Östergötland och Jönköping

Välkommen till Regionföreningen för Östergötlands och Jönköpings län.

Föreningen har ca 200 medlemmar från alla typer av bibliotek.

Föreningen erbjuder dig som medlem bl a intressanta seminarier, aktuell fortbildning i närmiljö, utflykter samt rika tillfällen till erfarenhetsutbyte och social samvaro med kollegor.

Om du har synpunkter och/eller önskemål kontakta styrelsen.

Anna Pettersson


 


Regionföreningen för Östergötlands och Jönköpings län

Styrelse 2014

Anna Pettersson, ordförande
Linköpings universitetsbibliotek
Campus Norrköpings bibliotek
601 74 Norrköping
tfn: 011-36 33 40
e-post: anna.pettersson@liu.se

Björn Wallerius, kassör
Värnamo Stadsbibliotek
Box 414
331 24 Värnamo
tfn: 0370-37 76 08
e-post: bjorn.g.wallerius@varnamo.se

Sofia Eriksson, sekreterare
Linköpings Kommun
Katedralskolan
Platensgatan 20, 582 20 Linköping
tfn: 013 – 20 75 48
e-post: sofia.eriksson2@linkoping.se

Brita Lodén, ledamot
Linköpings kommun
Linköpings stadsbibliotek
Box 1984
581 19 Linköping
tfn: 013-20 64 61
e-post: brita.loden@linkoping.se

Sofia Larsson, ledamot
Norrköpings stadsbibliotek
Box 2113
600 02 NORRKÖPING
tfn: 0705-66 93 97
e-post: sofia.larsson@norrkoping.se

Lena Hagberg, ledamot
Linköpings universitetsbibliotek
581 83 LINKÖPING
tfn: 013-28 20 13
e-post: lena.hagberg@liu.se

Birgitta Hellman Magnusson, ledamot
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Tfn: 0142-85104
076-1477970
e-post: birgitta.hellman@mjolby.se