Utvecklingsråd

Svensk biblioteksförenings styrelse har inrättat följande utvecklingsråd:

Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi
Anders Söderbäck (ordf), Svensk biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek
Maria Jacobsson, Svensk biblioteksförening, Kultur Skåne
Cecilia Gärdén, Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan
Karin Bergendorff, Folkbiblioteken i Lund
Helene Swenne, Sundsvalls stadsbibliotek
Catharina Isberg, Helsingsborgs stadsbibliotek
Mats Törnquist, Region Gävleborg
Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län
Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek

Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor
Cajsa Broström (ordf), Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek
Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek
Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Annelie Janred, Chalmers bibliotek
Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek
Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun
Malin Norrby, Länsbibliotek Uppsala
Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå