Skåne

Välkommen till Regionförening Skåne

Vi organiserar medlemmar i Skåne och ordnar seminarier, studiebesök och utflykter där vi träffas och har trevligt.

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Styrelse (2016)
Ewa Stenberg, Malmö Högskolas bibliotek, ordförande e-post ewa.stenberg@mah.se
Ellen Follin, BTJ Lund, e-post ellenfollin@hotmail.com
Tove Hjort, Malmö Stadsbibliotek, e-post tovehjorth@hotmail.com
Jacob Andersson, Malmö högskola e-post jacob.andersson@mah.se
Anja Hoppe, HT-biblioteken, Lunds universitet e-post anja.hoppe@htbibl.lu.se
Mia Dimblad, Hässleholms bibliotek e-post mia.dimblad@hassleholm.se
Christian Forsell, Helsingborgs bibliotek e-post Christian.Forsell@helsingborg.se 

 

Kommande arrangemang

 

SFIS Syd och Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne bjuder in till höstens första arrangemang:

E-plikt – vad är det och hur påverkar det oss?

Sedan 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Lagen är ett komplement till pliktexemplarslagstiftningen, som omfattar leveransplikt för tryckt och audiovisuellt material. Syftet är att samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet till stöd för forskningen.

Gertrud Berger och Kristoffer Holmqvist, som arbetar på Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet inom områdena Förvärv resp. Vetenskaplig kommunikation, kommer att ge oss en kort introduktion till ämnet e-plikt.

Datum: Torsdag 15 september

Plats: Bromansalen, Universitetsbiblioteket (därefter valfri öl/annat på John Bull pub, till egen kostnad)

Tid: kl 16.00 – 17.00, därefter promenerar de som vill till John Bull pub.

Föredraget är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar, oavsett lokalförening.

Anmäl dig här, senast tisdag 13 september.

Eventuella frågor kan ställas till anja.hoppe@htbibl.lu.se

Välkommen med din anmälan!


 

Tidigare arrangemang 

Klicka på länken för att se äldre arrangemang.

Goda nyheter för alla som ville höra Jutta Haiders föredrag på upphovsrättsdagen (som ju tyvärr ställdes in på grund av sjukdom) och/eller är intresserade av Opan access och öppen forskningsdata:

SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne bjuder sina medlemmar på ett

Rundabordssamtal: Open Access & Open Data för Open Science… men i vems intresse och på vilka villkor? 

Tid: 24 maj 2016, kl. 15-17
Plats: Bromansalen, universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Samtalsledare: Jutta Haider (Universitetslektor vid Avdelningen för ABM och Avdelningen för digitala kulturer Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet) & Sara Kjellberg (Forskare vid Avdelningen för ABM på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet)
 
I rundabordssamtalet relateras Open Access och idén om fri tillgång till forskningsdata till varandra för att sätta dem i en vidare kontext. En startpunkt är att belysa hur Open Access har gått från att vara en rörelse, inte minst driven av bibliotekarier till att mer och mer förhandlas i termer av en affärsmodell, där APCs ses som den mest attraktiva vägen. Tjänster som Researchgate eller Academia.edu utmanar bibliotekens institutionella repositorier – i alla fall utifrån forskarnas perspektiv. Open Access har blivit mainstream men har biblioteken vunnit striden? Hur kan vi förstå kravet på fri tillgång till forskningsdata som åtskild från Open Access men ändå kopplat till en föreställning om att forskning är till för alla? Men vem är egentligen ”alla” och vilka idéer om vad forskning är och hur den fungerar finns redan inbyggd i själva begreppet ”data”? Vilka är egentligen problemen som Open Access, Open Data eller Open Science är tänkta att lösa och vem formulerade problemen från början? Dessa är några av frågorna som kommer att beröras i diskussionen. Förhoppningen är att komplicera bilden av öppenhet men att ändå behålla handlingskraften! Biblioteken och bibliotekarierna har fortfarande en nyckelroll och hur kan vi formulera den idag?
 
Upplägget bygger på ett aktivt deltagande av alla vid bordet. Vi ber därför att man tar med sig en egen fråga som man vill diskutera och som relaterar till ovanstående problematik.
 
15:00-15:15 Fika
15:15-15:45 Inledning (Jutta och Sara)
15:45-16:00 Vilka frågor kommer ni med?

16:00-17:00 Diskussion (Sara moderator)

Anmäl er till anja.hoppe@htbibl.lu.se 20/5!

Detta är ett samarrangemang av SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne och öppen för båda föreningars medlemmar.

Skåne och SFIS Syd: Vårutflykt 17 maj

Svensk Biblioteksförening Region Skåne och Svensk Förening för Informationsspecialister Syd inbjuder alla medlemmar till en tripp till Köpenhamn.

Målet för resan är en sprillans ny bibliotekssatsning som fokuserar på digitala metoder och verktyg för samhällsvetenskaplig forskning.

13.00: Avfärd m. buss från Malmö. Samling vid Frans Suellsstatyn,
N Vallgatan 70.

14:00: Besök på Digital Social Science Lab (DSSL), Samfundsvidenskabelig Fakultetsbibliotek, Københavns universitetsbibliotek, Gothersgade 140.

Ca 15:30: Promenad till NIAS (Nordic Institute of Asian Studies, Øster Farimagsgade 5) för att umgås över en lätt måltid på smørrebrød.

17.00:  Vår buss hämtar oss för hemfärd (på Øster Farimagsgade 5).

Ankomst Malmö ca kl. 18.00, beroende  på gränskontrollen. Medtag giltig legitimation!

DSSL

Om DSSL: “Digital Social Science Lab is an open platform and a physical learning environment for connecting academia to digital tools through education and events focusing on digital methods and data literacy within social sciences.” (The Library Lab – libraries, learning and lego)

DSSL, som invigdes 18 februari i år, ger tillgång till digitala verktyg för att bearbeta, presentera och visualisera stora datamängder. Rummet är öppet för studenter och andra besökare som vill arbeta med de digitala verktygen. Projektledaren Mads Korsgaard och bibliotekschefen Christian Lauersen ger oss en inblick i DSSL, bl a med exempel på hur de digitala verktygen kan användas. Vi kommer även att få en kort introduktion till SAMF fakultetsbibliotek.

 Dagen är avgiftsfri och öppen för alla medlemmar, oberoende av lokalavdelning.

Anmälan: SFIS-medlemmar: Inga-Lill Blomkvist, ilb@nias.ku.dk, SBF-medlemmar: Mia Dimblad, mia.dimblad@hassleholm.se senast den 10 maj.

Om ni har kostönskemål, t ex vegetariska eller glutenfria smørrebrød, ange det i er anmälan.

Välkommen med din anmälan!

Länk till DSSLs presentation:  http://www.slideshare.net/lauersen/the-data-labs-at-copenhagen-university-library-bringing-academia-and-digital-methods-together

Länk till blogginlägg av DSSL på Library Lab: https://christianlauersen.net/2016/05/19/exploring-the-data-journey/