Svensk biblioteksförening > Om föreningen > Råd och grupper > Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågorSkriv ut

Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor

Svensk biblioteksförening nås allt oftare av frågeställningar som rör principiella utgångspunkter för biblioteksverksamhet. Enligt årsmötets verksamhetsinriktning ska Svensk biblioteksförening bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet samt främja biblioteksutveckling. Svensk biblioteksförening har därför inrättat ett rådgivande organ som från hösten 2011 behandlar frågeställningar från samtliga bibliotekstyper, på eget initiativ eller genom förfrågningar till rådet.

Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) avgör vilka av de inkomna frågeställningarna som ska tas upp. URV svarar själv för sina ståndpunkter. De råd och rekommendationer URV beslutar och bakgrunden till dessa dokumenteras och publiceras.

Utvecklingsrådets ordförande:
Cajsa Broström, Svensk biblioteksförening, Eskilstuna stadsbibliotek

Övriga ledamöter:
Peter Linde, Svensk biblioteksförening, Blekinge tekniska högskolas bibliotek
Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening, Nora bibliotek
Lo Claesson, Vaggeryds bibliotek
Annelie Janred, Göteborgs universitetsbibliotek
Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek
Elisabeth Fridsäll Emilsson, Utbildningsförvaltningen Linköpings kommun
Lena Lundberg Vesterlund, Biblioteksavdelningen i Luleå

Kontaktperson kansliet:
Martin Engman (072-250 06 15)

Rådets uppdrag kan du läsa här.