Svensk biblioteksförening > Om oss > Råd och grupper > Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågorSkriv ut

Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor

Svensk biblioteksförening nås av frågeställningar som rör principiella utgångspunkter för biblioteksverksamhet. Enligt föreningens verksamhetsinriktning ska den bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet samt främja biblioteksutveckling. Styrelsen inrättade därför ett rådgivande organ som år 2011-2014 behandlade frågeställningar från samtliga bibliotekstyper, på eget initiativ eller genom förfrågningar till rådet.

Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) avgjorde vilka av de inkomna frågeställningarna som skulle tas upp. URV svarade själv för sina ståndpunkter. De råd och rekommendationer URV beslutade och bakgrunden till dessa dokumenterades och publicerades.

Utvecklingsrådets sista ordförande:
Cajsa Broström, Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek

Övriga ledamöter:
Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek
Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek
Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek
Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Linköpings kommun
Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå

Rådets uppdrag kan du läsa här.