek, e-post tovehjorth@hotmail.com
Jacob Andersson, Malmö högskola e-post jacob.andersson@mah.se
Anja Hoppe, HT-biblioteken, Lunds universitet e-post anja.hoppe@htbibl.lu.se
Mia Dimblad, Hässleholms bibliotek e-post mia.dimblad@hassleholm.se
Christian Forsell, Helsingborgs bibliotek e-post Christian.Forsell@helsingborg.se 

 

Kommande arrangemang

Välkomna till en dag om framtidens kompetenser på bibliotek!

SFIS Syd tillsammans med Svensk Biblioteksförening region Skåne bjuder in till en dag om framtidens kompetensbehov inom bibliotek.

Vi får ett övergripande nationellt och internationellt perspektiv i form av utredningen kring Nationell biblioteksstrategi samt IFLA:s sektion för kompetensutveckling, som presenterar nyligen antagna riktlinjer.

Vi får ta del av bibliotekschefers (både inom folk- och högskolebibliotek) tankar om vilka kompetenser som kommer att behövas, och biblioteksutbildningarna i Köpenhamn, Lund och Borås ger sina respektive syner på professionen och dess framtid och vilka kompetenser studenterna behöver för att klara av dagens och morgondagens biblioteksverksamhet.

Dagen innehåller presentationer och en avslutande paneldebatt med alla medverkande.

Medverkande:

Karin Linder, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och tidigare utredare av Nationell biblioteksstrategi

Ewa Stenberg, co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling

Maria Haglund, överbibliotekarie på KTH

Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling

Jenny Lindberg, lärare och forskare på BHS

Johanna Rivano Eckerdal, lektor och forskare på ABM-utbildningen, Lunds universitet

Henrik Jochumsen, lektor/associate professor på Det Informationsvidenskabelige Akademi vid Köpenhamns universitet

Datum : 8 februari

Plats: Humanistiska hörsalen, SOL (Språk- och Litteraturcentrum), Helgonabacken 12, Lund (karta: http://bit.ly/2jtQhQM)

 Anmäl dig senast den 3 februari! Anmälan via denna länk: https://goo.gl/forms/PtlTv4Ei4LwoJ2uJ2

 Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar oavsett lokalavdelning.

Program:

9.30 – kaffe och macka framdukat.

10.00 – 10.30: Karin Linder, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening (titel på föredrag kommer)

10.30 – 11.00: Ewa Stenberg, co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling: “IFLA Guidelines for Continuing Professional Development”

11.15 – 11.45: Maria Haglund, överbibliotekarie på KTH (titel på föredrag kommer)

11.45 – 12.15: Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling: ”Bibliotekarier i nytt uppdrag – kontinuerligt lärande för att jobba i en förändrad värld”

12.15 – 13.15: Lunch på egen hand

13.15 – 13.45: Jenny Lindberg, lärare och forskare på BHS: ”Profession i förändring – hur förbereder vi studenterna för framtiden?”

13.45 – 14.15: Johanna Rivano Eckerdal, lektor och forskare på avdelningen för ABM, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

14.15 – 14.45: Henrik Jochumsen, lektor/associate professor på Det Informationsvidenskabelige Akademi vid Köpenhamns universitet (titel på föredrag kommer)

 14.45 – 15.00 – kort paus med kaffe

15.00 – 15.45: paneldebatt. Moderator: Karin Linder


 

Tidigare arrangemang 

Klicka på ”Tidigare arrangemang” för att se ännu äldre arrangemang.

Glöggmingel – tema moderna biblioteksmiljöer

med Malmö Stadsbibliotek, Svensk biblioteksförening Skåne och SFIS Syd

Malmö Stadsbibliotek visar sina senaste nyskapande tillskott Kanini, KRUT och Lärcentrum/Medialabbet. Eftermiddagen bjuder på glöggfika och presentation av de tre projekten. Därefter mingel i de olika miljöerna med chans att ställa frågor till representanter för de olika avdelningarna.

Datum &Tid: Tisdagen den 6 december Kl. 14.45-17.00

Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet

Anmäl dig till: tove.hjort@malmo.se

Öppet för båda föreningarnas medlemmar.

Kl: 14.45-15.00 Glöggfika

Kl. 15-15.20: Presentation av Kanini

Stadsbibliotekets nya barnavdelning för barn mellan 0-8 år är en spännande och magisk plats för alla barn i Malmö. I utformandet av den 800 kvadratmeter stora Kanini har barnen varit medskapande och deras önskemål och tankar har fått vara i fokus. Här kan barnen hitta en ny favoritplats på en stock i bokskogen, inkrupen i skuggans mystiska koja, eller kanske vid skaparbordet i den kreativa regnbågsverkstaden.

Kl. 15.20-15.40: Presentation av KRUT

Med KRUT utformar Malmö Stadsbibliotek en verksamhet som kan lyfta de berättelser som staden bär på, de som sällan syns eller de som borde höras, synas eller upplevas. Projektet riktar sig till ungdomar och unga vuxna som vill skapa och göra sina röster hörda. I särskilt fokus finns de som lever i socioekonomiskt eftersatta områden, och/eller som har utmaningar när det gäller språk, funktion, psykisk hälsa, sexuell läggning och könsidentitet. Målet är att stå för yttrandejämlikhet, inkludering och en jämställd representation.

Kl. 15.40-16.00 Presentation av Lärcentrum och Medialabbet

Det här är avdelningen som vänder sig till alla som är vuxna och vill lära! Särskilt passande är Lärcentrum/Medialabbet för de som är vuxenstuderande, arbetssökande, vill lära sig svenska, navigera i den digitala världen, få tips om att starta och driva företag eller jobba med digitala kreativa projekt. På plats finns bibliotekarier, lärare och annan kunnig personal.

Kl. 16-17: Mingel i miljöerna med chans att ställa frågor till representanter från projekten