Östergötland och Jönköping

Välkommen till Regionföreningen för Östergötlands och Jönköpings län.

Föreningen har cirka 200 medlemmar från alla typer av bibliotek. Vi erbjuder dig som medlem bland annat intressanta seminarier, aktuell fortbildning i närmiljö, utflykter samt rika tillfällen till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor. Om du har synpunkter och/eller önskemål kontakta styrelsen.

/Anna Pettersson, ordförande

Kommande arrangemang:

Årsmöte

Tid:
Den 26 mars, kl. 08:30-09:30 (Registrering från kl. 08:15)

Plats:
Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5 i Linköping

Skicka eventuella ärenden till anna.pettersson@liu.se senast den 26 februari. Varmt välkommen!


Temadag: Bibliotekets pedagogiska uppdrag – MIK och det livslånga lärandet

Program:
09:30-10:00 Morgonkaffe

10:00-11:15 Medie- och informationskunnighet (MIK) – vad är det? Catharina Bucht, Nordicom (Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning, Göteborgs universitet).

11:30-12:15 Linköpings satsning på fokusbibliotek – rum för lärande och integrerad samverkan i skolan. Catrin Eriksson, chef för Linköpings fokusbibliotek

12:15-13:30 Gemensam lunch, Linköping konsert & kongress

13:30-14:45 Skolbiblioteket – från fysisk plats till pedagogisk funktion. Sofia Malmberg, skolbibliotekarie, Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm

14:45-15:15 Eftermiddagsfika

15:15-16:30 Samarbete över biblioteksgränser – från elev till högskolestudent. Ika Jorum, bibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek, team undervisning Humanistiska biblioteken

16:30 Sammanfattning med avslutande diskussion och frågor.

Tid:
Den 26 mars kl. 09:30

Plats:
Hörsalen, Linköpings stadsbibliotek, Östgötagatan 5 i Linköping

Anmälan:
Dagen är helt kostnadsfri. Anmäl dig senast den 16 mars via: https://sbregionost.wufoo.com/forms/anmalan-temadag/

Sprid gärna inbjudan till kollegor och vänner! Varmt välkommen!


Regionföreningen för Östergötlands och Jönköpings län:

Styrelse 2014

Anna Pettersson, ordförande
Linköpings universitetsbibliotek
Campus Norrköpings bibliotek
601 74 Norrköping
tfn: 011-36 33 40
e-post: anna.pettersson@liu.se

Björn G. Wallerius, kassör
Kultur Jönköpings kommun
Stadsbiblioteket/Bokbussen
Box 1029
551 11 Jönköping
Tel-nr jobbet: 036-10 52 98
e-post: bjorn.wallerius@jonkoping.se

Sofia Eriksson, sekreterare
Linköpings Kommun
Katedralskolan
Platensgatan 20, 582 20 Linköping
tfn: 013-20 75 48
e-post: sofia.eriksson2@linkoping.se

Brita Lodén, ledamot
Linköpings kommun
Linköpings stadsbibliotek
Box 1984
581 19 Linköping
tfn: 013-20 64 61
e-post: brita.loden@linkoping.se

Sofia Larsson, ledamot
Norrköpings kommun
Norrköpings stadsbibliotek
Box 2113
600 02 NORRKÖPING
tfn: 0705-66 93 97
e-post: sofia.larsson@norrkoping.se

Lena Hagberg, ledamot
Linköpings universitetsbibliotek
581 83 LINKÖPING
tfn: 013-28 20 13
e-post: lena.hagberg@liu.se

Birgitta Hellman Magnusson, ledamot
Motala kommun
Motala bibliotek
Repslagaregatan 1, 591 30 Motala
Tfn: 0141-225475
e-post: birgitta.hellman.magnusson@motala.se