Regionföreningar

Svensk biblioteksförening har sju regionföreningar. Uppgiften är att inom regionen verka för att skapa nätverk mellan föreningens enskilda medlemmar i syfte att främja deras erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner.

Medlem i regionföreningen är den enskilde medlem av Riksföreningen som är bosatt i regionföreningens upptagningsområde. Det står dock varje medlem fritt att avstå eller att välja att tillhöra en annan regionförening.

De sju regionföreningarna är Skåne, Stockholm/Uppsala/Gotland, Väst, Västernorrlands- och Jämtlands län, Västerbotten samt Östergötlands, Jönköpings län och Sydost.