Skåne

Välkommen till Regionförening Skåne

Vi organiserar medlemmar i Skåne och ordnar seminarier, studiebesök och utflykter där vi träffas och har trevligt.

Om du har några önskemål eller åsikter om vår verksamhet kontakta styrelsen.

Styrelse (2015)
Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö Stadsbibliotek, ordförande e-post hedija.kodzaga-
jasarevic@malmo.se

Ellen Follin, BTJ Lund, e-post ellenfollin@hotmail.com
Johan Vintén, Norra Fäladen, Lunds folkbibliotek e-post johan.vinten@lund.se
Jacob Andersson, Malmö högskola e-post jacob.andersson@mah.se
Anja Hoppe, HT-biblioteken, Lunds universitet e-post anja.hoppe@htbibl.lu.se
Mia Dimblad, Hässleholms bibliotek e-post mia.dimblad@hassleholm.se
Christian Forsell, Helsingborgs bibliotek e-post Christian.Forsell@helsingborg.se 

Kommande arrangemang

SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne bjuder sina medlemmar på en heldag om upphovsrätt!

Tid: 17/2 2016, 9:30-16:00 (med fika från 9:10)
Plats: Röda rummet, Malmö stadsbibliotek.

PROGRAM
(med reservation för mindre justeringar)

9:10-9:30 FIKA
Jenny Widmark, bibliotekarie och jur. kand., Malmö högskolas bibliotek
Moderator – hälsar välkommen

9:30-10:15
Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket, styrelseledamot EBLIDA
Ämne: Inledande överblick och kopplingar till öppna data och e-förvaltning.

10:20-11:05
Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening
Ämne: Creative Commons-licenser och bildmaterial, både digitaliserat och born digital

11:15-12:15
Jutta Haider, universitetslektor, Avdelning för ABM, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Ämne: Open Access & Open Data för Open Science… men i vems intresse och på vilka villkor?

12:15-13:15 LUNCH PÅ EGEN HAND

13:15-14:15
Inga-Lill Nilsson, sammankallande för expertnätverket för upphovsrätt, Svensk biblioteksförening och bibliotekarie vid Karlstads universitetsbibliotek
Ämne: Upphovsrätt, utveckling av bibliotekens nya kompetensområde

14:15-14:30 FIKA

14:30-15:30
Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek
Ämne: En mer digital och mer europeisk upphovsrätt för biblioteken

15:30-16:00
Jenny Widmark
Summering, paneldiskussion

Anmäl er till
anja.hoppe[at]htbibl.lu.se eller ilb[at]nias.ku.dk senast 14/2!

Detta är ett samarrangemang av SFIS Syd och SBF, Regionförening Skåne och öppen för båda föreningars medlemmar.
MER OM NÅGRA AV PUNKTERNA:

11:15-12:15
Jutta Haider, universitetslektor, Avdelning för ABM, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Ämne: Open Access & Open Data för Open Science… men i vems intresse och på vilka villkor?

Föreläsningen relaterar Open Access och idéen om fri tillgång till forskningsdata till varandra och sätter dem i en vidare kontext. Genom att belysa hur Open Access har gått från att vara en rörelse, inte minst driven av bibliotekarier till att mer och mer förhandlas i termer av en affärsmodell, där APCs ses som den mest attraktiva vägen. Tjänster som Researchgate eller Academia.edu utmanar bibliotekens institutionella repositorier – i alla fall utifrån forskarnas perspektiv. Open Access har blivit mainstream men har biblioteken vunnit striden? Hur kan vi förstå kravet på fri tillgång till forskningsdata som åtskild från Open Access men ändå kopplat till en föreställning om att forskning är till för alla. Men vem är egentligen ”alla” och vilka idéer om vad forskning är och hur den fungerar finns redan inbyggd i själva begreppet ”data”? Dessa är några av frågorna som kommer beröras i föreläsningen.

14:30-15:30
Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek
Ämne: En mer digital och mer europeisk upphovsrätt för biblioteken

EU-kommission har sedan tillträdet 2014 prioriterat en gemensam digital marknad där information och digitala produkter ska kunna röra sig över medlemsstaternas gränser. För ett sådant flöde behövs en uppdaterad och harmoniserad upphovsrättslagstiftning. Reformen adresserar ekvationen om en upphovsrätt som fungerar i det digitala samhället. Under våren 2016 kommer Kommissionen att lägga fram sina lagstiftningsförslag och bibliotekssektorn har under processen varit en aktiv remissinstans. Seminariet diskuterar innehållet i förslagen samt vilka konsekvenser de får i den praktiska biblioteksverksamheten.


SBF Syd och SFIS Syd hälsar välkommen till ett eftermiddagssamtal om Nationell biblioteksstrategi!

Karin Linder, utredare för Nationell biblioteksstrategi, samtalar med Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening, och Catharina Isberg bibliotekschef i Helsingborg.

 Bakgrund: Regeringen beslutade före sommaren att ge KB i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019. Arbetet leds av Erik Fichtelius som tillträdde som nationell samordnare den 1 september, och övriga utredare är Karin Linder (f.d. ordförande i DIK) och Krister Hansson (regionbibliotekarie i Stockholm). För kommunikationen ansvarar Peter Axelsson (kommunikationsstrateg på KB).

På Bibliotekschefskonferensen 2015 berättade Erik Fichtelius om uppdraget: https://www.youtube.com/watch?v=7VHwR71a2KE&list=PLZVkEICvA5-EzI3K4sw98SQ5CWJgnNMCm&index=2

Diskussioner kring arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi kan följas i denna Facebookgrupp:https://www.facebook.com/groups/1505183853108568.

Tid: 29 januari, kl. 15.30–18.00

Plats: Gullbergrummet, Malmö stadsbibliotek

Anmäl er till maria.ohlsson@ub.lu.se (för medlemmar i SFIS Syd) eller
hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se (för medlemmar i Svensk biblioteksförening) senast den 27/1.

Detta är ett samarrangemang mellan och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd, och samtliga medlemmar är välkomna oavsett vilken lokalavdelning man tillhör. Välkomna!


 

Dags att avsluta biblioteksåret med en glimt av framtiden

SFIS, Svensk förening för informationsspecialister, och SBF Syd, Svensk Biblioteksförening Syd, bjuder in till julträff på IKDC, Ingvar Kamprads Designcenter i Lund

Torsdag 3 december kl 10-12.45

Vi har fått möjlighet till en exklusiv visning av framtiden i Virtual Reality Lab.  Vi fortsätter med guidning av Biblioteket för Design och arkitektur, och tittar speciellt på deras nyordning med Dewey. Och avslutar förmiddagen med gemensam lunch på Cafe Bryggan i samma hus.

Missa inte möjligheten att på nära håll uppleva morgondagens teknik.

Välkommen med din anmälan! Begränsat antal platser! Anmäl dig senast 30 nov till mia.dimblad@hassleholm.se (SBF) eller maria.ohlsson@ub.lu.se (SFIS) Plats: Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26 Lund


Varmt välkommen till en föreläsning om Stress och utbrändhet hos bibliotekspersonal – Vad orsakar den och hur kan den motverkas?

Uppdatering med dagens föreläsning:

Stress bibliotek

Föreläsare är Magnus Lindén. Univ. Lektor vid Institutionen för psykologi på Lunds Universitet. Magnus har undersökt forskningen kring stress och utbrändhet bland bibliotekspersonal och kommer under föreläsningen ta upp sådant som; Vad är utbrändhet och stress? Är individuella faktorer eller organisationella faktorer viktigast  för uppkomsten av utbrändhet? Hur kan utbrändhet och stress motverkas?

När? – 3 november, kl. 16.00-18.00  (inklusive fika)

Var? – Bromansalen, Universitetsbiblioteket (UB)

OSA senast torsdag 29/10 till christian.forsell@helsingborg.se

Detta är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd och är öppet för medlemmar. Du kan även läsa inbjudan på SFIS hemsida eller på Svensk biblioteksförening Regionförening Skånes hemsida.


SB Syd och SFIS Syd hälsar välkommen till ett heldagsseminarium om Dewey.

Tid: 20 oktober, kl. 09.30-16.15

Plats: Röda rummet, Malmö stadsbibliotek

Uppdatering med dagens föreläsningar:

Dewey i BOOK-IT
Deweyintroduktion_Deweydag 2015
Retroaktivitet
Dewey – presentation 20 oktober 2015
Dewey pa Malmo stadsbibliotek Deweydagen med SBF Skane och SFIS_HTbib Malmo hogskola DDK
Dewey pa Malmo stadsbibliotek
Malmo hogskola DDK

Program:

Moderator Miriam Säfström, enhetschef på Kungliga biblioteket inleder seminariet.

09:30-10:00 Fika

10:00-11:00 Introduktion. Marie Hoen, katalogisatör och medlem i Deweygruppen på HT-biblioteken vid Lunds universitet och undervisande Dewey-bibliotekarie på ABM-utbildningen i Lund, ger en liten Dewey-introduktion med frågestund.

11:00-12:00 Leverantörer och Dewey. Jonathan Perman från BTJ och Magdalena Olofsson från Axiell

12:00-13:00 Lunch på egen hand

13:00-14:00 Hylluppställning och ryggmärkning. Exempel från HT-biblioteken (Marie Hoen och Anja Hoppe) och Malmö stadsbibliotek (Hedija Kodzaga Jasarevic)

14:00-14:20 Retroaktivitet Exempel från Malmö stadsbibliotek (Tove Hjort och Hedija Kodzaga Jasarevic)

14:45-15:00 Fika

15.00–15.30 Erfarenheter av katalogisering i DDK Malmö högskolas bibliotek (Ola Tengstam och Leif Svensson).

15:30-16:00 Paneldiskussion om Dewey och skönlitteratur och biografier med HT-biblioteken (Erik Svanström och Anja Hoppe), Malmö stadsbibliotek (Hedija Kodzaga Jasarevic, Magnus Holmqvist, Lina Berglund och Tove Hjort) och Malmö högskola (Ola Tengstam och Leif Svensson).

16.15 Avslutning.

Anmälan sker till John Holmberg john.holmberg@ch.lu.se  senast 15 oktober. 
Varmt välkommen!

Detta är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd och är öppet för medlemmar. Du kan även läsa inbjudan på SFIS hemsida eller på Svensk biblioteksförening Regionförening Skånes hemsida.


SB Syd hälsar välkommen till höstens första seminarium Läsfrämjande på bibliotek Onsdag 16 september kl. 14-16 Röda rummet, Malmö stadsbibliotek

Läsningen betydelse för lärande och bildning är en mycket aktuell fråga som diskuteras flitigt i media och på biblioteken. Flera statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag för att främja läsning. Nyligen kom kunskapsöversikten Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området från Kulturrådet och med medel från Kultur Skåne är flera projekt igång i Skåne. SB Syd vill uppmärksamma en liten del av vad som just nu händer i vårt närområde och samtidigt ge möjlighet att nätverka.

Innehåll och medverkande:

BOGSTART

Kamma Kirk Sørensen, Konsulent, Kulturstyrelsen/Danish Agency for Culture talar om BOGSTART, en läsfrämjande satsning som syftar till att ge barn och föräldrar goda och gemensamma upplevelser av böcker och stärka barnens språkutveckling.

Läs mer om Bogstart här: www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/boern/bogstart/

BOKSTART på svenska

Bibliotekarier från Landskrona bibliotek berättar om sitt arbete i Landskrona med Bokstart som är en del av Kulturrådets nationella läsfrämjarprojekt som vänder sig till familjer med små barn, 0-3 år.

Läs mer om Bokstart här www.kulturradet.se/en/Lasframjande/Bokstart/

+ en tredje kortare programpunkt. Överraskning!

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Fika serveras.

Anmäl dig till johan.vinten@lund.se senast 10 september.

Nästa seminarium från SB Syd: Hälsosamma arbetsplatsen. Stress och ohälsa hos bibliotekspersonal. Magnus Lindén (R Larsson) Fil. dr; Universitetslektor. Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Tid: början av oktober/em. Håll utkik!


SFIS Syd och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne bjuder in till vårutflykt den 26 maj!

Nu är våren äntligen kommen och med den vår traditionsenliga vårutflykt. I år tar vi oss till Alnarp för att både få en visning av parken och av biblioteket. Det som är lite ovanligt med biblioteket i Alnarp är att det ingår i ett nätverk med bibliotek som är utspridda över hela Sverige, precis som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som biblioteket tillhör. SLU-biblioteket har enheter på de olika huvudorterna Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. I organisationen ingår även ett bibliotek i Skinnskatteberg.

Mer om Alnarpsparken: http://www.slu.se/alnarpsparken
Mer om SLU-biblioteket: http://www.slu.se/sv/bibliotek/

Dag: 26 maj 2015 Tid: 15:30

Till Alnarp tar man sig med cykel, bil eller buss eller med tåg om man gillar att promenera de sista 2 kilometerna från Åkarp.

Vi träffas vid konstverket Bobos hjärta (Alnarpsgården Sundsvägen 6) se 
karta.

Förslag på bussförbindelser:

LUND C – Buss 139 till LOMMA BUSSTATION 14:46-15:06 LOMMA BUSSTATION – Buss 133 till ALNARP KUNGSTRÄDGÅRDSVÄGEN 15:06-15:13 plus 6 minuters gång enligt Skånetrafiken.
MALMÖ C – Buss 133 till ALNARP MOTORVÄGEN 14:49-15:08 plus 9 minuters gång enligt Skånetrafiken.

Alternativ: Pågatåg till Åkarp och en 2 kilometers promenad därifrån.

Efter studiebesöken bjuder vi på mat i Alnarp, dryck kommer att finnas till försäljning, den står var och en själv för.

När du anmäler dig vill vi också att du anger kostönskemål.

Anmäl dig senast 17 maj till anja.hoppe@htbibl.lu.se.

Hjärtligt välkommen! Styrelserna

Detta är ett samarrangemang mellan SFIS Syd och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne. Samtliga medlemmar är välkomna att delta, oavsett vilken lokalavdelning man tillhör.


Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne hälsar sina medlemmar varmt välkomna till årsmöte onsdagen den 25 mars kl. 17.30

Plats: Restaurang Välfärden (mittemot Malmö Högskola Orkanen) http://valfarden.nu/

Anmälan: senast den 15 mars till Hedija Kodzaga-Jasarevic hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se

Styrelsen välkomnar motioner, synpunkter och förslag senast 150221

Förutom förtäring bjuder vi på en föreläsning med Agneta Edwards, litteraturpedagog och författare:Läsning – en väg till lycka.

Bör man läsa? Kan vi inte bli lika lyckliga med kanotpaddling eller traktorpulling som hobby? En betraktelse över läsning, litteratur och läsfrämjande där Agneta lyfter passioner och faror i böckernas värld.

Obs! Begränsat antal platser för ätande, anmäl dig därför snarast. Är du vegetarian eller har någon matallergi måste detta också meddelas i anmälan.

Välkommen!

Vänliga hälsningar från Styrelsen för Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne


Makerspace och skapande kultur på bibliotek och i samhället.

Välkomna till en eftermiddag om skapande kultur på biblioteken.
Bibliotekets roll och fokus i samhället är under press och inte längre helt självklar.

Kanske kommer vi att bli en kreativ mötesplats där vi tillhandahåller verktyg att skapa själva förändringen?

Missa inte en spännande eftermiddag där representanter från tre olika verksamheter berättar hur de arbetar.

Tid:
Onsdag 11/2 kl. 13.00-15.00

Plats:
Atriumgården, Lunds stadsbibliotek
Lättare förtäring ingår.

Innehåll:
Föreläsningar om brukardelaktighet, skapande på bibliotek och skapande kultur och möten i samhället.

Inbjudna föreläsare:

Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd som arbetar mycket med makerspace och skapande på bibliotek. Lo berättar om hur man kommer igång och motiverar verksamheten.

Anders Johansson Stiltje, bibliotekarie på Garaget i Malmö. Hur är det att bedriva en verksamhet som dubblat antal besökare flera gånger om sedan starten 2008? Anders berättar Garagets bakgrund, verksamhet och brukarnas delaktighet.

Katarina Scott från Lunds kommun och tankesmedjan The Creative Plot berättar om Stenkrossen, ett verkstadsprojekt öppet för alla och dess betydelse för en stad. Hit kommer man om man vill bidra med något och bli en del av en community. Delandet av kunskap är centralt.

Anmäl er till johan.vinten@lund.se  senast 9/2.

Detta är ett samarrangemang mellan och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd, och samtliga medlemmar är välkomna oavsett vilken lokalavdelning man tillhör. Välkomna!


Bemötande på bibliotek

Alla människor är välkomna till biblioteken, men hur möter vi varandra bortom förutfattade meningar?
Välkomna till en eftermiddag om bemötande i praktiken – om toleransens betydelse i vår samtid där biblioteken spelar en viktig roll på både samhälls- och individnivå.

Tid: tisdagen den 27/1 (som ju också är Förintelsens minnesdag), kl 15.45-18.00.

Plats: Orkanenbiblioteket, sal C528, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Lättare förtäring ingår.

Innehåll: Föreläsning och sedan diskussion om bemötande, normer, fördomar, perception med mera

Föreläsare: Christian Fernandez, fil.dr. i statsvetenskap och forskare vid Malmö högskola, med inriktning mot medborgarskap, skola, mångkulturalism, tolerans och politisk filosofi: ”Toleransens gränser.”

Anette Svingstedt, universitetslektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet. Hon har disputerat i tjänstevetenskap och intresserar sig för betydelsen av verksamhetens karaktär för det som sker i servicemötet”Att skapa förutsättningar för positiva serviceupplevelser.”

Moderator: Lotta Wogensen, chef för enheten Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö på Malmö högskolas bibliotek.

Anmäl er till maria.ohlsson@ub.lu.se (för medlemmar i SFIS Syd) eller hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se (för medlemmar i Svensk biblioteksförening) senast den 24/1.

Detta är ett samarrangemang mellan och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd, och samtliga medlemmar är välkomna oavsett vilken lokalavdelning man tillhör. Välkomna!


SFIS Syd och Svensk biblioteksförening Skåne hälsar alla medlemmar välkomna på julmingel på Universitetsbiblioteket i Lund!

Tid: 11 december kl. 18 – 20
Plats: Bromansalen, Universitetsbiblioteket, Helgonabacken 1, Lund.

Vi lyssnar på bokhistoriker Kristina Lundblad som talar om pappersboken och e-boken, och därefter minglar vi traditionsenligt med glögg och julgotter.

Är det verkligen sant att pappersboken håller på att försvinna?
Det pratas mycket om e-boken i medierna och man får lätt en känsla av att den gamla vanliga pappersboken snart är ett minne blott. Men stämmer det verkligen? Och kan man ens jämföra e-boken och pappersboken – kan den ena ersätta den andra? Varför påstår man att pappersboken är döende och vad skulle hända om den verkligen försvann? Och vad är det egentligen för skillnad mellan papper och pixlar?

Lär mer här om Kristinas forskning: http://www.kultur.lu.se/projekt/773

Anmäl dig till Ingela Wahlgren på ingela.wahlgren@ub.lu.se senast den 8 december.

Hjärtligt välkomna önskar Styrelserna!

Detta är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd och är öppet för medlemmar. Du kan även läsa inbjudan på SFIS hemsida eller på Svensk biblioteksförening Regionförening Skånes hemsida.


Omvärldsseminarium – Bibliotekens framtid i nationens tjänst?

På uppdrag av Svensk biblioteksförening har analysföretaget Kairos Future genomfört en analys av omvärldstrender som kan få betydelse för bibliotekens framtid.

Svensk biblioteksförenings Regionförening Skåne tillsammans med Svensk förening för informationsspecialister Syd inbjuder till ett gemensamt seminarium om denna rapport och dess slutsatser.

Medverkar gör Maria Jacobsson, medlem av Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd, som var med i framtagandet av rapporten. Även Andreas Ingefjord, utvecklingssekreterare på Stadsbiblioteket i Malmö medverkar, och moderator är Per Svensson, Sydsvenskan.

Lättare förtäring ingår.

Tid: onsdagen den 26:e november kl. 13.00–15.30

Plats: Malmö Stadsbibliotek, Hjalmar Gullbergrummet

Anmälan sker till hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se eller janerik.lindstrom@gmail.com

senast 21 november.
Varmt välkommen!

Detta är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd och är öppet för medlemmar. Du kan även läsa inbjudan på SFIS hemsida eller på Svensk biblioteksförening Regionförening Skånes hemsida.

Ta del av framtidsrapporten här:

http://lansbiblioteket-i-varmland.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/lansbiblioteket-i-varmland/dokument/kairos_slutrapport-140424.pdf


SFIS Syd och biblioteksföreningen inbjuder till ett frukostseminarium om IFLA:

Lyft blicken – internationellt arbete i IFLA

Är du nyfiken på IFLA?
Kom och lyssna på Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg samt Anette Mjöberg, bibliotekschef i Hässleholm när de berättar om sitt arbete i IFLA. De är engagerade som standing comittee members i IFLA-sektionerna Continuing Professional Development and Workplace Learning (Catharina) samt Public libraries (Anette).

Hur arbetar man i de olika sektionerna? På vilket sätt kan man engagera sig i IFLA? Vad kan det ge, både individuellt och för arbetsplatsen, att engagera sig? Allt detta kan du få veta mer om! Vi bjuder på kaffe och fralla.

Tid: onsdagen den 17/9 kl. 9.00 – 10.30
Plats: Hjalmar Gullbergsalen, Malmö Stadsbibliotek
Anmäl er till maria.ohlsson@ub.lu.se, senast den 14/9.

Detta är ett samarrangemang mellan och Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd, och samtliga medlemmar är välkomna oavsett vilken lokalavdelning man tillhör. Välkomna!


 

SFIS Syd och Svensk biblioteksförening regionförening Skåne bjuder in till vårutflykt onsdag 21 maj!

Resan går till Roskilde och Folkelab

Det är dags för vår traditionsenliga vårutflykt! Även I år tar vi oss över Sundet och besöker en nystartad verksamhet i Roskilde, för att lära oss mer om maker space på bibliotek. Vi hoppas att kunna hinna med ytterligare ett ställe i Roskilde som arbetar med liknande verksamhet.
Flera danska bibliotek är involverade i projektet www.folkelab.dk , som ingår i en biblioteksstrategi där biblioteken är med och stöder möjligheten för medborgarna i lokalsamhället att arbeta konkret med utveckling och innovation, sk. brugerinvolvering.

Läs mer om maker space på bibliotek, på sid. 16 i Biblioteksbladet 08:2013

Speciellt för i år är att föreningarna står även för resan, antingen med tåg eller bokad buss. Närmare information om detta kommer. Vi återkommer också med ett mer detaljerat program och även om var vi kommer att äta.

Datum: Onsdag 21 maj

Tid: Resa från Malmö C ca 13.30.

Anmälan senast 9 maj till mia.dimblad@hassleholm.se eller maria.ohlsson@ub.lu.se

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!


 

Dewey på biblioteket.

Välkommen till ett seminarium om framtiden med Dewey på biblioteken.

Tid: 26 februari, kl. 13-16.30

Plats: Malmö stadsbibliotek, Röda rummet.

Program:

Moderator Elisabet Viktorsson, kulturchef i Svalöv och tidigare BTJs klassifikationsexpert i Svenska Deweyredaktionen inleder seminariet.

13.00 – 14.30 Harriet Aagaard, klassifikationsansvarig på KB och ansvarig för Svenska Deweyredaktionen: Dewey för dummies eller hur implementerar man Dewey på biblioteket.

14.30 – 14.50 Carina Hellborg, BTJs Bibliografisk service, om folkbibliotekens hyllsignaturer och det praktiska arbetet med att ersätta SAB med Dewey.

14.50-15.10 Fika

15.10-15.30 Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek, om Malmö stadsbiblioteks planer i arbetet med att gå över till Dewey.

15.30-15.50 Tomas Palmér, Simrishamns bibliotek, presenterar en förstudie gällande införande av klassifikationssystemet Dewey i en eller flera kommuner i sydöstra Skåne.

15.50-16.20 Maria Gullberg, Malmö högskolas bibliotek , om Malmö högskolas pågående arbete med att byta från SAB till Dewey.

16.20 Avslutning.

Anmälan sker till tommy.jonsson@btj.se senast 21 februari.
Varmt välkommen!

Detta är ett samarrangemang mellan Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd och är öppet för medlemmar. Du kan även läsa inbjudan på SFIS hemsida eller på Svensk biblioteksförening Regionförening Skånes hemsida.


 

Årsmöte 

Varmt välkommen till årsmöte för Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne

Tid: 20 mars, kl. 17.40 – 20.00 cirka

Vi håller årsmötet på restaurang SMAK på Konsthallen och där äter vi också något gott tillsammans som föreningen bjuder alla anmälda medlemmar på. Begränsat antal platser för de som vill äta, anmäl dig därför snarast. Är du vegetarian eller har någon matallergi måste detta också meddelas i anmälan.

Styrelsen välkomnar motioner, synpunkter och förslag till årsmötet! Dessa ska vara sekreterare eller ordförande tillhanda senast 140220 för att hinna förberedas till mötet.

Utöver årsmötesformalia kommer Hanna Carlsson från ABM i Lund presentera sin nyligen klara avhandling: ”Den nya stadens bibliotek: Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek.” Folkbibliotekens roll har allt mer förändras och diskuterats de senaste åren. Med utgångspunkt i Malmö stadsbiblioteks implementering av den omtalade strategin The darling library in the world har Hanna Carlsson studerat ett konkret försök att skapa ett ”nytt” folkbibliotek.

Plats: Konsthallen restaurang SMAK: http://gastrogate.com/restaurang/smak/

Anmälan: senast den 14 mars till Hedija Kodzaga-Jasarevic hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se

 

Material från tidigare arrangemang

Folkbiblioteken i Libris – mot en nationell katalog

Välkommen till ett seminarium om folkbiblioteken i Libris. Kungliga Biblioteket verkar idag för att det ska finnas en Nationell katalog med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek och sökbar för alla.
I projektet Libris för folkbiblioteken  har KB konkretiserat vilka behov folkbiblioteken har i en Nationell katalog. Projektet har också utarbetat förslag på utvecklingsinsatser utifrån bibliotekens behov och vilka fortsatta aktiviteter som krävs efter projektets avslutning.
Allt fler folkbibliotek har gått med i Libris de senaste åren eller planerar för det.  I nuläget är dock inga Skånska folkbibliotek medlemmar i Libris. Därför ordnar Svensk biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Syd ett seminarium om Folkbiblioteken i Libris.
Vad innebär det att vara ett Libris-bibliotek, vilka är förutsättningarna, vilka förberedelser behövs och vad får det för effekter på organisation, ekonomi, katalogpostförsörjning och katalogiseringspraxis?


Tid: 24 januari kl. 13-16.30
Plats: Malmö stadsbibliotek, Röda rummet.

Program
13.00 Moderator Miriam Säfström Kungliga Biblioteket inleder seminariet.
13.00 – 14.30
 Hilda Androls & Helena Forssblad. Kungliga Biblioteket.
Slutrapport av projektet och information hur det går till att bli Libris-bibliotek och vad som krävs av biblioteken.
14.30 – 14.50 Visning av Libris nya katalogiseringsverktyg
14.50 – 15.10 Fika
15.10 – 16.10 Bibliotek 3x 20 min.
Göran Schmitz, Lomma bibliotek berättar om erfarenhet av katalogisering i egen regi
Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek har ingått i arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris och berättar om Malmös planer för Libris och deras bidrag till Libris.
Johan Brinck, Skåne Nordväst berättar om den utredning som precis genomförts där man utrett förutsättningarna för att bli ett Librisbibliotek.
16.10 – 16.30 Frågestund

Du är hjärtligt välkommen till julmingel med tema Hållbarhet. 

Vi lyssnar till Sveriges enda professor i hållbar konsumtion, Oksana Mont vid Lunds universitet, och minglar med hållbara och goda julgotter, fika och glögg.

Kan vi rädda världen med grön konsumtion? I sitt föredrag skingrar Oksana Mont 10 myter om grön konsumtion som hindrar Sverige och andra Nordiska länder att vara ledande på området. Idag har de nordiska länderna bland de största ekologiska fotavtrycken i världen per person. Vad kan vi göra för att minska vår miljöpåverkan? Är det enskilda konsumenter som ska ta ansvar eller är det upp till politiker och beslutsfattarna att leda övergången till ett hållbart samhälle?

10:e december.

Välkommen till en föreläsning med Myndigheten för tillgängliga medier 
Anna Gustafsson Chen från MTM informerar om läsnedsättning och anpassade medier och om utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läsnedsättning.

Under eftermiddagen får vi information och kunskap om talböcker, e-textböcker, talböcker för personer med andra språk, talbokstillstånd, läsprogram, egen nedladdning och visning av katalogen Legimus och MTM:s talboksapp.

2 december. Kl. 13-16. Helsingborgs Stadsbibliotek. Anna Gustafsson Chen Myndigheten för tillgängliga medier.

Malmös stadsbibliotekarie i samtal med Malmö högskolas bibliotekschef

Under 2013 tillträder Malmö stads nya stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson och Malmö högskolas nya bibliotekschef Gunilla Lilie Bauer. Svensk biblioteksförening Skåne och Svensk förening för informationsspecialister Syd bjuder in till ett morgonarrangemang om bibliotekens framtid. Under ett timslångt samtal får vi veta hur de ser på framtidens utmaningar, möjligheter och eventuella orosmoln kring biblioteken.

Efter inledande presentationer av Torbjörn Nilsson och Gunilla Lilie Bauer avslutar vi med en paneldiskussion, ledd av Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, ABM i Lund.

Lättare förtäring ingår.

Tid: onsdag den 23 oktober 8.30–9.30

Plats: Hjalmar Gullberg-rummet, Malmö stadsbibliotek

 

Sociala mediers trovärdighet – hur kan vi praktisera källkritik på nätet?

Sociala medier utnyttjas allt mer av bibliotekens användare och ger mycket användbar information, samtidigt som bedömningen av innehållet ofta upplevs som svår. Användningen och delningen av informationen sker ibland okritiskt. Hur kan vi hjälpa våra användare att bedöma trovärdigheten i dessa källor för information?

Svensk biblioteksförening Skåne och Svensk Förening för Informationsspecialister Syd bjuder in till ett kvällsarrangemang om källkritik. För att reda ut begreppen och ge handfasta tips har vi bjudit in:

–  Anders Mildner, frilansjournalist

–  Fredrik Hanell, forskare i biblioteks-och informationsvetenskap, ABM i Lund

Efter presentationerna av Mildner och Hanell avslutar vi med en paneldiskussion, ledd av Fredrik Karlsson, Malmö stadsbibliotek.

Lättare förtäring ingår.

Tid: 30 september klockan 18-ca 19.30

Plats: Hjalmar Gullberg-rummet, Malmö stadsbibliotek

SFIS Syd och Svensk biblioteksförening regionförening Skåne bjuder in till vårutflykt den 30 maj!

Nu är våren äntligen kommen och med den vår traditionsenliga vårutflykt. I år tar vi oss till Örestads bibliotek mellan Kastrup och Köpenhamn för att lära oss mer om deras relativt nystartade verksamhet och se deras spännande nybyggda biblioteksrum. Örestad är ett nybyggt område med en ung befolkning. Biblioteket är ett kombinerat folk- och skolbibliotek, med meröppet och ett uttalat fokus att integrera det fysiska och digitala biblioteket.  Ni kan läsa mer om Örestads bibliotek på deras hemsida.

Till Örestad tar man sig lätt med Öresundståg från Sverige, till exempel med Ö-tåg 1069 som avgår från Lund C 14.41 och från Malmö C 14.53, framme i Örestad 15.20. Från Örestad station går man på några minuter till biblioteket, se karta här.Efter studiebesöket går vi till närbelägna indiska restaurangen Rasoi för att äta tillsammans. Vi bjuder på maten, dryck står var och en själv för. När du anmäler dig vill vi också att du anger vad du skulle vilja äta på Rasoi, här är menyn. Du får välja både varmrätt och förrätt om du vill! 

 

Vision & Vilja turnén, Lund
Resultatet av workshopen, Föreningens framtid klicka här.
Resultatet av workshopen, bibliotekens framtid klicka här.
Program med PPT presentationer, klicka här

Julmingel, tema digitalisering av lokalt material 7 december
Lundasamlingen

http://www.lund.se/Biblioteken/Folkbiblioteken/Om-biblioteken/Lundasamlingen/  
Per Bagges bilder
http://www.ub.lu.se/samlingar/digitala-samlingar/per-bagges-bilder